Din økonomi i 2008

Norsk makroøkonomi vil påvirke din mikroøkonomi. Vi viser deg hva som skjer neste år.

Publisert
Sist oppdatert

Blir du rik eller fattig neste år? Mye avhenger uten tvil av hvordan norsk økonomi kommer til å utvikle seg i 2008.

Peker pilene opp eller ned? Eller begge veier?

Påvirker lommeboken

Det sier seg selv at blant annet et dårlig aksjemarked, høy rente eller høy ledighet, vil påvirke din mikroøkonomi direkte.

For mister du jobben, eller må du betale mye mer i rente, vil dette så klart ha direkte effekt på lommeboken din. På samme måte som hvis kursene på aksjene dine skulle falle med 50 prosent, og du ble tvunget til å selge. Eller omvendt ville det påvirke økonomien til folk flest i positiv retning om aksjekursene skulle stige, og renten falle.

DinSide har spurt en rekke eksperter om hva vi kan forvente oss av 2008 - i økonomisk henseende. Her har vi plukket ut følgende sentrale makroøkonomiske elementer:

 • Norges Banks styringsrente
 • Den økonomiske veksten
 • Inflasjonen (kjerneinflasjonen, som er justert for energipriser)
 • Lønnsveksten
 • Den norske kronen overfor de viktigste valutaene
 • Arbeidsledigheten (AKU-ledigheten)
 • Aksjemarkedet
 • Boligmarkedet

Styringsrenten

Renten har økt mye gjennom 2007 - men hyppigheten av økningene vil nok avta i 2008. Bilde: Per Ervland.
Renten har økt mye gjennom 2007 - men hyppigheten av økningene vil nok avta i 2008. Bilde: Per Ervland. Vis mer


Styringsrenten er per dags dato 5,25 prosent. Den ble tidligere i desember satt opp med 0,25 prosentpoeng.

- Renten vil gå litt ned, og mest sannsynlig i 2. halvår. Vi venter at den vil være på 5,00 prosent ved utgangen av 2008, og altså 0,25 prosentpoeng lavere enn den er nå, sier Ylva Søvik, seniorøkonom i Handelsbanken.

Prognosene til Fokus Bank peker i motsatt retning.

- Styringsrenten vil øke med mellom 0,25 og 0,5 prosentpoeng i løpet av 2008. Dette er noe mer enn Norges Bank (NB) selv har lagt til grunn, og skyldes at vi venter sterkere vekst i norsk økonomi neste år enn NB, drevet av høyere investeringsvekst, sier sjeføkonom Frank Jullum.

Økonomisk vekst

Veksten i norsk økonomi i 2007 er ventet å bli på hele 5,7 prosent.

- Vi forventer at den sterke veksten i norsk økonomi fortsetter i 2008, men at veksten likevel blir lavere enn i 2007. Mens veksten i BNP Fastlands-Norge anslås til hele 5,7 prosent i 2007, forventer vi en vekst på mer moderate 3,2 prosent i 2008. Vi må tilbake til midten av 1980-tallet for å finne en tilsvarende vekst som i 2007. Veksten i 2008 er også høy historisk sett, men sett i lyset av en fortsatt sterk vekst i arbeidsstyrken, som følge av arbeidsinnvandringen, kan veksten dette året betraktes som på linje med trendveksten i økonomien, sier forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), Roger Bjørnstad.

Også Handelsbanken og Fokus Bank venter at veksten vil avta.

- Veksten i 2008 vil nok bli i overkant av tre prosent i BNP Fastlands-Norge, noe som er en del lavere enn veksten i 2007. Dette skyldes at vi på nåværende tidspunkt er på svært høye produksjonsnivåer, sier Ylva Søvik.

- Veksten vil bli noe lavere, rundt 3,5 prosent mot 5,7 prosent i år. Dette skyldes delvis knapphet på ressurser som begrenser veksten, delvis et fall i boliginvesteringene, sier Jullum.

Inflasjonen

Kjerneinflasjonen (med den tekniske betegnelsen KPI-JAE), var fra november 2006 til november 2007 på 1,5 prosent.

- Inflasjonen, målt ved den årlige veksten i KPI-JAE, antas å øke fra 1,4 prosent i 2007 til 1,9 prosent i 2008, sier Bjørnstad i SSB.

Handelsbankens anslag for inflasjonen ligger litt lavere.

- Vi venter at inflasjonen neste år vil bli 1,7 prosent. Det er litt høyere enn i år, men likevel ikke helt opp til inflasjonsmålet som er på 2,00 prosent, sier Søvik.

- Inflasjonen vil fortsette å stige, drevet av høyere lønnskostnader, lavere produktivitetsvekst og høyere global prisvekst, sier Jullum i Fokus Bank.

Kan du vente deg høyere lønn i 2008? Bilde: Per Ervland. Foto: Per Ervland
Kan du vente deg høyere lønn i 2008? Bilde: Per Ervland. Foto: Per Ervland Vis mer


Lønnsveksten

Lønnsveksten for 2007 ventes å bli på cirka 5,50 prosent.

- Vi venter at lønnsveksten blir 5,00 prosent neste år, altså litt lavere enn i år, sier seniorøkonomen i Handelsbanken.

Fokus tror at lønnsveksten vil øke.

- Lønnsveksten neste år blir rundt seks prosent. God lønnsomhet og stramt arbeidsmarked gir arbeidstakerne gode kort på hånden. Det er også viktig å ha med seg at kapitalens andel av den totale verdiskapningen fortsatt stiger, trass i en lønnsvekst i 2007 på 5,5 prosent. Det betyr at bedriftenes lønnsevne fortsatt er god, er argumentasjonen fra Jullum.

SSB tror også på ytterligere oppgang, og vurderer at lønnsveksten vil bli på hele 6,2 prosent i 2008.

Den norske kronen

Overfor våre viktigste handelspartnere, var valutakursen som følger den 19. desember: Dollar: 5,59, Euro: 8,04, Danske kroner: 107,73, Svenske kroner: 84,84.

- En viss renteforskjell til utlandet innebærer at norske kroner virker attraktive på internasjonale investorer. Økt konsumprisvekst og noe lavere oljepris trekker i motsatt retning. Målt mot euro tror vi kronen vil styrke seg fra et gjennomsnitt på 8,03 i 2007 til 7,97 i 2008, en styrking på 0,7 prosent. Siden den amerikanske dollaren er svekket i forhold til euro, er kronestyrkingen kraftigere dersom vi måler ut fra en handelsvektet kronekurs. Importveid kronekurs over 44 land antas å styrke seg med to prosent fra 2007 til 2008, sier Roger Bjørnstad.

- Vi venter først en styrking av kronen på vinteren og våren. Men mot slutten av neste år, tror vi at den vil være litt svakere enn den er i dag, men det er bare en veldig liten endring. Vi tror at en euro vil koste 8,15 kroner om ett år, sier Søvik.

Jullum i Fokus Bank er her mer på linje med SSB:

- Norske kroner vil styrke seg mot alle disse valutaene, mest mot euro og danske kroner, og minst mot svenske kroner. Generelt vil den norske kronen bli 2-3 prosent sterkere enn i år (i gjennomsnitt), sier han.

Det vil fortsatt være en svært lav ledighet i 2008.
Det vil fortsatt være en svært lav ledighet i 2008. Vis mer


Arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten er i løpet av 2007 blitt rekordlav. AKU-ledigheten er nå på bare 2,6 prosent.

- Vi antar fortsatt sterk vekst i sysselsettingen, men siden arbeidsstyrken vil vokse med om lag det samme, tror vi at ledigheten (gitt ved AKU) vil holde seg på 2,6 prosent i 2008, det samme som i 2007, sier SSB-forskeren.

Handelsbankens prognoser tilsier også at AKU-ledigheten vil forbli på rundt 2,5 prosent.

- Det er vanskelig å komme lenger ned i ledighet, sier Ylva Søvik.

- AKU-ledigheten vil ikke falle mye, rett og slett fordi det er et økende problem for bedriftene å få tak i "de riktige hendene", sier Jullum.

Aksjemarkedet

Aksjene på Oslo Børs har opplevd et turbulent år. Tross det har likevel aksjeindeksen på Oslo Børs økt med cirka 7,5 prosent hittil i år (tall fra 20/12-07).

- Vi går ikke ut med konkrete prognoser for aksjemarkedet. Men jeg tror at folk må forvente et mer normalt år i forhold til avkastning, men dette avhenger også av at den internasjonale finanskrisen ikke forverres, spesielt i tilknytning til det amerikanske boligmarkedet. Forventet vekst i India og Kina vil også spille en stor rolle, sier daglig leder i AksjeNorge, Jan Petter Tollefsen.

Men hvor høy er avkastningen i et normalår?

- Rundt 10-12 prosent. Men man må forvente at aksjemarkedet kan bli urolig neste år, avslutter Tollefsen.

Fokus Bank tror at veksten i aksjemarkedet vil være på mellom fem og åtte prosent.

Er solen på vei opp eller ned? Bilde: Per Ervland.
Er solen på vei opp eller ned? Bilde: Per Ervland. Vis mer


Boligmarkedet

Prisene på boligmarkedet har steget med om lag 13 prosent fra 2006 til 2007 (gjennomsnitt 2006-2007). Fra november i fjor til november i år steg prisene imidlertid bare med 3,8 prosent.

- Renteøkningene vil få innvirkning på husholdningenes økonomi i 2008, noe som blant annet reduserer etterspørselen etter boliger. Fortsatt sterk inntektsvekst vil imidlertid holde etterspørselen oppe. Etter en boligprisvekst på nær 13 prosent i år, legger vi til grunn at boligprisveksten reduseres til vel syv prosent neste år, avslutter Bjørnstad.

Handelsbanken er ikke like optimistiske.

- Generelt tror vi at boligprisene skal videre ned, til 2006-nivået. Vi har ikke konkrete tallprognoser på dette, men prisene kan nok falle fem prosent fra dagens nivå, avslutter Ylva Søvik.

- Vi forventer en gjennomsnittlig prisvekst (årsgjennomsnitt) på 3-5 prosent, men med store variasjoner mellom regioner og ikke minst mellom ulike boligtyper. Små leiligheter som er omsatt med lave kapitalinnskudd og/eller avdragsfrihet vil rammes hardest. Dette skyldes delvis også at her er tilbudsoverskuddet størst, avslutter Frank Jullum.

Konklusjon

Sammenstiller man alle spådommene til vårt ekspertpanel, tegner det seg følgende bilde av norsk økonomi neste år:

 • Uenighet om hvorvidt renten skal være litt høyere, eller litt lavere. Men ikke de store utsvingene.
 • En vekst i norsk økonomi på mellom 3-3,5 prosent er alle ekspertene enige om.
 • En lønnsvekst på mellom fem og godt seks prosent, altså litt høyere eller litt lavere enn lønnsveksten for 2007.
 • En inflasjon som er litt høyere enn dagens, på mellom 1,7-1,9 prosent.
 • De fleste tror at kronen generelt vil være litt sterkere mot slutten av 2008, enn den er i dag - generelt 2-3 prosent sterkere. En av ekspertene hevder imidlertid at kronen vil styrke seg i første halvår, for deretter å svekke seg litt igjen, slik at den blir litt svakere enn dagens krone.
 • Alle er enige om at ledigheten ikke kan bli mye lavere, og at AKU-ledigheten vil holde seg på cirka 2,5 prosent.
 • Et noe turbulent og usikkert aksjemarked. Men sannsynligvis med fortsatt (moderat) vekst, på mellom fem og tolv prosent.
 • Uenighet om boligmarkedet. Alt fra nedgang til 3-7 prosents vekst.

Mer økonomi:


Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer