Når utbetales feriepengene?

Får du eller sjefen bestemme når feriepengene utbetales?

Her er reglene som gjelder.

LØNN FØR AVREISE: I utgangspunktet skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men noen arbeidstakere kan endre på utbetalingsdato. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
LØNN FØR AVREISE: I utgangspunktet skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men noen arbeidstakere kan endre på utbetalingsdato. Illustrasjonsfoto: Scanpix. Vis mer
Publisert

Vi gleder oss til feriepengene blir utbetalt, men svaret på når de kommer inn på konto, er det mange av oss som lurer på hvert år.

I utgangspunktet skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, ifølge ferielovens paragraf 11. Og hvis ferien deles opp, skal også feriepengene deles opp tilsvarende.

– Den klare hovedregelen er at arbeidsgiver ikke har rett til å holde igjen feriepengene, sier Maria Østli, advokat ved Finansforbundet.

Men, det finnes også fravik her.

Trekk i feriepenger og lønn

ADVOKAT: Maria Østli, advokat M.N.A ved Finansforbundet. Foto: Finansforbundet.
ADVOKAT: Maria Østli, advokat M.N.A ved Finansforbundet. Foto: Finansforbundet. Vis mer

Ferieloven åpner nemlig for at denne regelen kan fravikes ved en tariffavtale.

– En del virksomheter med tariffavtale har slike regler om at alle feriepengene utbetales i mai eller juni måned, uavhengig av om ferie avvikles helt eller delvis om sommeren. Samtidig gjennomføres ikke lønnstrekk hvis ferien deles, og man for eksempel tar ferie i påsken eller på høsten, forklarer Per Christian Larsen, rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta.

Slike ordninger kan imidlertid ikke ensidig bestemmes av arbeidsgiver. De må avtalefestes i en tariffavtale, altså mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes representanter.

Ifølge Østli kan trekk i feriepenger og lønn bare gjøres i følgende tilfeller:

RÅDGIVER:  Per Christian Larsen, rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Foto: Delta.
RÅDGIVER:  Per Christian Larsen, rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Foto: Delta. Vis mer
 • Når det er hjemlet i lov.
 • For arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsordninger.
 • Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale, Når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond.
 • Når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling,
 • Når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.

Slik er loven

 • Trekk i lønn og feriepenger reguleres av arbeidsmiljølovens paragraf 14-15 (2).
 • Ser en bort fra lønnstrekk som skatt, pensjon med videre, kan trekk i lønn bare gjennomføres dersom det på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale, jf paragraf 14-15 (2, bokstav c). På forhånd vil bety at slik trekkadgang må være tilstede i skriftlig avtale før aktuell trekksituasjon oppstår.

 • Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.
 • Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.
 • Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, kan likevel utbetales i forbindelse med avvikling av hovedferie eller sammen med lønn for juni måned. Dette ifølge ferieloven paragraf 11-1.
 • Vær oppmerksom på at ulike virksomheter kan ha andre bestemmelser i tariffavtale angående utbetaling av feriepenger.


– I arbeidsmiljøloven paragraf 14-15 er det gitt ytterligere begrensninger i retten til trekk i lønn og feriepenger. Trekk i lønn eller feriepenger etter bokstav c, e og f skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand, forklarer Østli.

For trekk knyttet til erstatning for skade eller tap skal trekkgrunnlaget drøftes med både arbeidstakeren selv og de tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren ikke ønsker det.

– Arbeidsgiver plikter dessuten å gi arbeidstaker en skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og for trekk som er foretatt, understreker advokaten.

Tidlig utbetaling

Arbeidstaker kan kreve å få feriepengene utbetalt senest en uke før ferien begynner, med mindre det er avtalt gjennom tariffavtale at virksomheten har felles feriepengeutbetaling, ifølge Larsen.

– Hvis det er felles feriepengeutbetaling er det heller ikke behov for feriepenger tidligere, siden man da mottar ordinær lønn hvis ferien avvikles i andre perioder, sier han.

Utover det kan ikke arbeidstaker kreve å få feriepengene på et tidligere tidspunkt:

– Hensikten med feriepenger er å sikre at arbeidstakere har penger disponible ved ferieavviklingen, siden lønn i ferie er et sjeldent unntak i Norge. Det er rett og slett et innslag av overformynderi her, for å passe på at arbeidstakere ikke møter lovpålagt ferie uten å være sikret penger til å forsørge seg med, forklarer Larsen videre.

Etter loven kan du altså ikke kreve forskudd på feriepenger. Du kan derimot avtale forskudd på lønn. Men opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, forteller Østli.

– Den delen av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør, sier hun.

(Artikkelen ble første gang publisert 27. mars 2017, men reglene gjelder fortsatt)

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer