Dette sier forskriften

Forskriften til Finansavtalelovens § 54 beskriver ganske klart hvordan overkurs og underkurs skal beregnes.

Publisert
Sist oppdatert


§ 10. Om førtidig innfrielse av fastrentelån mv.

Denne bestemmelsen gjelder førtidig betaling av lån der rentesatsen, gebyrer og andre kostnader er bundet for hele lånets løpetid eller hvor slikt vederlag bare kan reguleres på bestemte tidspunkter fastsatt i låneavtalen og der det er avtalt at långiveren skal ha rett til å kreve eventuelt rentetap eller tap av andre former for vederlag dekket av låntakeren, jf. finansavtaleloven § 54 første ledd.

For lån som nevnt i første ledd skal differansen på innfrielsestidspunktet mellom den avtalte rente og den rente långiver tilbyr for tilsvarende lån legges til grunn ved beregning av långivers tap eller gevinst ved førtidig innfrielse. Renten for en periode som er lik den gjenstående bindingstid beregnes ved å ta det veide gjennomsnittet av renten for to tilsvarende lån med en kortere og lengre rentebindingstid som ligger nærmest gjenværende bindingstid på lånet som innfris. Dersom långiveren ikke tilbyr lån som kan brukes i beregningen, brukes renten på den statsobligasjonen som har løpetid som ligger nærmest lånets gjenværende løpetid på innfrielsestidspunktet, med tillegg av rentedifferansen som eksisterte mellom det opptatte lånet og statsobligasjonsrenten på det tidspunkt lånet ble gitt. Långiverens tap eller gevinst skal beregnes for gjenværende bindingstid. Kontantstrømmene skal neddiskonteres til nåverdi med renten for den gjenstående bindingstid, etter samme fremgangsmåte som ovenfor.

Retten til godskriving av rentegevinst etter annet ledd kan fravikes i avtalen. Låntakeren skal i så fall opplyses skriftlig om dette før avtalen inngås, jf. finansavtaleloven § 54 tredje ledd annet punktum og § 46 første ledd bokstav e. I tilfeller der det følger av avtalen at låntaker skal godskrives rentegevinst beregnet på en måte som gir lavere utbetaling enn etter denne forskriften, skal det før avtalen gis skriftlige opplysninger om beregningsmåten. Opplysninger om beregningsmåten skal dessuten inntas i avtalen.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer