Fradrag for advokat & megler

SKATT: Vi får stadig spørsmål om det går an å trekke fra megler- og advokatutgifter på skatten. Her får du svaret.

Publisert
Sist oppdatert[Ugjyldig objekt (NAV)]


Brukte du advokat i løpet av 2003 kan du under visse forutsetninger trekke fra utgifter til juridisk bistand.

Betingelsen er at det dreier seg om saker som påvirket dine skattepliktige inntekter eller fradragsberettigede kostnader. Legg også merke til at fradragsretten består uavhengig av om du vinner fram med saken din eller ikke.

I følge Lignings-ABCen, likningskontorenes bibel, må advokatutgiftene være ”pådratt for å erverve, vedlikeholde, eller sikre skattepliktig inntekt”. Her forklarer vi hva som omfattes.

Hvilke saker kan gi fradragsrett – og hva er unntakene?

Her er et utdrag av de viktigste reglene, men husk at det fins flere:

 • Skilsmisse, bidrag og barnefordeling: Krangler du og eks-mannen/kona om barnebidrag i retten? Da kan du kreve fradrag for prosesskostnader, men kun for de utgiftene som påløp før 1. oktober 2003.

  Etter denne datoen er nemlig ikke underholdsbidrag å anse som skattepliktig inntekt, og dermed heller ikke fradragsberettiget.

  Unntak: Det gis uansett ikke fradrag for advokatkostnader ved tvist om separasjon eller skilsmesse, ved skiftetvister eller ved barnefordeling. Grunnen er at dette er utgifter som ikke har noen direkte sammenheng med dine skattepliktige inntekter. Be derfor alltid advokaten om en spesifisert regning som du kan legge med som bekreftelse.

 • Arbeidstvister: For eksempel ved tvist om lønnsvilkår eller å få tilbake en stilling.

  Unntak: Gis det oppreisning for tort og svie som er delvis skattefri, begrenses fradragsretten til den delen av omkostningene som utgjør den skattepliktige delen.

  Dersom arbeidsgiver på grunn av dom eller forlik må dekke den ansattes saksomkostninger, bortfaller fradragsretten.

 • Erstatningssøksmål i yrke: Dersom du har blitt saksøkt på grunn av noe du har gjort – eller unnlatt å gjøre, i ditt yrke, vil du kunne kreve fradrag for prosesskostnadene. Merk: Det er ikke avgjørende om du faktisk blir idømt erstatnigsansvar.

  Unntak: Som en hovedregel gis det ikke fradrag hvis skaden er voldt forsettlig.

Andre vanlige spørsmål

 • Advokatutgifter oppstått ved skatteklager: Du får ikke fradrag for utgifter til rettssak, eller advokatbistand ved skatteklagesaker. Og dette gjelder uavhengig om det er inntektsskatten eller formuesskatten du klager på.

  Forklaringen ligger i at denne skatten heller ikke er fradragsberettiget.

  Det samme gjelder bistand i forbindelse med ligningsundersøkelser.

 • Fradrag for meglerutgifter? Kortversjonen av svaret er et klart nei. Men meglerutgiftene kan likevel redusere inngangsverdien på boligen din, og dermed gi lavere gevinstbeskatning. Trykk her for å lese mer om dette.
Kilde: Lignings-ABCen og Skattebetalerforeningens Skattenøkkel.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer