Scan4Chem

EU-app skal avsløre farlige stoffer

Lar deg skanne strekkoden og få svar om produktet inneholder farlige stoffer.

SKAL AVSLØRE FARLIGE STOFFER: EU-appen som nå er lansert i 12 europeiske land, inkludert Sverige og Danmark, skal avsløre bruk av farlige stoffer i vanlige forbrukerprodukter som klær, leker, elektronikk, møbler og andre ting. Foreløpig er det uklart om den vil bli tilgjengelig for norske forbrukere, men både myndigheter og forbrukerorganisasjoner sier at de mener den vil dekke et viktig behov. Foto: askreach.eu
SKAL AVSLØRE FARLIGE STOFFER: EU-appen som nå er lansert i 12 europeiske land, inkludert Sverige og Danmark, skal avsløre bruk av farlige stoffer i vanlige forbrukerprodukter som klær, leker, elektronikk, møbler og andre ting. Foreløpig er det uklart om den vil bli tilgjengelig for norske forbrukere, men både myndigheter og forbrukerorganisasjoner sier at de mener den vil dekke et viktig behov. Foto: askreach.eu Vis mer
Publisert

Appen «Scan4Chem» - kalt «Kemikalieappen» i Sverige og «TjekKemien» i Danmark - skal hjelpe forbrukere til å få svar på om produkter som klær, møbler, leker og elektronikk inneholder farlige stoffer.

Analyser av hybelkaniner hjemme hos folk har avslørt at vanlige forbrukerprodukter vi har hjemme, som sofaer, gardiner og elektronikk, er en kilde til at miljøgifter spres i hjemmene våre.

Appen lar brukerne skanne strekkoden på et produkt, for å få svar på om den aktuelle tingen inneholder farlige stoffer som er spesielt bekymringsfulle for helse og miljø.

Foreløpig er appen lansert i 12 europeiske land, deriblant i Sverige og Danmark.

Den er delvis finansiert av EU og er gratis å bruke.

Både norske myndigheter, miljø- og forbrukerorganisasjoner er positive til den nye appen og uttaler at de ser den som verdifull for forbrukerne - men foreløpig er det uvisst om vi i Norge vil få tilgang på appen.

Skal bygge database

Ideen med appen er at forbrukere skal hjelpe andre forbrukere til å ta gode valg og unngå produkter med stoffer som er spesielt bekymringsfulle for helse og miljø.

Stoffene i fokus er de som er på EUs «kandidatliste» i Reach (SVHC-lista), hvor vi altså finner stoffer som er svært helseskadelige, for eksempel kreftframkallende eller reproduksjonsskadelige; svært miljøskadelige eller stoffer som på andre måter gir grunn til bekymring.

Ved skanning av en strekkode vil appen spørre produsenten om produktet inneholder stoffer fra kandidatlista, noe som produsenten er forpliktet til å svare på innen 45 dager - som er et krav i kjemikalieregelverket Reach.

Dette svaret vil så lagres i appen - slik at det etter hvert vil dannes en database med informasjon for andre som seinere skanner en vare som det allerede ligger informasjon om; da vil de straks få svar på om produktet inneholder farlige stoffer.

- I og med at dette er et felles europeisk prosjekt kan forbruker få informasjon basert på en mye større database enn dersom det var en app basert i et enkelt land. I tillegg til å informere forbrukere så bidrar appen forhåpentligvis også til at produsenter raskere erstatter kandidatliste stoffer med andre stoffer, sier fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, til Dinside.

- Dekker et viktig behov

Instefjord sier til Dinside at de ser at den nye appen dekker et viktig behov, men at de ennå ikke har konkludert med om de vil anbefale at den tas til Norge:

- Vi er i dialog med dem som står bak appen og følger utviklingen. Den dekker et viktig behov men skal de lykkes må mange nok bruke appen til å spørre produsenter og/eller selger slik at det bygges opp en god database med ulike produkter, sier Instefjord.

- Vi har foreløpig ikke konkludert på om vi vil anbefale denne løsningen. I inneværende år har vi heller ikke midler til å lansere en slik app, sier han - og understreker at det også er mulig for andre organisasjoner å hente denne appen til Norge.

Også Framtiden i våre hender uttrykker overfor Dinside at de er svært positive til appen og at de gjerne skulle sett at vi fikk den til Norge:

- Vi skulle gjerne sett at denne appen ble tilgjengelig også i norsk versjon, ettersom miljøgifter dessverre brukes i flere produkter vi omgir oss med, uten at vi har noen mulighet til å vite det, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Mange må bruke den, for at den skal fungere

Riise sier videre at de mener det burde vært et krav om innholdsfortegnelse på alle produkter, slik det er for kosmetikk.

- Men siden det ikke er tilfelle i dag, kan denne appen bidra til mer åpenhet om produktinnhold og mer bevissthet om problemstillingen. Det er imidlertid verdt å merke seg at denne appen kun omhandler stoffer som står på EUs kandidatliste, men det er også problematiske stoffer som ikke står på denne listen, poengterer Riise.

Hun understreker at det aller viktigste for både mennesker og miljø er at farlige kjemikalier forbys og fases ut av alle produktene våre. Og sier at appen at mange faktisk bruker den, og at selskapene svarer, for at den skal fungere.

Instefjord i Forbrukerrådet poengterte at det er åpent for andre organisasjoner enn Forbrukerrådet å hente appen til Norge - men Framtiden i våre hender mener at dette er noe myndighetene bør finansiere:

- Vi prioriterer først og fremst å jobbe for at politikerne tar beslutninger som fører til at selskapene faser ut bruken, og legge direkte press på selskapene. Om denne appen skal oversettes til norsk, vil vi vurdere å bidra til dette arbeidet, men vi mener at myndighetene bør finansiere det, sier Riise til Dinside.

- Bør erstatte stoffene

Forbrukerrådet i Norge hadde for noen år siden en liknende app, kalt «hormonsjekk», hvor man kunne skanne og sjekke kosmetikk- og kroppspleieprodukter for innhold av stoffer man mistenker har hormonforstyrrende effekt.

Denne appen er imidlertid ikke lenger virksom, noe Instefjord forklarer med at det ble for ressurskrevende å holde opp en manuell database med flere tusen produkter, i tillegg til at EU-listen med de mistenkt hormonforstyrrende stoffene ikke lenger ble oppdatert.

- EUs kjemikalieapp er et annet konsept. Den retter seg mot andre produkter og andre kjemikalier. Stoffer på kandidatlista (Substances of Very High Concern, SVHC) er stoffer med svært uønskede helse- og miljøegenskaper og er kandidater for videre regulering. Dette er en app som skal gjøre det enklere for forbruker å få informasjon om de kjøper et produkt med et eller flere stoffer på kandidatlista. Virksomheter som bruker eller omsetter slike stoffer bør starte arbeidet med å erstatte stoffene med mindre skadelige alternativer, sier Instefjord til Dinside.

- Kan være nyttig

Reach-regelverket er under Miljødirektoratets ansvarsområde, som igjen er sortert under Klima- og miljødepartementet.

Vi har spurt Klima- og miljødepartementet hva de mener om den nye EU-appen og om de tenker at den kunne vært verdifull for norske forbrukere.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet (Venstre), sier til Dinside at de ser at appen ville være nyttig også her til lands:

- En slik app kan være nyttig for norske forbrukere, som da på en enkel måte kan få kunnskap om de helse- og miljøskadelige stoffene som kan være i produktene de kjøper, sier Holsen.

- Samtidig vil produsentene få mer informasjon om hvilke krav og forventninger kundene har til miljøavtrykket ved produktene deres, noe som gjør at flere skadelige produkter kan byttes ut med trygge og mer miljøvennlige varer, sier statssekretæren.

Reach

Ifølge det europeiske kjemikalieregelverket Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) har du krav på å få opplysninger om produktet inneholder stoffer som er spesielt bekymringsfulle for helse eller miljø (SVHC-stoffer, substances of very high concern) dersom konsentrasjonen av stoffet er over 0,1 prosent (på forespørsel, innen 45 dager).

Stoffer med svært uønskede egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC) føres opp på kandidatlista i Reach. Kandidatlista oppdateres to ganger i året.

Dette er stoffer som tilfredsstiller et eller flere av disse kriteriene:

  • svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B)
  • svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT)
  • veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)
  • helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer og innåndingsallergener)

Reach skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter.

(Kilde: Miljødirektoratet)

-

-

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer