Fradrag: I tillegg til minstefradraget

Her gir vi deg noen eksempler på fradragsberettigede utgiftsposter som kan kreves i TILLEGG til minstefradraget. De viktigste er også forklart nærmere.

Publisert
Sist oppdatert[Ugjyldig objekt (NAV)]


Moralen er enkel: Er du i tvil om en utgift er fradragsberettiget bør du kreve fradrag uansett. Husk imidlertid at du presiserer hva du krever fradrag for, og forklarer hvorfor.

 • Post 3.2.8. - reiseutgifter, dvs. daglige reiser mellom hjem og arbeidssted. Og husk at fradraget gjelder selv om du sitter på med naboen. Du får imidlertid ikke fradrag om arbeidsgiver dekker reisekostnadene.

  Posten pleier å være utfylt med fjorårets opplysninger. Sjekk alltid at tallene stemmer!

  Du får bare fradrag om avstanden er over 2,5 km hver vei, og kun for den del av beregnet fradrag som overstiger 9.200 kroner. Fradraget er på 1,40 per kilometer, uavhengig av hvordan du reiser. Er samlet reiselengde over 35.000 kilometer i året er satsen på 0,70 kroner per kilometer per overskytende reiselengde.

 • Merutgifter til kost, losji og småutgifter som påløper ved arbeidsopphold med overnatting utenfor hjemmet, pluss underskudd på godtgjørelse til dekning av slike kostnader
 • Reiser ved besøk i hjemmet og underskudd på godtgjørelse til dekning av slike kostnader
 • Premie og tilskudd til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsforhold
 • Post 3.2.10 - foreldrefradrag Merk at ikke alle barnehager eller dagmammaer er forpliktet til å sende inn opplysninger. Her er det altså viktig å passe på at fradragene er oppført.

  Fradraget skal dekke utgifter til pass & stell av barn enten det går i barnhage, dagmamma, eller SFO. Om du mottar kontantstøtte har det ingen betydning for fradraget.

  Betingelsen er at barna var 11 år eller yngre i 2003, men du kan også få for eldre barn - forutsatt at de har særlig behov for ekstra tilsyn. Utgiftene & eventuelle ekstrabehov må dokumenteres. Fradraget er på 25.000 for ett barn, eller 30.000 for to eller flere.

 • Post 3.2.11 - fagforeningskontigent Fradraget er maksimalt 1.450 kroner, og gjelder kun de som har vært i lønnet arbeid, og betalt medlemsaviften selv. Pensjonister som fortsatt er medlemmer, får altså ikke fradrag.
 • Føderådsytelser (kår). Et eksempel er at du overtar boligen til foreldrene dine, gratis eller for en lav sum, mot at de får bo gratis i leiligheten eller i kårboligen på gården.
 • Underskudd i virksomhet og ved drift av fast eiendom
 • Post 3.3.1. Renter av gjeld. Husk å trekke fra renter og gjeld som ikke er forhåndsutfylt. Dette er spesielt aktuelt hvis du har lånt penger til familie og venner. Her må du skrive opp beløpet, samt navn og adresse på långiveren.


 • Post 3.3.3 - Underholdsbidrag. Dersom bidraget går via innkrevingssentralen i Brønnøysund skal tallene stå her. Sjekk om de stemmer.

  Dersom dere har inngått en privat avtale må du selv føre opp beløpet. (Merk: Denne fradragsposten gjelder kun for bidrag betalt før oktober 2003. Etter denne datoen er ikke lenger mottatt bidrag skattepliktig, og dermed gir heller ikke betalt bidrag fradragsrett.)

 • Premie til individuell pensjonsavtale
 • Post 3.3.6 - tap ved salg av bolig. Har du solgt boligen din for mindre enn den er verdt, kan du få fradrag for tapet. I praksis er likevel ikke dette særlig aktuelt.

  Grunnen er at de fleste av oss oppfyller kravene til bo og eiertid. Har du bodd i boligen som eier minimum ett av de to siste årene har du nemlig krav på en skattefri gevinst. Den skattemessige symmetrien gjør da at du heller ikke får fradragsrett ved et eventuelt tap.

 • Post 3.3.8. Aksjetap. Solgte du aksjer eller obligasjoner med tap i 2003 har du krav på skattefradrag. Dersom tapet ikke er forhåndsutfylt må du selv beregne det, og føre det inn i post 5.0 - eventuelt på eget vedlegg. Merk i så fall fradraget med post 3.3.8.

  Dette er spesielt viktig å sjekke om du har hatt aksjer i unoterte selskaper, da disse sjelden vil være fanget opp i Skatteetatens registre.

  Ved aksjetap må du fylle ut skjemaet RF-1061 - skjemaet og veiledning til skjemaet finner du på Skatteetatens nettsider. Ved obligasjonstap må du skrive ut på et eget ark.

Kilde: Skatteetaten.no og Lignings-ABCen

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer