Gjeldsbrev

Klikk her for å laste ned den nye Word versjonen.DinSide tar ikke ansvar for feil i lovgjengivelsene. Hvis du vil lese lovtekstene anbefaler vi at du går til Lovdata på nett.

Publisert

I forarbeidene til Gjeldsbrevloven av 17 feb. 1939 nr 1 er gjeldsbrev definert som:
"et skriftlig og i det ytre selvstendig løfte om å betale penger."

Hva vil det si?

· Det må være en skriftlig erklæring.

· "I det ytre selvstendig", dvs. at betalingsforpliktelsen må være ubetinget etter dokumentets ordlyd.

· Forpliktelsen må gjelde penger. Hvilken valuta som er brukt er dog ikke avgjørende. Det skyldige beløp må angis som en bestemt sum, eventuelt med tillegg av renter. Merk; framgår ikke summen av dokumentet vil ikke betalingsforpliktelsen være i det ytre selvstendig, og dokumentet er ikke et gjeldsbrev.

· Dokumentet må inneholde skyldnerens betalingsløfte / skylderkjennelse for at det skal være et gjeldsbrev.

Den som låner ut penger vil normalt kreve at debitor undertegner et gjeldsbrev.

Vedlagt følger et gjeldsbrev som er spesielt tilpasset de tilfeller der arbeidstager låner penger av sin arbeidsgiver.

Lån fra arbeidsgiver til arbeidstagere er vanlig på de fleste arbeidsplasser av en viss størrelse og dette gjeldsbrevet er ment som en hjelp til inngåelsen av slike avtaler.

1. Personalia:

Undertegnede;.................................................................................................

Fødselsnummer;................................................................................................

Adresse;......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

erkjenner herved å være blitt skyldig _____________________________, med tillegg av renter og omkostninger.


2. Betaling.

Gjelden betales i sin helhet den ___________dato, eller

Gjelden betales i ___ månedlige terminer à kr. ___________,-

Jeg samtykker herved i at terminbeløpene, kr. ___________,- pluss renter betales ved trekk i lønn.

Gjelden forfaller i sin helhet, ______________________________________________________.

Merk: Blir gjelden eller et enkelt avdrag ikke betalt i rett tid, er hele gjeldsbeløpet straks forfalt til betaling og kan inndrives uten søksmål etter reglene i Tvangsfullbyrdelsesloven av 26 juni 1992 nr. 86 § 7-2 bokstav a.
Det samme gjelder hvis det overfor meg blir tatt ut tvangsfullbyrdelse, eller jeg avgår ved døden, søker akkord, foretar skritt som i konkurstilfelle kan medføre ansvar, oppretter ektepakt eller tar fast bopel utenfor Norges grenser.

3. Spesifisering av lånebeløp:

Kr: ..............................................,- i bokstaver: ............................................................

I tillegg betales følgende renter:

.........% p.a. av det til enhver tid skyldige, men uforfalte beløp.

Merk: Blir gjelden samt rentene ikke betalt ved forfall, påløper rente i henhold til Forsinkelsesrenteloven av
17 des. 1976 nr. 100 §2 og §3.

.................................., den .....................

................................................................
(Debitors underskrift)

Det bekreftes herved at ovenstående har undertegnet gjeldsbrevet i vårt / mitt nærvær:

Vitne 1:....................................................................

Fødselsdato: ...................................................................

adresse:
.................................................................... ....................................................................
....................................................................

Vitne 2:....................................................................

Fødselsdato: ...................................................................

adresse:
.................................................................... ....................................................................
....................................................................

Merk: For at gjelden skal kunne inndrives uten søksmål må underskriften være bekreftet av 2 myndige vitner, eller av notarius publicus, lensmann, lensmannsbetjent, namsmann eller namsfullmektig godtatt av namsretten, forliksmann, advokat eller advokatfullmektig, statsautorisert eller revisor, autorisert eiendomsmegler.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer