Coronavirus

Dette kan bli dyrere etter coronakrisen

En rekke tjenester og varekategorier blir påvirket som følge av coronapandemien. Det kan bety økte kostnader for deg og meg.

KAN BLI DYRERE: Norsk Bondelag tror at norskprodusert mat, inkludert frukt, grønt og kjøtt, kommer til å bli dyrere som følge av coronakrisen. Men det er dessverre bare noe av det som kan bli dyrere. Foto: Bjørn Eirik Loftås
KAN BLI DYRERE: Norsk Bondelag tror at norskprodusert mat, inkludert frukt, grønt og kjøtt, kommer til å bli dyrere som følge av coronakrisen. Men det er dessverre bare noe av det som kan bli dyrere. Foto: Bjørn Eirik Loftås Vis mer
Publisert

De fleste av oss har fått en annerledes hverdag som følge av coronakrisen. For svært mange innebærer dette både permittering fra jobben - og dårligere råd.

Men hva med prisene på varer og tjenester rundt oss, bør vi forvente oss en dyrere hverdag som følge av den pågående pandemien?

Noe av det som kan bli dyrere:

  • Importvarer
  • Elektronikk
  • Flyreiser
  • Tannlegetimen
  • Bilkjøp
  • Norskprodusert mat
  • Frukt og grønt
  • Kaffe

Selv om enkelte priser nå er lavere enn det vi er vant til, som bensin- og strømprisene, er det sannsynlig at andre priser går opp på grunn av situasjonen vi befinner oss i.

Det skyldes ikke bare coronakrisen, men også at den norske krona den siste tiden har svekket seg mot andre, viktige valutaer, som amerikanske dollar og euro.

Tror på økte priser

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, sier til Dinside at eksempelvis innen frisørbransjer, og andre yrker som har måtte stenge sin virksomhet som følge av coronasituasjonen, kan ha behov for å ta igjen tapte inntekter ved å øke prisene.

- De må også måtte veie ønsket om å heve prisene opp mot at den disponible inntekten til husholdningene er redusert, påpeker Dørum.

Han sier videre at varer og tjenester som er importert og der innslaget av importert vareinnsats er stort, vil kunne bli dyrere som følge av at kronekursen er svekket. Dørum påpeker samtidig at også her vil avveiningen være mot å få solgt i et marked der husholdningenes disponible inntekter går ned.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge har uttalt til Dinside at det er mye usikkerhet akkurat nå, men at de følger utviklingen tett.

- Hvis utviklingen fortsetter med 20 til 30 prosent dyrere importvarer som følge av kronekursens svekkelse, kan det føre til at bransjen ikke har annet valg enn å sette opp prisene på importerte varer, sier Kristiansen til Dinside.

- Frukt og grønt er en matvarekategori som kan bli påvirket av prisøkning, i tillegg til importvarer generelt, sa Kristiansen.

KAN BLI DYRERE: Frukt og grønt som importeres fra utlandet, kan bli dyrere i tiden som kommer. Foto: Bjørn Eirik Loftås
KAN BLI DYRERE: Frukt og grønt som importeres fra utlandet, kan bli dyrere i tiden som kommer. Foto: Bjørn Eirik Loftås Vis mer

Også Virke tror det kan bli høyere priser på importere varer.

- Kronen har svekket seg kraftig, og det betyr økte kostnader for importørene og gir slik sett et prispress. Spesielt utsatt er bransjer hvor det er et sterkt innslag av varekjøp fra utlandet. Det er for tidlig å si hvor store deler av prisøkningen som vil resultere i økte priser for forbruker, og eventuelt når det skjer, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Dørum tror at det på varer der etterspørselen er klart større enn tilbudet, altså ved knapphet og stor betalingsvilje, som for eksempel munnbind og testutstyr, er det grunn til å forvente prisøkninger.

- Slike varer utgjør imidlertid en relativt beskjeden del av konsumprisindeksen og vil trolig ikke påvirke denne nevneverdig, sier Dørum.

Dyrere kaffe?

En av de importere varene nordmenn konsumerer mye av, som kan bli påvirket av coronaepidemien, er kaffe.

Bjørn Grydeland i Norsk Kaffeinformasjon sier til Dinside at det foreløpig er tilgang på både kaffe og emballasje, og at kaffeprodusenter til norsk dagligvare har hendene fulle. Mye av konsumet har flyttet seg fra «out of home» til hjemme, ettersom mange har hjemmekontor går det mindre kaffe til bedriftene, forklarer han.

Grydeland sier videre at coronaepidemien slår ulikt ut for de ulike produsentlandene ettersom kaffe høstes til ulike tider.

DYRERE KAFFE: Coronaviruset påvirker blant annet høstingen av kaffe, som kan gi høyere priser på kaffe. Foto: NTB Scanpix
DYRERE KAFFE: Coronaviruset påvirker blant annet høstingen av kaffe, som kan gi høyere priser på kaffe. Foto: NTB Scanpix Vis mer

- Noen land ble ferdige med innhøstingen før pandemien slo ut. Andre skal høste nå. Transport fra farmene til utskipningshavner og videre til de store markedene går senere. Dette skaper usikkerhet i forsyningskjeden, men foreløpig er det ingen som melder om problemer med å skaffe kaffe, beroliger Grydeland.

Når det gjelder prisen på kaffe slår valutakursen uheldig ut for norske importører, ettersom kaffe handles i dollar, og prisene stiger.

- Forbrukerne må forvente en viss prisøkning, sier Grydeland.

Erfaringsmessig går dette derimot ikke noe særlig ut over forbruket.

- Folk kjøper kaffe uansett, og for noen med redusert kjøpekraft som følge av nedgang i inntekt, kan man se for seg at man går over til billigere merker, tror Grydeland.

Hva med norskprodusert mat?

I tillegg til at import kan påvirkes prismessig, tror Norges Bondelag at også norskprodusert mat vil bli dyrere i tiden fremover som følge av coronasituasjonen.

- Det er trolig at prisnivået blir påvirket. Årsaken til det er ekstraordinære kostnadsøkninger både hos foredlingsindustrien og bonden som følge av coronasituasjonen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

NORSK KJØTT: Økte kostnader kan gi dyrere norsk mat, inkludert biff og annet kjøtt. Foto: Bjørn Eirik Loftås
NORSK KJØTT: Økte kostnader kan gi dyrere norsk mat, inkludert biff og annet kjøtt. Foto: Bjørn Eirik Loftås Vis mer

Bartnes viser til at det oppstår ekstra kostnader i verdikjeden når man skal ta hensyn til myndighetenes regler for smittevern, dessuten har importerte innsatsfaktorer også blitt dyrere.

- I tillegg har grøntnæringa økte kostnader blant annet på grunn av at sesongarbeidere må sitte i karantene, og uerfaren arbeidskraft krever mer opplæring. Denne kostnadsveksten må videreføres utover i verdikjeden, det er viktig at prisen på mat gjenspeiler det som det koster å produsere den, sier Bartnes.

- Er det noen matvarer dere tror kan bli påvirket mer enn andre rent prismessig, og hvorfor?

- Det er vanskelig å si nå, men trolig vil frukt og grønt, og også kjøtt bli påvirket. Det er på disse produktene flere av forholdene forklart over slår mest inn, sier Bartnes.

Dyrere og mindre tilgang på elektronikk

Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen, sier til Dinside at de har gjort to undersøkelser blant sine medlemmer, som viser at det ikke bare kan bli en god del dyrere med elektroniske produkter, men at også tilgangen på produkter kan påvirkes av coronasituasjonen.

- Våre medlemmer sier de forventer en prisøkning mellom 15 og 20 prosent, avhengig av kronekursen, forteller Ottemo.

- Rundt 60 prosent sier de tror situasjonen vil påvirke tilgangen på produkter negativt. Vi har ikke oversikt over hvilke produkter som rammes, det er nok også avhengig av lagersituasjonen hos de enkelte kjedene, tror Ottemo.

750 kroner mer for tannlegetimen

Også tannlegene har vært berørt av coronatiltakene til myndighetene, men åpner nå dørene for en mer normal hverdag.

Det kan derimot koste deg enda mer enn det pleier å gjøre: Onsdag skrev Dagbladet at en tannlegetime på grunn av svært strenge smittevernregler, i verste fall kan koste deg 750 kroner ekstra.

Hva med frisørtimen?

Også frisørsalongene ble som kjent stengt på kort varsel i mars, og til uka er det klart for gjenåpning.

Betyr dette at frisørkundene bør forvente høyere priser når frisørene gjenåpner til uka?

- Nei, det tror jeg ikke, med unntak av et mulig «smitteverngebyr» for å dekke ekstrakostnadene med smittevern, tror Anne Mari Halsan, leder i Norske frisør- og velværebedrifter.

- Vi kan selvsagt ikke verken pålegge eller nekte prisøkning, det er fri konkurranse i Norge, men dette er så spesielt at det kan vi mene er fornuftig. Så blir det opp til hver enkelt salong å bestemme hva de gjør, legger hun til.

Dyrere med fysioterapitime?

Kommunikasjonsleder i Norsk Fysioterapiforbund, Vidar Rekve, sier til Dinside at de eneste som eventuelt kan sette opp prisene på behandling er de som er helt private, og ikke har driftsavtale med kommunene.

Kommunalt ansatte fysioterapeuter og selvstendig næringsdrivende med driftsavtaler står nemlig ikke fritt til å ta høyere egenandel, altså kan de ikke påvirke pasientbetalingen, forklarer Rekve.

Han har heller ikke tro på noen prisøkning blant de private aktørene i bransjen.

- De som er helt private opererer for egen regning og får all sin inntekt fra pasientene. De vil jo være interessert i at pasientene skal komme raskt tilbake, dermed kan det vanskelig tenkes at de setter opp takstene. Jeg ser ikke for meg at det kommer noe særlig utslag der, sier Rekve til Dinside.

Han sier videre at det er noe usikkert hvordan regelverket omkring forbruksmateriell skal tolkes nå, da denne ikke er utarbeidet med tanke på en smittesituasjon.

- Dermed er det vanskelig å si noe om hvordan smitteverntiltak vil slå ut på prisnivået, og om de vil det. Men det blir neppe snakk om de store utslagene, sier Rekve.

- Summa summarum vil coronasituasjonen neppe gi noen store utslag på pasientbetalingene, sier Rekve.

Hva med prisen på biler?

Ifølge Erik Andresen, direktør for Bilimportørenes Landsforening, er det vanskelig for dem å si noe generelt om prisutviklingen på nye biler, da situasjonen er svært forskjellig fra merke til merke.

Dinside skrev i slutten av mars om at valutakursen kan føre til dyrere biler fremover. Enkelte merker, blant andre Porsche, Tesla, BMW og Huyndai har alt varslet høyere priser, mens andre har valgt å se an utviklingen litt til før de eventuelt gjør noe.

DYRERE: Teslas bilnyhet Model Y er ennå ikke kommet på markedet. Tesla har imidlertid allerede skrudd opp prisen med mer enn 30.000 kroner på nye bestillinger. Foto: Tesla
DYRERE: Teslas bilnyhet Model Y er ennå ikke kommet på markedet. Tesla har imidlertid allerede skrudd opp prisen med mer enn 30.000 kroner på nye bestillinger. Foto: Tesla Vis mer

Har du tenkt å kjøpe ny bil kan det lønne seg å gjøre dette nå, siden du vil få prisen som gjelder nå - og ikke ved levering av bilen.

Hva med flyreiser?

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA spår et prishopp på opptil 50 prosent på flybilletter.

FÆRRE OM BORD? Hvis det skal være større avstand mellom passasjerene, blir det plass til færre om bord - og dermed kan prisene stige. Foto: Bjørn Eirik Loftås
FÆRRE OM BORD? Hvis det skal være større avstand mellom passasjerene, blir det plass til færre om bord - og dermed kan prisene stige. Foto: Bjørn Eirik Loftås Vis mer

Ett av tiltakene som diskuteres, er restriksjoner som i en tid begrenser kapasitetsutnyttelsen, som ledige midtseter.

Professor Svein Bråthen ved Høgskolen i Molde, med blant annet økonomi i lufttransport som spesialfelt, uttalte nylig til Dinside at det er stor usikkerhet i flybransjen, og at det er sannsynlig at prisene øker på kort sikt.

Avhengig av hvordan Covid-19-pandemien utvikler seg, og hvor lenge den varer, kan det bli en normalisering av prisbildet på sikt, tror Bråthen.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer