Revidert nasjonalbudsjett 2020

Disse prosjektene er satt på vent

Samtidig spyttes det inn ekstra penger til Avinor og til byområdene.

JERNBANEPROSJEKTER: Regjeringen vil prioritere allerede igangsatte prosjekter. Foto: Bane NOR
JERNBANEPROSJEKTER: Regjeringen vil prioritere allerede igangsatte prosjekter. Foto: Bane NOR Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Coronakrisen fører til alt fra svært lave passasjertall på tog og fly, til at enkelte større prosjekter blir satt på vent.

Her kan du lese mer om hvilke prosjekter som er berørt, og hvor regjeringen vil bidra ekstra for å veie opp for konsekvensene av coronasituasjonen.

Mer til Avinor

Regjeringen skriver i sitt budsjettforslag at de foreslår å ta høyde for tilskudd til Avinor på inntil 4,27 milliarder kroner, i tillegg til avdragsfrihet på lån og at staten ikke tar utbytte.

«Etter virusutbruddet har Avinor mistet betydelige inntekter på grunn av redusert reisevirksomhet og at flyselskapenes plikt til å betale lufthavnavgifter er opphevet».

En del av bevilgningene skal gå til merkostnader for videre drift av Haugesund lufthavn, som i dag leies ut av Avinor til et lokalt driftsselskap

- Totalt foreslår vi altså å styrke Avinor med fem milliarder kroner. På den måten ruster vi Avinor, og fly-Norge, til en hverdag når koronaviruset er borte, sier samferdselsminister Knut-Arild Hareide i en pressemelding.

Disse jernbaneprosjektene berøres

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding at de vil prioritere å holde framdriften i de store, pågående prosjektene som Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Dette vil få konsekvenser for framdriften i andre utbyggingsprosjekter på jernbanen, ifølge samferdselsministeren.

De 826 millioner ekstrakronene som gis til investeringer på jernbanenettet, vil bli brukt på de nevnte prosjektene.

Som følge av kostnadsøkningene på de pågående utbyggingsprosjektene foreslår regjeringen blant annet å redusere bevilgningen til planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss med 278 millioner kroner til 250 millioner kroner.

En annen konsekvens av kostnadsøkningene er at det hverken i år eller neste år vil vere rom på statsbudsjettet til å starte anleggsarbeidene på InterCity-strekninga Kleverud-Sørli på Dovrebanen, skriver samferdselsdepartementet.

Planlegging av siste del av InterCity-strekningen mot Hamar på Dovrebanen, Sørli – Åkersvika, vil derimot fortsette som tidligere planlagt.

Ekstrabevilgning til veistrekning

I sitt budsjett skriver regjeringen at de foreslår å øke bevilgningen til OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet i Innlandet med 110 millioner kroner, for å dekke merbehovet knyttet til tilleggsarbeider og at veien åpnes tidligere enn opprinnelig planlagt.

Veien skal etter planen åpnes 30. juli 2020, tre måneder før tiden.

Et OPS-prosjekt er et offentlig-privat samarbeid som innebærer at et privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20–30, ifølge vegvesenets nettsider.

Fornebubanen blir forsinket

T-baneprosjektet mellom Fornebu og Majorstuen er ifølge regjeringen forsinket. Derfor foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 200 millioner kroner i 2020. Disse pengene vil i stedet bli betalt ut et annet år.

- Reduksjonen for 2020 hindrer ikke utbyggingen av Fornebubanen. Det er hvordan prosjektet er koblet til E18 Lysaker–Ramstadsletta som gjør at banen er forsinket. Regjeringen har fortsatt en ambisjon om å bidra til utbyggingen av Fornebubanen, så snart det er mulig, sier samferdselsministeren.

Dermed foreslår regjeringen å bevilge 60 millioner kroner til byområdene, som allerede skal ha kommet Kristiansand, Nedre Glomma og Tromsø til nytte i form av tilbud om nye belønningsavtaler.

- På grunn av reduksjonen i midlene til Fornebubanen, foreslår vi å bruke 60 millioner kroner til nye belønningsavtaler og byvekstavtaler. Med det styrker vi grunnlaget for å inngå nye avtaler i 2020. Det er viktig for at flere skal ta kollektivtransport, sykle eller gå i de store byene i årene som kommer, sier Hareide.

Mer til ferjene

Regjeringen foreslår å bidra med 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveiferjene.

Samtidig vil de gi 200 millioner kroner til ferdjedrift på riksveiene.

- Coronakrisen har påvirket alle i hele Norge. Det gjelder også ferjene på riksveiene våre. De har opplevd en nedgang i trafikken på om lag 30 prosent. Det betyr at de har mistet betydelige inntekter. Vi foreslår derfor å bevilge 200 millioner kroner til ferjedrift på riksveier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

For ferjenes del er manuell betaling stanset inntil videre, og en ordning med midlertidig billettering gjennom skiltgjenkjenning eller registrering av AutoPASS-brikke gjelder fram til 27. mai som smittevernstiltak.

For å sikre at ordningen fortsatt kan brukes så lenge det er nødvendig på ferjene i 2020, legger regjeringen frem et forslag til en midlertidig lov for Stortinget. Loven vil gi Statens vegvesen og fylkeskommunene fortsatt mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjebilletten etter at reisen er gjennomført.

Lovforslaget åpner for at ordningen med midlertidig billettering kan benyttes så lenge det er vurdert å være behov for å hindre smitte av koronaviruset på ferjene i 2020, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer