Nav

Gjør endringer

Fra nyttår innfører Nav flere nye regelendringer.

ENDRINGER: Nav øker flere satser og innfører nye regelendringer. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
ENDRINGER: Nav øker flere satser og innfører nye regelendringer. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Vis mer
Publisert

På torsdag bekreftet Bjørnar Refsland, rådgiver i Barne- og familiedepartementet, til DinSide at regjeringen har vedtatt at barnetrygden for barn over 6 år økes igjen.

- Fra januar 2024 øker ordinær barnetrygd for barn seks år og eldre med 200 kroner i måneden. Månedlig sats for denne aldersgruppen øker fra 1310 kroner til ny sats 1510 kroner, forteller Refsland.

informerer Nav om flere regelendringer og nye satser fra januar 2024.

Faser ut dette

Fra 1. januar er det ikke lenger tre ventedager på dagpenger. Dette vil erstattes med en egenandel som trekkes i forbindelse med utbetaling av dagpenger.

- Egenandelen beregnes når en person får innvilget en ny periode med dagpenger. Beløpet beregnes individuelt, og tilsvarer 3 ganger det beløpet en dagpengemottaker har rett til per dag. Det stilles ikke krav til hvor raskt egenandelen må være nedbetalt, skriver Nav.

Ektefelletillegget og barnetillegget til alderspensjon fases gradvis ut.

- Fra 1. januar 2024 blir ektefelletillegget redusert. Det nye beløpet for fullt ektefelletillegg blir 33 prosent av 25 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats. et nye beløpet for fullt barnetillegg til hvert barn blir 33 prosent av 20 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats.

Endringer for uføretrygdede

Fra nyttår vil personer som allerede mottar uføretrygd med gjenlevendetillegg, få sitt gjenlevendetillegg nominelt frosset. Endringen betyr at de ikke vil få oppjustert tillegget med økningen i grunnbeløpet i mai hvert år.

- Mottakere vil først bli berørt ved første regulering etter 1. januar 2024. Det vil ikke bli innvilget gjenlevendetillegg til uføretrygd fra 1. januar. 2024. Full uføretrygd kan ikke kombineres med omstillingsstønad eller med gjenlevendepensjon. Omstillingsstønad gir fradrag i gradert uføretrygd. Gradert uføretrygd gir fradrag i gjenlevendepensjonen.

Det blir også innført nye satser for en rekke stønader. Blant annet stønad til tilsyn av barn, grunn- og hjelpestønad og gravferdsstønad økes.

Les alt om de økte satsene og ytterligere endringer her.

Mer om