Mest populære ASK-fond

Flere av de mest populære ASK-fondene har høye gebyrer: - Ikke tilfeldig

Finansportalen mener flere banker bevisst leder kundene mot de dyreste fondene. Det er bankene uenig i.

FØLGE MED PÅ FOND: Har du aksjesparekonto (ASK) kan du være usikker på hvilke fond du bør velge. Dinside har snakket med en ekspert om dette, og gir deg listene over de mest solgte ASK-fondene hos et knippe banker. Dette viser at det slett ikke er de rimeligste fondene som blir mest kjøpt blant ASK-kundene. Foto: Shuttestock/NTB Scanpix.
FØLGE MED PÅ FOND: Har du aksjesparekonto (ASK) kan du være usikker på hvilke fond du bør velge. Dinside har snakket med en ekspert om dette, og gir deg listene over de mest solgte ASK-fondene hos et knippe banker. Dette viser at det slett ikke er de rimeligste fondene som blir mest kjøpt blant ASK-kundene. Foto: Shuttestock/NTB Scanpix. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du har tidligere kunnet lese om fordelene og ulempene med aksjesparekonto (ASK), samt svarene på de «dumme» spørsmålene om ASK du kanskje ikke tør å stille, på Dinside.

Nå har vi tatt en runde med bankene DNB, Nordea, Sparebank 1 og Sbanken, og spurt dem hvilke ti ASK-fond som er mest populære blant deres kunder. Fullstendige lister får du lenger ned i saken.

Her ser vi at kun 10 av 40 ASK-fond har det som kategoriseres som lave årlige forvaltningsgebyr. Er dette tilfeldig?

- Bankene har stor påvirkningskraft overfor kundene

Nei, mener Geir Ormseth, fondsansvarlig i Finansportalen.

- At fondene er «populære» blant bankkundene er nok ikke et resultat av helt frie valg. Bankene opptrer som rådgivere overfor kundene og leder dem inn i fond, både gjennom en-til-en-rådgivning og gjennom hvilke fond de fremhever på nettsidene sine, sier Ormseth.

Forbrukerrådet har gjort målinger på dette tidligere, og de samsvarer godt med hvilke ASK-fond som topper listene Dinside har sendt dem med gebyr- og avkastningsprosentene.

- Bankene har stor påvirkningskraft for hvilke fond kundene havner i, understreker Ormseth.

- Lave gebyr er best

Av de fire bankene Dinside har bedt sende lister over de mest populære ASK-fondene, er det DNB og Sbanken som har flest av det som omtales som billige fond på listene.

Når det gjelder gebyr på indeksfondene, er nemlig alt mellom 0,2 og 0,3 prosent billig og sånn sett gode kjøp. Lavest pris er alltid best, ifølge Ormseth. Det samme gjelder aktive, norske fond, at lave gebyr er lurt å se etter.

Her ser du de ti mest populære fondene blant ASK-kundene til DNB og Sbanken ved utgangen av september 2018:

TOPP TI ASK-FOND I DNB ÅRLIG GEBYR AVKASTNING SISTE SJU ÅR
DNB Teknologi1,50 %26,60 %
KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II0,30 %9,67 %
DNB Global Indeks0,30 %17,44 %
KLP Aksje Norden Indeks0,20 %15,62 %
Delphi Nordic2 %23,31 %
DNB Norden1,40 %15,93 %
DNB Norge Indeks0,30 %14,79 %
Alfred Berg Gambak2 %20,99 %
Skagen Global A1 %14,20 %
Skagen Kon-Tiki A2 %8 %
TOPP TI ASK-FOND I SBANKEN ÅRLIG GEBYR AVKASTNING SISTE SJU ÅR
DNB Teknologi1,50 %26,60 %
Skagen Kon-Tiki A2 %8 %
Skagen Global A1 %14,20 %
Delphi Nordic2 %23,31 %
Alfred Berg Gambak2 %20,99 %
Holdberg Global A1,50 %17,34 %
DNB Global Indeks0,30 %17,44 %
KLP Aksje Fremvoksende markeder Indeks II0,30 %9,67 %
KLP Aksje Norge Indeks II0,20 %14,95 %
KLP Aksje Norden Indeks0,20 %15,62 %

Gebyr- og avkastningsprosentene er hentet inn via Finansportalens fondsoversikt mellom 2. og 4. oktober 2018. Lenger ned i saken kan du se topplistene til Nordea og Sparebank 1.

- DNB og Sbanken viser her, og i tidligere undersøkelser, at deres fondsråd er i ganske godt samsvar med hva forskningen viser er til ASK-kundenes fordel, sier Ormseth.

Mener fondslistene viser kundenes frie valg

Cecilie Skjennald, kommunikasjonsrådgiver i DNB, framholder at alle ASK-fondene de anbefaler er selektert, kvalitetssikret og ESG-godkjent, altså at de tar hensyn til miljø, samfunn og selskapsstyring.

- Mange av kundene våre handler fond direkte fra spare-appen, som sorterer aksjefondene etter årlig kostnad, avkastning og risiko. Vi screener og merker også alle fondene slik at kundene skal vite om fondet møter våre krav til ansvarlige og bærekraftige investeringer, sier Skjennald.

Sbanken understreker at topp ti-listen deres er et resultat av kundenes frie valg over tid.

- Vi ser med glede på den økende andelen indeksfond kundene velger hos oss, som også har medført at prisen på aktiv forvaltning har sunket, sier mediekontakt Geir Holen.

Han legger til at Sbanken er og skal være en redelig tilbyder av fond, som gir kundene de verktøyene og den veiledningen som er nødvendig for å treffe gode og frie investeringsbeslutninger.

- Bankene leder kundene mot de dyreste fondene

Når vi ser på de mest populære ASK-fondene blant kundene hos Nordea og Sparebank 1, ser vi flere fond med høye enn lave gebyr på topp ti-listene.

Her ser du de ti mest populære fondene blant ASK-kundene til Nordea og Sparebank 1 ved utgangen av september 2018:

TOPP TI ASK-FOND I NORDEA ÅRLIG GEBYR AVKASTNING SISTE SJU ÅR
Nordea Avkastning1,50 %16,72 %
Nordea Plan Offensiv1,50 %10,88 % (siste fem år)
ODIN Sverige C1,20 %21,77 %
Nordea Aksjer Verden1,80 %14,27 %
Nordea Norge Verdi1,50 %15,94 %
DNB Teknologi1,50 %26,60 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk1,50 %16,81 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund1,50 %n/a
Skagen Kon-Tiki A2 %8 %
Nordea Global Stars Fund1,50 %n/a
TOPP TI ASK-FOND I SPAREBANK 1 ÅRLIG GEBYR AVKASTNING SISTE SJU ÅR
ODIN Aksje C1,50 %n/a
DNB Teknologi1,50 %26,60 %
ODIN Norge C1,50 %13,37 %
DNB Global Indeks0,30 %17,44 %
ODIN Global C1,50 %16,43 %
ODIN Sverige C1,20 %21,83 %
ODIN Eiendom C2,00 %18,14 %
ODIN Norden C2,00 %14,13 %
ODIN Europa C2,00 %15 %
DNB Norge Indeks0,30 %14,79 %

Gebyr- og avkastningsprosentene er hentet fra Finansportalen mellom 2. og 4. oktober 2018. Når det står «n/a» i avkastning betyr det at fondet ikke har tilstrekkelig mange år med historisk avkastning, altså at det ikke er gammelt nok.

- Nordea og sparebankene fortsetter konsekvent å lede kundene inn i de klart dyreste fondene, som tidligere undersøkelser fra Forbrukerrådet også har vist, sier Ormseth i Finansportalen.

Ikke alle kundene har fått råd fra banken

Petter Hermansen, leder av Nordea Fondene, mener at topp ti-listen deres viser en god spredning i hvilke typer fond kunden velger: Den inneholder tre fond fra andre norske aktører, ett indeksfond og seks fond enten forvaltet av Nordea eller en av deres samarbeidspartnere på forvaltning.

- Hele 81 prosent av fondene er flyttet over på ASK fra andre banker, eller har kommet inn på kontoen ved at kunden har handlet fond på nett uten at det har vært rådgivning fra oss inne i bildet, sier Hermansen videre.

Også Sparebank 1 påpeker at så mye som 90 prosent av alle aksjefondkjøp hos dem skjer selvbetjent i nett- eller mobilbanken, og dermed uten rådgivning. Deres generelle anbefaling er fondet ODIN Aksje.

- Kundene får god og nøytral informasjon om alle fondene vi tilbyr, deriblant kostnader, avkastningshistorikk og rating fra fondsinformasjonsleverandøren Morningstar, sier Una Mathisen, fagansvarlig for sparing.

Hun understreker samtidig at Sparebank 1-alliansen består av 14 banker, og at topplister, fondsutvalg og rådgivning kan variere mellom disse.

Avkastning har også noe å si

Det er riktig at du betaler mer for et aktivt forvaltet fond, enn et indeksfond, men det viktige for kunden er hva sparebeløpet blir etter avkastning, ifølge Hermansen i Nordea. Det er lite hensikt i å velge et billig fond for å spare kostnader, dersom avkastningen blir lavere enn alternativet.

Dette er Mathisen i Sparebank 1 enig i. De er opptatt av å anbefale kundene spare- og investeringsløsninger som de er tjent med på lang sikt.

- Vi har tro på aktiv forvaltning og at dette skaper avkastning utover indeks over tid. Aktiv forvaltning har høyere kostnad enn indeksfond, men vi må også å se på risiko og avkastningen over tid, sier Mathisen.

Det gir ikke mening å vurdere et fond ut fra kostnadene alene. En rekke av fondene på vår toppliste kan vise til god langsiktig avkastning, legger hun til.

Gebyr eller avkastning?

Ormseth i Finansportalen mener gebyr er viktigere enn avkastning ved valg av ASK-fond. Det er nesten umulig å finne forskning som støtter å basere seg på historisk avkastning, ifølge ham.

Faktisk viser undersøkelser fra Forbrukerrådet at for alle andre fond enn norske fond betyr høye gebyrer forventet svakere avkastning, og lave gebyr forventet høyere avkastning. For norske fond vises det at de aktive fondene har gitt bedre avkastning enn indeksfondene, der de aktive fondene er dyrere enn indeksfondene, men innenfor gruppen av aktive fond, ser det ut til at pris er den viktigste faktoren.

- Ved valg av indeksfond, er det kun gebyr som teller, men også ved valg av aktive fond bør gebyr være viktigste faktor, oppsummerer Ormseth.

Forbrukerrådet har det siste året forsøkt å få de største bankene til å fremlegge etterprøvbare analyser som kan understøtte deres påstander om at de dyre fondene gir kundens høyest forventet avkastning, men uten resultat.

Gå for globale indeksfond

Valg av ASK-fond handler altså om ett av to kriterier: Lavest mulig gebyr eller historisk avkastning, helst i forhold til risiko.

Forbrukerne bør ha globale indeksfond som basis: Dersom du ønsker bare ett fond, bør det være globalt, og så kan du eventuelt supplere med norske fond, ifølge Ormseth. De aktive fondene makter ikke å slå indeksfondene i avkastning, så derfor er sistnevnte det beste valget.

- Et indeksfond er et vanlig aksjefond, bare med lavere kostnader. Fondet forvaltes ikke aktivt av en fondsforvalter, men er et passivt fond som følger den indeksen du har valgt. Derfor er dette et langt rimeligere alternativ for vanlige sparere, forklarer Eva Sørmo i Norsk Familieøkonomi.

Norske fond er en annen gruppe ASK-fond du kan velge i, og her viser det seg at de aktive, norske fondene som gruppe evner å slå indeksfondene, men det lar seg ikke gjøre å velge det ene aktive, norske fondet som kan forventes å gjøre det bedre enn de øvrige. Derfor bør du velge blant de aktive norske fondene med lavest gebyr, som er følgende:

  1. KLP Aksje Norge
  2. PLUSS Markedsverdi (Fondsforvaltning)
  3. ODIN Norge D
  4. Storebrand Verdi N
  5. Alfred Berg Norge Classic

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer