Skattemeldingen 2017

Dette er postene du må sjekke knyttet til din livssituasjon

Du har blant annet rett til skattefradrag hvis det er en omvei for deg å kjøre innom barnehage eller SFO på vei til jobb.

DIN SKATTEMELDING: Det er noen poster på skattemeldingen som kan være direkte tilknyttet ditt privatliv. Vet du, for eksempel, hvilke fradrag som gjelder hvis du er student eller sparer i BSU? Foto: Ole Petter Baugerød Stokke.
DIN SKATTEMELDING: Det er noen poster på skattemeldingen som kan være direkte tilknyttet ditt privatliv. Vet du, for eksempel, hvilke fradrag som gjelder hvis du er student eller sparer i BSU? Foto: Ole Petter Baugerød Stokke. Vis mer
Publisert

Nå har du fått skattemeldingen for 2017. Det er flere frister og nyheter du må passe på å få med deg, samt finne fram all relevant dokumentasjon.

Mye av skattemeldingen din er allerede fylt ut med opplysninger du og Skatteetaten har fått fra årsmeldingene dine, og de er det bare for deg å kontrollere. Men, så har du krav på enkelte skattefradrag ut fra din livssituasjon, som ikke nødvendigvis er forhåndsutfylt.

Du kan finne disse ved å bruke fradragsveilederen, eller sjekke oversikten under, som viser fradragene barneforeldre, pensjonister, samboere og studenter bør være ekstra oppmerksomme på.

Barneforeldre

For deg med barn under 12 år, er det post 3.2.10 på skattemeldingen du må vite om.

Foreldrefradraget, som posten er bedre kjent som, gir deg nemlig rett på en rekke skattefradrag på barnepassutgifter du hadde i fjor, blant annet:

 • Barnehage, barnepass eller dagmamma. Fradraget for barnepass gjelder per barn og er opp til 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 kroner for øvrige.
 • Skole- og idrettsfritidsordning.
 • Fritidsordninger utenom skolefritidsordningen, som for eksempel idrett, kor og korps. Dette må være fullverdige alternativ til skolefritidsordningen på barneskolen, både med hensyn til tidsrom og regularitet.
 • Kjøring til og fra ovenfornevnte, hvis disse gir en omvei for deg på vei til jobb. Her gis det fradrag på 1,50 kroner per kilometer hvis du kjører bil, eller faktiske kostnader hvis du reiser kollektivt.

Hvor mye du kan få i foreldrefradrag avhenger av hvor mange barn du har som er under 12 år, men det er ikke slik at summene må fordeles mellom barna.

- Har du tre barn, men kun betaler barnepass til ett av dem, kan du fylle opp hele potten på 55.000 kroner, som gjelder for tre barn, med utgifter tilknyttet det ene barnet, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Barnehagen og SFO skal rapportere inn til skattemyndighetene. Likevel er det viktig at du sjekker at dette faktisk blir gjort.

Har du utgifter til barnepass fra familie eller andre, må du selv fylle inn dette, påpeker Sandmæl. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på utgiftene, men må kunne vise dette på Skatteetatens forespørsel.

Fordele foreldrefradraget

Gifte par har et felles maksimumsbeløp for foreldrefradrag, som de fritt kan fordele seg imellom.

- Ektefeller kan velge å plassere halvparten på hver, men her må begge endre i skattemeldingene sine, slik at det blir riktig. Dette gjelder også barn som ikke er felles, sier Sandmæl.

Det samme gjelder for samboere, bortsett fra når det kommer til barn som ikke er felles. Her gis foreldrefradraget kun til den som er barnets far eller mor.

I samboerpar hvor den ene har betalt hele SFO- eller barnehageregningen, kan de la det stå slik, ifølge forbrukerøkonomen. Hvis dette ikke er tilfellet, må paret selv fordele ved å fylle inn hvor mye de har betalt på hver sin skattemelding.

Er du skilt, gis foreldrefradraget til den forelderen som barnet har bodd sammen med mest det siste året.

- Dersom dere ønsker å endre på dette, må begge gjøre det i skattemeldingen, men hvis den ene setter seg på bakbeina, kan du endre i din skattemelding og skrive begrunnelsen i et vedlegg, sier Sandmæl.

Pensjonister og pensjonssparere

Mottar du alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) fra offentlig sektor kan du få et direkte fradrag i skatten på inntil 29.940 kroner.

Du kan også få skattefradrag hvis du får tilsvarende pensjon som alderspensjon eller AFP fra et annet EU- eller EØS-land, samt hvis du mottar supplerende stønad for folk med kort oppholdstid i Norge.

Dette skattefradraget blir gradvis redusert desto høyere pensjonen din er, og fradraget kan ikke overstige summen av inntektsskatt og trygdeavgift.

Glem heller ikke at du har rett på pensjon hvis du er hjemme med småbarn eller har omsorg for en annen person.

Pensjonspostene i skattemeldingen

 • 2.2.1: Alderspensjon fra folketrygden
 • 2.2.2: Pensjon fra andre enn folketrygden (AFP, for eksempel)
 • 2.2.3: Pensjon fra annen EU- eller EØS-stat tilsvarende alderspensjon eller AFP
 • 2.2.5: Skattefri pensjon fra utlandet
 • 2.6.3: Barnepensjon
 • 3.3.5: Individuell pensjonssparing (IPS)

- For å få utnyttet fradraget fullt ut, kan det være gunstig for ektefeller å fordele kapitalinntekter og fradrag, slik at begge to har en utlignet skatt som minst tilsvarer skattefradraget, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Er du blant dem som har begynt å spare i relanserte individuell pensjonssparing (IPS)? Da må du huske på at du kan få utsatt skatt på innskuddsbeløpet ditt.

Du får et skattefradrag tilsvarende 24 prosent av IPS-innskuddet ditt i 2017. Har du satt inn maksbeløpet på 40.000 kroner, betyr dette at du får 9.600 kroner til gode, som du må betale tilbake når du en gang i framtiden begynner å få pensjonsutbetalingene.

Spesielt for samboere

Siden samboere, i motsetning til ektefeller, liknes hver for seg, kan fradragene deres bli påvirket.

Derfor er det viktig at samboerpar sjekker skattemeldingene sine nøye, for her kan det være snakk om tusenvis av kroner.

Sandmæl i DNB ber dere være ekstra oppmerksom på rentefradraget. Det er nemlig slik at den som står oppført som hovedlåntaker også er den som automatisk får hele bil- og boliglånet med renter oppført i sin skattemelding.

- Dette er det viktig at kvinner får med seg, siden det ofte er menn som står som hovedlånetaker, sier Sandmæl.

Så, hvordan kan samboere løse dette? Dere kan, for det første, ikke fritt flytte rentene mellom hverandres skattemeldinger slik som gifte.

Her må dere manuelt dele gjeld og gjeldsrenter, og sjekke om likningen er fordelt riktig i henhold til eierbrøk, forklarer forbrukerøkonomen.

Skal dere fordele likt, må dere endre i skattemeldingen og skrive: «Gjeld og renter flyttet fra/til samboer (navn og fødselsnummer) sin skattemelding».

Studenter må også sjekke skattemeldingen

Mange unge lar være å sjekke skattemeldingen, gjerne fordi de synes den er komplisert eller ikke tror de har rett på fradrag, erfarer Sandmæl i DNB. Dette kan få store konsekvenser.

Hvis du ikke oppdager feil, kan det medføre tilleggsskatt, eller du kan gå glipp av fradrag og ende med å betale for mye.

Derfor bør du sjekke følgende fradrag:

 • Boligsparing for unge (BSU): Er du under 34 år og har en skattbar inntekt, kan du få skattefradrag på sparing i BSU. Fyller du opp kontoen med maksbeløpet på 25.000 kroner, får du et skattefradrag på 20 prosent, som betyr 5.000 kroner mindre i skatt.
 • Pendlerfradrag: Studerer du et annet sted enn du bor og får en jobb på studiestedet, kan du ha rett på pendlerfradrag. Dette kan du regne ut ved hjelp av en egen kalkulator.
 • Utdanningskostnader: Kostander du har til å vedlikeholde en utdanning og holde deg à jour med utviklingen i faget, kan være fradragsberettiget hvis du bruker utdanningen til å oppnå inntekt. Dette kan være undervisningsavgift, semesteravgift, eksamensavgift og utgifter til skolebøker. Disse kostnadene inngår i post 3.2.1 for minstefradrag, eller i post 3.2.2 som fradrag for faktiske kostnader skal plasseres i.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer