Få opptil 360.000 med delt omsorg

Mange foreldre velger bort delt omsorg fordi de tror modellen innebærer at man må si ifra seg flere hundre tusen kroner. Her avslører vi de hemmelige rettighetene til foreldre med delt omsorg.

Publisert
Sist oppdatert


Du er langt i fra alene hvis du har valgt bort delt omsorg ved skilsmissen fordi du trodde du ville tape trygde- og skattefordeler av det. DinSide kjenner til en rekke skilte par som i praksis deler omsorgen for barna, men som oppgir til skatte- og trygdemyndighetene at barna har en aleneforsørger - av økonomiske årsaker.

- Vi valgte bort delt omsorg på grunn av de økonomiske fordelene vi trodde lå i å velge en annen modell, sier en to-barnspappa til DinSide.

- Når jeg nå vet mer har det liten praktisk betydning, men forholdene ville ha vært mer ordnet hvis vi hadde kjent til dette ved skilsmissen, mener han.

Få opptil 360.000 med delt omsorg


Lett å jukse

Andre par har ikke funnet seg i forskjellsbehandlingen ved delt omsorg, men valgt å omgå sannheten overfor myndighetene.

- Eksen og jeg syntes det var så hårreisende at vi, som ville dele omsorgen, ikke skulle ha de samme rettighetene som andre skilte, at vi var beredt til å jukse. Det var jo så enkelt, sier en annen kilde. - Men da vi ville ta inn fordelingen av utvidet barnetrygd og skatteklasse 2 inn i det økonomiske oppgjøret ved skilsmissen, ble advokaten blass i blikket, og sa at han ikke ville skrive ut en avtale som innebar ulovligheter.

Disse to er blant de mange tilfellene vi kjenner til av foreldre (og advokater) som ikke har vært klar over rettighetene de faktisk har ved delt omsorg. Begge ønsker å være anonyme.

Klare krav til eneomsorg

Trygdeetatens informasjonsmateriell og skatteetatens veiledning til selvangivelsen virker helt absolutte i kravet om at du må ha eneomsorgen for et barn hvis du skal kunne motta en ekstra barnetrygd (utvidet barnetrygd) og fordelen ved skatteklasse 2 etter en skilsmisse.

Vi sakser:
Fra Trygdeetaten.no: "Dersom du bor alene med barn under 18 år, kan du få utvidet barnetrygd. Det vil si at du får barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk har."

I år er barnetrygden på 11.640 per år, og den utbetales inntil barnet fyller 18 år. Er barnet to år ved skilsmissen, utgjør merverdien av utvidet barnetrygd de neste 16 årene hele 186.000 kroner.

Stikk i strid med hva en skulle tro ut i fra teksten ovenfor, kan imidlertid også foreldre med delt omsorg motta dobbel barnetrygd. Det forutsetter imidlertid at de vet det, og at de søker trygdekontoret om det. Les mer om rettighetene dine her.

Skatteetatens Veiledning til selvangivelsen 2003 er også kontant i sitt krav til eneomsorg:
" Som enslig forsørger skal du ha klasse 2 hvis du i 2003 har hatt eneomsorg for barn som er født i 1986 eller senere (....) Med enslig forsørger menes person som er alene om omsorgen for og eventuelt også alene om å forsørge barn, og samtidig er ugift, skilt, separert, enke eller enkemann, samboende uten felles barn, gift etter 31. oktober 2002 og uten felles barn med ektefellen..."

I 2004 er personfradraget 32.900 kroner høyere ved skatteklasse 2 enn i klasse 1. Netto merinntekt av klasse 2 er 28 prosent av dette, det vil si 9.200 kroner per år.

Mange har slett ikke fått med seg at også foreldre med delt omsorg kan liknes i skatteklasse 2. Les regelverket som egentlig gjelder her.

Innbilt tap - 320.000 kroner

Ut i fra informasjonsmateriellet fra de to etatene, ser det ut som om en enslig forsørger kan motta cirka 20.000 kroner mer per år enn en forelder med delt omsorg (ved ett barn). For to-åringen i vårt eksempel utgjør denne fordelen omtrent 320.000 kroner etter skatt.

Få opptil 360.000 med delt omsorg


Regjeringens og stortingets uttalte barne- og familiepolitikk er at foreldre skal oppmuntres til å velge delt omsorg. Skatte- og trygdeulemper ved delt omsorg, syntes vi derfor virket så urimelig, at vi tok kontakt med to departementer for å få klarlagt om dette virkelig er gjennomtenkt. Vår forundring var stor, da det viste seg at delt omsorg gir omtrent de samme rettighetene som aleneforsørgere - det er bare litt vanskelig å få informasjon om det. Blant annet må folk selv bla i lovtekster med kommentarer, og tolke dem.

Hemmelig rett

"Rikstrygdeverket ser at denne situasjonen ikke omtales spesielt på våre nettsider. Det er på det rene at våre nettsider ikke dekker alle situasjoner vedrørende rettigheter til f.eks. barnetrygd (utvidet eller ordinær). Det vil bli vurdert om vi bør beskrive eventuelle rettigheter ved delt bosted noe tydeligere enn det som ligger på våre informasjonssider i dag." skriver trygdeetaten i sitt svar til oss.


Informasjonen om retten til skatteklasse 2 er det litt bedre stilt med. Den er omtalt og publisert av skatteetaten, også på nettet. Når mange ikke har fått med seg rettighetene sine, kan det skyldes at de er beskrevet helt nederst i en egen brosjyre, som det bare henvises til i et generelt punkt i veiledningen til selvangivelsen.

Også Finansdepartementet synes å mene at dette er litt tynt:

- Skattedirektoratet vil vurdere om det er behov for ytterligere henvisninger til denne brosjyren i de generelle rettledningene til selvangivelsen, skriver departementet til DinSide.

Fortsatt ulikheter

Etter at de innbilte ulikhetene ovenfor er fjernet med ren og skjær informasjon, er det fortsatt flere ordninger som bare kommer foreldre som ikke velger delt omsorg til gode.

Disse er ordninger hvor det skjer behovsprøving av mottakeren, og tidsrommet man mottar stønad er forholdsvis kort. Den mest omfattende ordningen er stønad til barnetilsyn. Ordningen innebærer at mellom 2.671 og 3.949 kroner måneden (2004-satser) kan kreves når tilsyn med barn må overlates til andre på grunn av arbeid, utdanning eller tilmelding til Aetat som reell arbeidssøker. Stønaden gis vanligvis til barnet har fullført fjerde skoleår. Stønaden gis med 64 % av dokumenterte utgifter opptil et maksimumsbeløp. Ved forbigående sykdom hos forsørgeren kan stønaden gis i inntil ett år.

Her er forskjellsbehandlingen ikke innbilt - snarere høyst reell - og Rikstrygdeverket skriver:

- Når det gjelder ytelser til enslig mor eller far etter folketrygdloven kapittel 15 (herunder stønad til barnetilsyn) anses ingen av foreldrene for å være alene om omsorgen dersom de har inngått avtale om delt bosted for barnet. Ingen av foreldrene vil derfor kunne få stønad etter kapittel 15 ved delt bosted.

Lett å "dele" barna

Et annet problem som fortsatt er uløst for tilhengere av åpenlyst delt omsorg, er at skilte par med flere enn ett barn vil tjene langt mer ved å "ta omsorgen for ett barn hver", slik at begge får skatteklasse 2 hvert år, i stedet for annethvert år.

Å velge denne modellen, forutsetter jo unektelig at foreldrene er såpass på talefot med hverandre, at de like godt kunne ha valgt delt omsorg. Hvorfor modellen likevel velges av mange, overlater vi imidlertid til myndighetene å finne ut.
Her får du vite mer om rettighetene dine til utvidet barnetrygd.
Her får du vite mer om retten til skatteklasse 2.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer