Denne kan være farlig

Stoff brukt i plastemballasje kan føre til hjertesykdommer og diabetes.

Polykarbonatplast, som brukes blant annet i plastbeholdere for mat og drikke, inkludert tåteflasker og noen typer drikkeflasker, kan gi diabetes og hjertesykdommer - i tillegg til hormonforstyrrende effekter. Foto: Colourbox
Polykarbonatplast, som brukes blant annet i plastbeholdere for mat og drikke, inkludert tåteflasker og noen typer drikkeflasker, kan gi diabetes og hjertesykdommer - i tillegg til hormonforstyrrende effekter. Foto: Colourbox Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Bruken av Bisfenol A, eller BPA, har lenge vært omstridt. Det har vært mistenkt for å ha hormonforstyrrende og reproduksjonsskadelige effekter på dyr og mennesker.

Nå er det for første gang påvist en sammenheng mellom Bisfenol A og hjertesykdommer og diabetes.

Bisfenol A brukes til fremstilling av polykarbonatplast, som brukes blant annet i plastbeholdere for mat og drikke, inkludert tåteflasker og noen typer drikkeflasker. Noen typer lakk som benyttes på innsiden av metallbokser kan også avgi BPA i lave mengder. Det brukes ikke i engangsflasker.

Giftstoff i varme babyflasker

Studien er gjennomført i USA, hvor forskerne har sett på den mulige sammenhengen mellom bisfenol A og hjertesykdommer og diabetes. De har analysert urinprøver hos en gruppe på 1.455 voksne mellom 18 og 74 år, som også har blitt spurt om sin eventuelle sykdomshistorie med tanke på hjertesykdommer og diabetes.

Dette er bisfenol A (BPA)

 • Stoffet er mistenkt for å ha hormonforstyrrende og reproduksjonsskadelige effekter på dyr og mennesker. I eksperimentelle studier på pattedyr er bisfenol A vist å ha hormonforstyrrende effekter.Slike studier viser også at stoffet kan føre til reproduksjonsskader. I studier der lave doser av stoffet er brukt er det imidlertid til dels motstridende resultater. Nye studier på snegl, fisk og pattedyr er derfor igangsatt.

 • Bisfenol A er klassifisert som irriterende, allergifremkallende ved hudkontakt og som reproduksjonsskadelig med risikosetningen "Mulig fare for forplantingsevnen". Stoffet er også foreslått klassifisert med risikosetningen "Skadelig for vannlevende organismer".

 • Størstedelen av den mengden bisfenol A som produseres i EU brukes til fremstilling av polykarbonatplast. Denne plasttypen kan brukes til mange forskjellige formål. Den brukes blant annet i plastbeholdere for mat og drikke, elektroniske apparater og utstyr til biler. Bisfenol A brukes også i produkter som maling, lakk, lim og gulvbelegg.

 • (Kilde: Statens forurensningstilsyn)


  Personene med de høyeste nivåene av bisfenol A i urinen, hadde mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for å rapportere å være diagnostisert med kardiovaskulære sykdommer eller diabetes, sammenliknet med forsøkspersonene med de laveste nivåene av stoffet i urinen. Undersøkelsen viste også en sammenheng mellom høye nivåer av bisfenol A i urinen, og abnormale konsentrasjoner av leverenzymer. Dette skriver magasinet WebMD.

  Studien har imidlertid ikke direkte testet Bisfenol A for å se om det er dette stoffet som kan klandres for helseproblemene, så studien beviser ikke at det kjemiske stoffet er syndebukken. Men funnene omtales som urovekkende av blant annet David Schardt, ernæringsfysiolog ved den amerikanske vitenskapskomiteen (Center for Science in the Public Interest). Plastindustrien støtter selvsagt stoffets sikkerhet.

  Selv om ikke studien beviser at bisfenol A er syndebukken, holder den stikk selv når resultatene korrigeres for faktorer som alder, kjønn, rase, røyking og BMI. Men forskerne har ikke korrigert for alle mulige påvirkninger, inkludert familiehistorikk på hjertesykdommer og diabetes.

  Forskerne som har gjennomført studien, etterlyser mer forsknig på området for å finne ut hvilke kilder som er de største synderne i å tilføre oss bisfenol A.

  - Men ikke les for mye inn i denne første studien, den er begrenset på mange måter, uttaler David Melzer som har jobbet med studien, til WebMD.

  - Et sunt kosthold og trening osv. er fremdeles veldig viktig for å forebygge hjertesykdommer og diabetes, uttaler Melzer til WebMD.

  Miljøgifter kan gjøre deg tjukk

  Siste analyser i Norge

  - Det har vært mye støy rundt bisfenol A, spesielt det siste halve året, forteller Tor Øystein Fotland i Vitenskapskomiteen.

  Vitenskapskomiteen utfører uavhengige risikovurderinger for Mattilsynet på hele tilsynets ansvarsområde og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer (GMO) for Direktoratet for naturforvaltning.

  Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjorde i sommer en vurdering på oppdrag fra Mattilsynet, av fire studier der bisfenol A (BPA) er undersøkt med hensyn til skader under utvikling av nervesystemet.

  - Dette kom som følge av uenigheter rundt dette mellom EU, USA og Canada, forteller Fotland. På bakgrunn av dette, kom EFSA med en oppdatert uttalelse på bisfenol A, på bakgrunn av hva som fantes av informasjon på dette da.

  Grenseverdier

  Eksponeringen for BPA i Norge er generelt lav, ifølge VKM.

  Estimert eksponering hos spedbarn og barn er i området 3,5 – 13,2 μg/kg kroppsvekt/dag, mens den samlede estimerte eksponeringen hos voksne er 1,5 μg/kg kroppsvekt/dag.

  Som et resultat av dagens bruk av BPA i matkontaktmaterialer og andre forbrukerprodukter, eksponeres spedbarn og barn for høyere nivåer av BPA per kg kroppsvekt enn resten av befolkningen.
  (Kilde: Vitenskapskomiteens vurdering av BPA og skader under utvikling av nervesystemet)


  EFSA er EUs risikovurderingsorgan. De konkluderte med at tidligere fastsatt tolerabelt daglig inntak (TDI) gir tilstrekkelig beskyttelse for befolkningen, og grenseverdiene ble altså ikke endret. EFSA uttaler at menneskekroppen metaboliserer og skiller ut BPA raskere enn gnagere, og at tidligere fastsatt TDI gir tilstrekkelig beskyttelse for befolkningen.

  I arbeidet med den nye risikovurderingen, så EFSA blant annet på VKMs vurdering gjort for Mattilsynet.

  Vitenskapskomiteen skriver i rapporten, at det ikke er grunn til å endre på grenseverdiene ut i fra den informasjonen som forelå, men at det likevel er grunn til bekymring:

  "VKM har vurdert de fire ovennevnte studiene relatert til nevrotoksisitet ved utvikling av nervesystemet etter lavdoseeksponering for BPA på oppdrag fra Mattilsynet. Selv om det er vesentlige mangler og svakheter i disse studienes design og presentasjon av resultater, kan de samlede funnene medføre noe bekymring." (Uttdrag fra rapporten, du kan lese hele rapporten på VMKs nettsider)

  Rapportene som forelå ved VMKs vurderinger, gikk på andre konsekvenser av bisfenol A, enn det som foreslås i den ferske amerikanske studien. Det gikk da på mulige effekter på nervesystemet og atferd hos små barn.

  - Dette er en type stoff det stadig kommer nye forskningsresultater på, og som det stadig jobbes med, uttaler Fotland i Vitenskapskomiteen. Norge kan velge å legge inn et forbehold, men vil nok først og fremst følge EFSAs anbefalinger, sier han.

  I april i år uttalte amerikanske kjedeforretninger som Wal-Mart, Toys "R" Us , Babies "R" Us, og CVS/pharmacy at de ville starte utfasingen av tåteflasker med bisfenol A.

  Bekymring for påvirkning på barn

  I september kom de amerikanske gifttilsynet (National Toxicology Program (NTP) ) med en rapport på bisfenol A. Her er hovedtrekkene:

 • Noe bekymring for påvirkningen på hjerne, prostata og på atferd i foster, spedbarn og barn.
 • Minimal bekymring for virkningen på brystjertel og fremskyndelse av pubertet i hunkjønnsfoster, spedbarn og barn, og for reproduksjonseffektene på voksne som jobber med bisfenol A.
 • Ubetydelig bekymring for fosterdød eller dødfødsler, fødselsskader eller redusert fødselsvekt og veskt i babyer født av kvinner som var utsatt for bisfenol A under svangerskapet, og også for reproduksjonseffekter hos voksne som ikke arbeider med bisfenol A.

  I rapporten bemerker gifttilsynet at mye av forskningen gjort vedrørende bisfenol A, er gjort på dyr, og at det ikke er klart hvordan dette kan overføres til mennesker.

  - Det er fortsatt betydelig usikkerhet hvorvidt endringene sett hos dyr kan overføres direkte til mennesker, og hvorvidt dette kan resultere i skadelige helseeffekter, uttaler John Bucher ved NTP, ifølge tidsskriften WebMD. Men vi har konkludert med at vi ikke kan utelukke at BPA kan påvirke utvikling hos mennesker, sier han til WebMD.

  Han sier også til tidsskriftet at de amerikanske gifttilsynet ikke kan komme med anbefalinger til hvordan forbrukere skal forholde seg, men innrømmer at de ikke kan avvise at de samme effektene som man ser hos dyr, med tanke på påvirkning av BPA, også kan forekomme hos mennesker.

  - Dersom foreldre er bekymret, kan de ta et personlig valg og forsøke å redusere den mengden BPA som de utsetter spedbarn og barn for, uttaler Michael Shelby ved NTPs Senter for eveluering av risiko for mennesker og reproduksjon, i en pressemelding.

 • Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer