Arve pensjon ved død

Dette skjer med pensjonen din når du dør

Reglene er kompliserte, her får du oversikten.

ARV TIL DEN ETTERLATTE: Reglene rundt hva din ektefelle, samboer eller dine barn arver etter deg, er mange og kommer an på flere ting. I artikkelen under, får du full oversikt. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
ARV TIL DEN ETTERLATTE: Reglene rundt hva din ektefelle, samboer eller dine barn arver etter deg, er mange og kommer an på flere ting. I artikkelen under, får du full oversikt. Illustrasjonsfoto: Scanpix. Vis mer
Publisert

Når det gjelder arv, tenker du kanskje ikke umiddelbart på pensjon. Vet du for eksempel hvilke penger som går til dine etterlatte når du dør, og hva som går tilbake til fellesskapet?

Men hva skjer med alle pengene som er innbetalt for å sikre deg en god alderspensjon dersom du skulle falle fra tidlig?

Reglene er rimelig kompliserte. Vi har fått svar fra to eksperter på området.

Arv avhenger av hvilken pensjonsavtale du har

– Alt avhenger av hvilken pensjonsordning du er omfattet av. Er du i offentlig sektor, har ytelsesordning eller Hybrid tjenestepensjonsordning i privat sektor, tilfaller pengene som er innbetalt for å sikre deg alderspensjon forsikringsfellesskapet, ikke dine egne etterlatte, sier Alexandra Plahte, leder pensjon ved Gabler Steenberg & Plahte.

Skal dine etterlatte kunne få noe utbetalt fra disse pensjonsordningene, må arbeidsgiver har kjøpt et eget produkt i tillegg til alderspensjonen, kalt etterlattepensjon, forklarer hun.

Alle med offentlig tjenestepensjon har etterlattepensjonsordning, men langt fra alle i privat sektor. Der er nemlig arbeidsgiver kun pålagt å ha alderspensjonsordning, ikke også uføre- og etterlattepensjon, ifølge Plahte.

EKSPERT:  Alexandra Plahte, leder pensjon ved Gabler Steenberg & Plahte. Foto: Gabler Steenberg & Plahte.
EKSPERT:  Alexandra Plahte, leder pensjon ved Gabler Steenberg & Plahte. Foto: Gabler Steenberg & Plahte. Vis mer

– Har du derimot innskuddsordning på jobben, er det dine egne etterlatte som arver det som måtte stå på pensjonskontoen din den dagen du dør. Arv er kun én av flere prinsipielle forskjeller på de ulike tjenestepensjonsordningene, sier eksperten videre.

Oversikt

Plahte kommer med oversikten over hvem som med dagens regelverk, kan ha rett på etterlattepensjon:

Folketrygden:

 • Du er gift: Felles barn? Hvis ikke, har dere vært gift i minst fem år eller har du omsorg for avdødes barn? I så fall kan du være berettiget til etterlattepensjon fra folketrygden.
 • Du er samboer: Har dere felles barn, likestilles dere som ektefeller og kan være berettiget til etterlattepensjon fra folketrygden. Du kan også ha rett til etterlattepensjon dersom avdøde hadde barn du har omsorg for.
 • Du er skilt: Dersom du ikke har giftet deg på nytt, kan du være berettiget til etterlattepensjon selv om du var skilt fra avdøde. Det kreves i så fall at dødsfallet skjer innen fem år etter skilsmissen. I tillegg er det krav om dere var gift i 25 år, eventuelt 15 år dersom dere hadde felles barn.

Fra tjenestepensjon:

 • Dette er avhengig av hvilken ordning din avdøde ektefelle/samboer var omfattet av.
 • Hvilken pensjonsordning du selv er omfattet av er uten betydning.

Offentlig sektor:

 • Du er gift og ektefellen din er ansatt i offentlig sektor: Alle offentlige tjenestepensjonsordninger omfatter ektefellepensjon. Som gjenlevende ektefelle/ registrert partner vil du som hovedregel være berettiget til ektefellepensjon. Beregning av ektefellepensjon er komplisert, med ulike regler og ytelser avhengig av når avdøde først ble medlem, gjenlevendes alder, eller når dødsfallet inntreffer.
 • Du er samboer og samboeren din er ansatt i offentlig sektor: Ikke rett til etterlattepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordning. Hvorvidt dere har felles barn eller ei, spiller ingen rolle.
 • Du er skilt: Som fraskilt ektefelle kan du ha rett til ektefellepensjon fra tjenestepensjonsordninger avdøde var/har vært medlem av (pensjon gjennom arbeidsforhold). Vilkår: dere var gift i minst ti år og at du som fraskilt var minst 45 år ved skilsmissen.

Privat sektor:

 • Du er gift og ektefellen din er ansatt i privat sektor: Arbeidsgiver er ikke pliktig til å ha pensjonsordning som omfatter etterlattepensjon, men du vil i så fall være berettiget til etterlattepensjon.
 • Du er samboer og samboeren din er ansatt i privat sektor: Arbeidsgiver har lov til å etablere etterlattepensjonsordning som også omfatter samboere. Det spiller ingen rolle om dere har felles barn.
 • Du er skilt: Hvis avdødes tjenestepensjonsordning(er) inkluderte etterlattepensjonsdekning, kan du ha rett til ektefellepensjon. Vilkår: dere var gift i minst ti år og at du som fraskilt var minst 45 år ved skilsmissen.

Innskuddspensjon:

 • Først prioriteres barn under 21 år, som skal sikres en årlig pensjon på 1 G ( i dag 92.576 kroner) til fylte 21.
 • Ektefelle/samboer vil få det overskytende i form av etterlattepensjon.

Leve av lite eller planlegge i tide?

Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom 
Storebrand Livsforsikring AS, erfarer at mange enten tror at pensjon arves, eller så har man ikke reflektert over det i det hele tatt.

– Men, for det første er det etter hvert en del som har fått med seg at det som er spart opp til pensjon i pensjonsordningen man har gjennom jobben, overlates til etterlatte ved dødsfall. For det andre er dette spørsmålet aktualisert ved at det nettopp er overlevert en utredning til regjeringen der det foreslås til dels kraftige endringer i dagens etterlattedekninger fra folketrygden, forklarer Dyre Haug.

Det som er klart, er at pensjonsrettigheter arves ikke, ifølge pensjonsøkonomen.

Sparepenger i bakhånd

Lever man sammen i et parforhold, vil man etterhvert bli vant til den økonomi man til sammen har. Slik vil det også være inn i pensjonstilværelsen, mener Dyre Haug.– Husk at dødsfall kan endre denne økonomiske virkeligheten ganske kraftig. Pensjon er i utgangspunktet lavere inntekt enn det man er vant til fra yrkeslivet. Skal man plutselig leve av bare sin egen, lille pensjon kan det lett bli smalhans, sier han

–Særlig gjelder dette kvinner. De både lever lenger og har ofte lavere pensjon enn menn.

Han anbefaler par å se både på felles pensjonsøkonomi, men også på den økonomien den ene får etter et dødsfall.

– Løsningen er å ha sparepenger i bakhånd og en ryddig privatøkonomi. Det er særlig viktig at de faste kostnader, som typisk er boutgiftene, også må kunne dekkes av bare den enes pensjon. Gjeld er en viktig brikke her, understreker Dyre Haug.

EKSPERT: Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom 
Storebrand Livsforsikring AS. Foto: Storebrand.
EKSPERT: Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom 
Storebrand Livsforsikring AS. Foto: Storebrand. Vis mer

– Vi ser dessverre at mange godt voksne drar med seg mye høyere gjeld i pensjonstilværelsen enn tidligere. Dette kan gi en blåmandag for enkelte, mener han.

Regjeringens forslag

 • Utvalget la frem sitt forslag i februar 2017. Utredningen representerer siste runde omleggingen av hele pensjonssystemet i Norge. Omleggingen har ført til ny alderspensjon fra folketrygden (innført 2011) og ny uførepensjon (innført 2015).
 • Nå ser man på etterlattepensjoner, som omfatter pensjon til etterlatte ektefelle, samboere og barn.
 • De foreslåtte endringene følger hovedtrekkene fra resten av reformen: Pensjonene skal sikre den enkelte i en sårbar situasjon, men skal ikke undergrave behovet for å jobbe og forsørge seg selv.
 • Når det gjelder pensjon til etterlatt ektefelle eller samboer, foreslår utvalget å erstatte dagens livsvarige pensjon med kortere overgangserstatninger. Nivået er i utgangspunktet likt for alle (2.25G - cirka 210.000 kroner) men skal avkortes enda kraftigere mot gjenlevendes inntekt enn dagens ordning.
 • Barnepensjon foreslås forbedret. Ytelsene går opp (1/2G – cirka 46.000 –kroner per år dersom en mister en av foreldrene) og regelverket forenkles. Utbetalingen er til barna er maksimalt 20 år.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer