Er det lov?

- Svaret er nei, sier rådgiver Vera Pedersen ved Toll- og avgiftsdirektoratets juridiske avdeling.

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Nordmenn som er bosatt i Norge har ikke anledning til å bruke utenlandske biler i Norge. Her må nemlig de norske avgiftene være betalt.

Tfcar sier at de påberoper seg forskriften om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge. I følge dem er §5 B smutthullet du trenger.

Grov misforståelse

- Dette stemmer overhodet ikke, sier rådgiver Vera Pedersen. I følge reglene vil dette klart anses som urettmessig bruk. I realiteten står vi her overfor et rent proformaopplegg. Bestemmelsen de refererer til er i tillegg kun ment for svært kortvarige oppdrag, av typen levering, henting, og prøving. Dette er altså en grov feiltolkning av loven.

- Blir du stoppet i en slik bil, må du betale de norske avgiftene før du kan kjøre videre. Det blir i så fall snakk om etterberegning av manglende engangsavgift og moms. I tillegg har vi mulighet til å ilegge et straffegebyr, dersom vi mener at føreren av bilen har opptrådt uaktsomt, avslutter Vera Pedersen fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Bladet Motor har forøvrig også skrevet om denne saken. I følge Advokat Fimreite vil straffegebyret i slike tilfeller kunne gå opp til 40 prosent av det du i utgangspunktet skulle ha betalt i avgifter. Det kan altså bli dyrt å la seg friste.

Bilen står ikke en gang i ditt navn - og hva med forsikring?

Du bør også legge merke til at selskapet har bygd opp systemet slik at bilen står registrert på et utenlandsk firma. Det er ikke alle som vil føle seg komfortable med å kjøpe en bil, uten å få navnet sitt på kontrakten...

I tillegg kan du regne med at det vil bli vanskelig å forsikre bilen i Norge. Norske forsikringsselskap er lite lystne på å forsikre biler som:

 • a) er registrert i et annet land og b) faktisk ikke eies av deg.
Du finner selskapets vilkår her, og nettsiden her.

Slik skal reglene i forskriften forstås

§ 5 For personer med fast oppholdssted i Norge, § 5 bokstav b : Virksomhetstransport.

Som det fremgår av bestemmelsen kan utenlandsregistrert motorvogn brukes av person som i henhold til forskriften anses bosatt i Norge på følgende vilkår:

 • Det skjer i forbindelse med bl.a. levering, prøving, parkering og avskipning. Merk: Dette er enkeltstående oppdrag av kort varighet.

  Eksempler: laste av/på båt og andre transportmidler (kjøre bilen på og av lasteskip), gi assistanse på spesielle veistrekninger hvor det er vanskelig å kjøre (fjelloverganger), hotellparkering (kjøre bilen på plass i garasjen), annen parkeringsvirksomhet osv.

 • Personen er ansatt i norsk virksomhet. Dvs. virksomhet registrert i Norge. Det må foreligge et reelt arbeidsforhold – et proformaarrangement er ikke tilstrekkelig.
 • Transporten skjer som ledd i firmaets virksomhet. Parkeringsselskap, hotell, driver med av-/pålasting osv.
 • Motorvognen skal ikke være registrert på firmaet som utfører oppdraget, men skal være registrert på den utenlandske oppdragsgiveren som enten kan være en privatperson eller et firma.

  Kilde: Vera Pedersen, fra Toll- og avgiftsdirektoratets juridiske avdeling.

Bakgrunn: Bruk av utenlandske kjennemerker i Norge er regulert i forskriften om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge. Der er det også gitt detaljerte bestemmelser om hvem som kan benytte utenlandsregistert motorvogn her i landet. Personer som har bopel i Norge har ikke anledning til å benytte utenlandsregistrert motorvogn her i landet.

Enhver person som kommer hit til landet med en ufortollet vare, plikter også å melde seg til Tollvesenet på grensen. Motorvognen er i dette tilfellet en slik ufortollet vare. I medhold av tollovens § 15 første ledd har Finansdepartemenet i forskrift til tolloven Kpt. 4 pkt. 4.5 fastsatt følgende:

 • Enhver som bringer varer til tollområdet, jf tollovens § 24, plikter straks uoppfordret å oppgi eller legge fram varene for nærmeste tollvesen.
 • Ved innførsel av varer til Norge skal det betales merverdiavgift ved innførsel, og de utenlandske kjennemerkene skal leveres til tollvesenet ved fortollingen.
 • Etter Vegtrafikklovens § 15 skal motorvogner registeres. Stortinget har videre i sine avgiftsvedtak fastsatt at det skal betales engangsavgift ved første gangs registering av motorvogner

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer