Farlig å låne til investering

En undersøkelse Kredittilsynet har foretatt, viser at det er moderat avkastning for sammensatte produkter og stor risiko med lånefinansiering.

Publisert
Sist oppdatert

Ifølge en undersøkelse foretatt av Kredittilsynet, skal investering i sammensatte produkter (se forklaring i faktaboksen), ha gitt en moderat årlig avkastning på i gjennomsnitt fire prosent.

Her er fondsvinnerne

Minusavkastning

Hadde man tatt opp lån for å finansiere slike investeringer, er det mange av produktene som samlet sett ville ha påført kundene et tap. I gjennomsnitt har årlig avkastning på de lånefinansierte produktene vært bare to prosent.

Om sammensatte produkter

Med sammensatte produkter menes investeringsprodukter som består av en innskudds- eller obligasjonsdel og et derivatelement. Innskuddet eller obligasjonen danner grunnlaget for en garantert avkastning for investoren, mens derivatdelen skal generere avkastning utover det garanterte beløpet. Derivatdelen er gjerne en opsjon knyttet til indekser relatert til aksjemarkeder, valutamarkeder, råvaremarkeder eller rentemarkeder og kobler således den totale avkastningen på investeringen til de samme indeksene og markedene.

Kilde: Kredittilsynet.


I en pressemelding sier direktør Bjørn Skogstad Aamo at Kredittilsynet i et rundskriv klart frarår bankene å gi lån til forbrukere for å investere i sammensatte produkter. Tilsynet mener også at bankene må skjerpe seg ved å gi mer nøktern rådgivning, som skal få frem både kostnader og sannsynlige avkastningsmuligheter.

Han påpeker videre at Kredittilsynet har lagt opp til at det strengere regelverket for rådgivning innen verdipapirmarkedet også skal bli gjort gjeldende for bankenes virksomhet. Det skal bli laget en ny forskrift i nær fremtid.

Lær valpen å investere

Dårligere enn banksparing

Undersøkelsen er gjennomført blant 15 banker, gjennom spørreskjemaundersøkelser. Den har blant annet omfattet avkastningshistorikk, salg og markedsføring av produktene, intern opplæring, bankenes inntekter relatert til produktene, og rådgivernes (eller selgernes) økonomiske fordeler av salget.

Konklusjonen i rapporten er altså at de fleste av produktene ikke har gitt bedre avkastning enn risikofrie investeringer (for eksempel sparing i bank eller obligasjoner, red.anm.).

Eksempelvis ga investeringer finansiert med egenkapital i 218 av 350 produkter en årlig avkastning på under fem prosent. For 137 av disse produktene, eller 40 prosent, var avkastningen null eller lavere. Gjennomsnittet for alle produktene var, som tidligere nevnt, fire prosent i årlig avkastning.

I forhold til de lånefinansierte produktene, hadde 138 av 218 produkter en avkastning på fem prosent eller lavere. 118 av 218 hadde en avkastning på null prosent eller lavere. Gjennomsnittet for alle produktene var to prosent.

Vær oppmerksom på at det for alle produktene gjelder at tegningsomkostninger vil komme i tillegg, noe som vil redusere avkastningstallene ytterligere.

Kredittilsynet påpeker også at skillet mellom rådgivning og salg ikke kommer klart nok frem i bankenes praksis.

Ditt barn - en børskonge

Investering avtar

Ifølge undersøkelsen er det indikasjoner på at salg og lånefinansiering av sammensatte produkter avtar. Det er altså grunn til å tro at oppmerkesomhet på avkastningsmulighetene har hatt innflytelse på denne nedgangen.

Kunders plasseringer i produktene har vist avtakende tendenser gjennom 2007, og har sunket fra 48 milliarder ved inngangen til 2007 og til 39 milliarder ved utgangen av november 2007. I samme periode har bankenes utlån til investeringer i sammensatte produkter blitt redusert fra 34 til 31 milliarder kroner.

Børs banker bolig

Kilde: Kredittilsynet.

Mer om sparing & investering:


Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer