Obligatorisk tjenestepensjon

Får du ikke pensjon? Gjør dette

Mangler du en obligatorisk pensjonsordning og har krav på dette gjennom jobben, kan du gå glipp av mange tusen kroner årlig.

ETTERBETALT: Jobber du for eksempel i et serviceyrke, vil du gjerne ha krav på å ha en pensjonsordning gjennom jobben. Foto: NTB Scanpix
ETTERBETALT: Jobber du for eksempel i et serviceyrke, vil du gjerne ha krav på å ha en pensjonsordning gjennom jobben. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert

Svært mange norske arbeidstakere har krav på pensjonsopptjening i privat sektor, etter at loven om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006.

Om arbeidsgiveren din ikke følger denne loven, kan du ha rett til etterbetaling av denne pensjonen.

Her kan du sjekke om du har krav på å ha en obligatorisk tjenestepensjon der du jobber - og hvordan du går frem om jobben din ikke har dette på plass.

Her gjelder kravet om pensjonsordning

- Formålet med loven er at alle arbeidstakere i privat sektor (med enkelte unntak), skal få en alderspensjon i tillegg til folketrygden, sier senior kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet til Dinside.

Ifølge Finanstilsynet gjelder kravet om en obligatorisk tjenestepensjon følgende arbeidsplasser:

  • Foretak hvor minst to personer har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • Foretak hvor minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • Foretak som har personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

De forklarer videre at som foretak regnes aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og et hvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.

Loven gjelder ikke foretak som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte.

Det finnes også noen tilfeller der det på en og samme arbeidsplass kan være noen som har krav på pensjonsordning, og noen ikke.

Eksempelvis er det ikke krav om at ansatte under 20 år skal opptas i ordningen, allikevel slik at loven ikke er til hinder for det. Det er også egne bestemmelser for sesongarbeidere.

Så mye skal du ha i pensjon

Hva som er minstekravet for pensjonssparing avhenger av om det blir opprettet en pensjonsordning med innskuddspensjon, tjenestepensjonsordning eller en såkalt ytelsesbasert pensjonsordning.

- Dersom arbeidsgiver oppretter en pensjonsordning med innskuddspensjon skal arbeidsgiver/foretaket etter innskuddsplanen hvert år betale innskudd til alderspensjon for medlemmene. Innskuddet skal utgjøre minst 2 prosent av den lønn mellom 1 og 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av innskuddsåret, forteller Singstad.

Han legger til at det likevel kan fastsettes at innskuddet skal beregnes for all lønn inntil 12 G. Én G, altså grunnbeløpet, er per 1. mai 2019 på 99.858 kroner.

Tjenestepensjonsordninger har i hovedsak tilsvarende krav til innbetalinger som innskuddspensjonsordninger, og er ment å gi alderspensjon i samsvar med de minstekrav som gjelder for innskuddspensjonsordninger.

- Om arbeidsgiver i stedet velger å opprette en såkalt ytelsesbasert pensjonsordning i henhold til foretakspensjonsloven, skal pensjonsplanen være utformet slik at den minst vil gi alderspensjon i samsvar med de minstekrav som gjelder for innskuddspensjonsordninger, det vil si 2 prosent, sier Singstad.

Ingen pensjonsordning? Slik går du frem

Vi har spurt Finanstilsynet hvordan man som arbeidstaker skal gå frem om man ikke har noen pensjonsordning gjennom jobben, som man mener å ha krav på.

- Arbeidstaker som mener å ha krav på pensjonsordning, må rette en henvendelse til Finanstilsynet, som kan avgjøre hvorvidt et foretak er omfattet av OTP-loven, og kan pålegge arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Finanstilsynet følger opp alle tips og henvendelser som mottas, sier Singstad.

Han forteller videre at arbeidsgivere som ikke følger pålegg fra Finanstilsynet kan bli ilagt løpende dagmulkt som løper inntil forholdet er rettet. Derimot har ikke Finanstilsynet hjemmel til å pålegge arbeidsgiver å betale inn manglende innskudd for tiden som har gått. Dette er et privatrettslig forhold den ansatte selv må følge opp overfor arbeidsgiver, eventuelt med bistand fra en arbeidstakerorganisasjon, rettshjelper, advokat, mv.

- Om arbeidsgiver ikke har opprettet pensjonsordning, har arbeidstaker krav på at innskuddene fra arbeidsgiver/foretaket skal innbetales fra det tidspunkt pensjonsordningen skulle vært opprettet.

Fikk etterbetalt bare for tre år

I oktober falt dommen i Stavanger tingrett i en sak der de ansatte i et firma ikke hadde fått obligatorisk tjenestepensjon etter at loven kom i 2006.

- De ansatte har fått tilbakebetalt tjenestepensjon tre år tilbake i tid, men de vant ikke frem med at de skulle få betalt ytterligere 10 år tilbake, som var de ansattes krav. Noen hadde nemlig vært ansatt siden OTP-loven trådte i kraft 1.7.2006 og mister med det pensjon 10 år fordi bedriften ikke hadde opprettet OTP, forteller Terje Hernes Pettersen, advokat i Norsk Sjømannsforbund, som representer de arbeidstakerne dette gjelder.

Han mener det er problematisk at bedrifter slipper unna ved å henvise til foreldelse.

- Personlig mener jeg det er svært betenkelig at bedrifter, ved å unnlate å opprette en obligatorisk pensjonsordning, skal kunne slippe unna ved å henvise til foreldelse og på den måten frata ansatte pensjon når de blir pensjonister. Det burde ikke vært foreldelse for slike rettigheter, sier Hernes Pettersen.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer