Et skjult helseproblem

Hvis du mistenker at du har helseproblemer på grunn av amalgam, da skal du aldri skifte ut alle fyllingene med en gang.

Publisert
Sist oppdatert

Amalgam - et skjult helseproblem
Hvis du mistenker at du har helseproblemer på grunn av amalgam, da skal du aldri skifte ut alle fyllingene med en gang. Utskiftingen skal skje gradvis og tannlegen skal bruke spesielt utstyr.

Av Bernt Rognlien

Amalgam er en legering (metallblanding) der 50 prosent er metallisk kvikksølv og resten kobber, sølv, tinn og sink.

Store deler av befolkningen har fått kvikksølv innsatt i munnhulen som amalgam. En av våre aller farligste tungmetaller og miljøgifter behandles strengt som spesialavfall alle steder - unntatt i munnhulen. Dette er et stort paradoks som man ville forvente å gi store helsekonsekvenser.

Noen får helseplager
Forskningen som er gjort for å kartlegge helseskader av amalgam, har dessverre vært sparsom og ikke konkludert med noe endelig svar. Vi vet veldig godt hvor giftig og farlig kvikksølv er. Likevel er det mye som tyder på at mange av dem som har mye amalgam i tenne, har få helseplager pga dette. Samtidig er det flere som utvikler betydelige kroniske og alvorlige helseproblemer. Noen få utvikler alvorlige forgiftningssymptomer fordi det frigjøres betydelige mengder kvikksølv fra amalgam i munnen En større gruppe pasienter ser ut til å utvikle en form for overømfintlighet/allergi overfor amalgam som hos mange ser ut til å ha en mer diffus sammenheng med en rekke kroniske sykdommer og helseplager.

Verre under utskifting
Typisk blir de som har et amalgamproblem alltid verre i forbindelse med utskifting av amalgam-fyllinger, fordi eksponeringen for kvikksølv da øker kraftig. Merker du at du blir trøtt, uopplagt, sliten eller får forverring av andre sykdomsplager i forbindelse med amalgam-utskifting, kan du ha et amalgamproblem som er en helsebelastning. Hvis dette gjentar seg slik at symptomene kommer hver gang du skifter fyllinger eller får innsatt nye, bør du få dette nærmere undersøkt hos lege eller tannlege som har erfaring med dette. Du bør også sørge for å beskytte deg mot kvikksølv under fremtidig tannbehandling.

Kvikksølv frigjøres fra amalgam-fyllinger både akutt etter innsetting og senere. Tygging, drikking av sure og varme væsker, tannpussing og særlig boring i amalgamfyllinger, øker kvikksølvavgangen. Hos enkelte kan kvikksølvfrigjøringen være betydelig fra fyllinger som ligger i ro - det skyldes en rekke ulike forhold som kan øke korrosjonen i fyllingene. Når fyllingen blir svart, kan det skyldes økt korrosjon. Vi vet at det skjer lettere hos dem som har flere andre metaller i munnen, f eks gull eller platina. Hos mange starter symptomene etter innsetting av andre metaller i en munnhule hvor det tidligere bare er brukt amalgam som tannfyllingsmiddel.

Prøver kan tas
Leger og tannleger som har erfaring med amalgam-relaterte helseproblemer kan hjelpe deg å finne ut om helseproblemene dine kan henge sammen med amalgam. Det finnes flere prøver som kan tas for å avklare dette nærmere, en av de mest brukte er dimaval-test. Dimaval er et stoff som binder seg til kvikksølv og andre toverdige metallioner og øker utskillelsen av kvikksølv gjennom urinen. Hvis urinen inneholder betydelig økt mengde kvikksølv etter dimaval-inntak, er det sannsynlig at det kan foreligge en betydelig kvikksølv-belastning. En negativ dimaval-test utelukker derimot ikke et kvikksølvproblem, fordi dimaval ikke passerer blod-hjerne-barrieren og ikke vil slå ut hvis det er betydelige mengder kvikksølv i hjernen. Kvikksølv er fettløselig, hjernen er dessverre derfor et av de organene hvor det kan avleires betydelige mengder kvikksølv. Derfor er diffuse symptomer fra sentralnervesystemet, som konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, trøtthet, uro, muskelrykninger og plagsom rastløshet, svært vanlige symptomer på et kvikksølvproblem som det er vanskelig å diagnostisere. Om plagene henger sammen med amalgam eller ikke, er derfor ikke mulig å avklare på en sikker måte. Men dersom slike diffuse plager øker kraftig i forbindelse med utskifting av amalgam, er det en sterk indikasjon på at det kan være en sammenheng.

Andre helseproblemer
Kvikksølv kan også gi en rekke andre helseproblemer, som DNA-skader, økt dannelse av frie radikaler, antibiotika-resistens hos bakterier, negativ påvirkning på immunapparatet med mer. De alvorlige helseeffektene er sett ved svært høye kvikksølvdoser, men det er holdepunkter for at kvikksølv fra amalgamfyllinger som ligger i ro , kan medføre endringer i immunapparatet, nyrefunksjonen og i kroppens normale bakterieflora. Slike helseeffekter av små doser kvikksølv skyldes en overfølsomhetsreaksjon i immunapparatet. Dette er svært vanskelig å diagnostisere og kan være et mye større helseproblem enn det vi er klar over.

Ikke fjern alt samtidig
Det siste du skal gjøre hvis du har et amalgamproblem, er å gjøre det som synes mest naturlig - å få fjernet all amalgam med en gang. Hvis du fjerner mye amalgam uten beskyttelse, kan det gjøre at du blir mye verre, og du kan også utvikle svært alvorlige plager. Utskiftingen skal skje over tid, maksimum skal du skifte en tannfylling hver annen måned. Gå til en tannlege som bruker skikkelig beskyttelsesutstyr. Tannlegen må bruke kofferdam-duk for å isolere den tannen hvor amalgam tas ut, da legger ikke kvikksølvstøv seg på slimhinnene i munnhulen.

Dessverre er det antagelig bare omkring 10 prosent av norske tannleger som er flinke til å bruke kofferdam. Kofferdam er den beste måten å redusere kvikksølv-eksponeringen under utboring.

De tannlegene som er godt utstyrt, har også ekstra avsug for kvikksølvdamp i rommet, dette vil beskytte både tannlege og pasient. Maske med frisk luft til nesen reduserer også innånding av kvikksølvdamp, det gjør også ekstra sug ved tannen. Unngå å sette inn annet metall hvis du har igjen amalgam i munnen - bruk i stedet plast, porselen eller glassionomer-fyllinger. Diamantbor gir høy varmeutvikling og øker mengden kvikksølvdamp. Tannlegen bør bruke stålbor å ta ut amalgam-fyllingene i større stykker.

Du kan også beskytte deg ved å bruke kulltabletter like før sanering. Litt alkohol beskytter også mot kvikksølvdamp som pustes inn og går i blodet. På Balder-klinikken anbefaler vi også tilskudd av vitamin C, noe som øker kvikksølvutskillelsen gjennom urin. I tillegg gis det vitamin E i kombinasjon med selen, magnesium og sink, dette gis sammen med C-vitamin daglig fra utskiftningen starter og gjerne flere år etter at den er avsluttet. Vi kan også gi intravenøs behandling med dimaval og andre stoffer til pasienter som har svært stor kvikksølvbelastning, slik behandling vil øke utskillelsen av kvikksølv.

Det er gjort flere studier som viser at pasienter blir betydelig bedre etter utskifting av alle sine amalgamfyllinger. Mange pasienter opplever ofte at symptomene som de har hatt forverres eller at nye symptomer kommer til i forbindelse med utboring av amalgamfyllingene. Slike reaksjoner varer ofte fra timer til dager. Bedringen etter at forsvarlig utskifting er gjort, kan komme gradvis over i løpet av det første eller de to første årene etter utskifting.

Mozon.no 11.02.2003

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer