Skadet på jobb

Hatt en arbeidsulykke på jobb? Se hva du har krav på

Fall forårsaker flest skader på norske arbeidsplasser, men også mange opplever vold, viser statistikken. Opplever du å bli skadet på jobb, bør du passe på at det blir meldt inn. 

FLEST FALL: Arbeidsulykker forårsaket på grunn av fall, utgjør den største andelen av arbeidsulykkene. 
FLEST FALL: Arbeidsulykker forårsaket på grunn av fall, utgjør den største andelen av arbeidsulykkene.  Vis mer
Publisert

Totalt 24.000 arbeidsulykker ble meldt inn til NAV i 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig mener Statens arbeidsmiljøinstitutt at det antakelig finner sted dobbelt så mange arbeidsulykker på norske arbeidsplasser, enn de som faktisk kommer med i statistikken.

Se også hvor grensen går for diskriminering på en arbeidsplass.

Skadet på jobb? Dette gjør du

Ifølge Nav er det arbeidsgiver som skal varsle Nav om en arbeidsulykke ved å sende inn en skademelding. Opplever du at det ikke blir gjort, kan du gjøre det selv.

SKAL MELDES INN: Arbeidsgiver skal melde ifra til Nav om ulykken.
SKAL MELDES INN: Arbeidsgiver skal melde ifra til Nav om ulykken. Vis mer

Yrkesskaden må meldes inn senest ett år etter at den skjedde. Blir skaden godkjent av Nav, kan du få stønad ved godkjent yrkesskade, som blant annet kan omfatte sykepenger og ekstra dekning av behandlinger relatert til yrkesskaden.

Husk at selvstendig næringsdrivende må tegne frivillig trygd for å være yrkesskadedekket.

Fall årsaken til flest ulykker

Totalt 24.000 arbeidsulykker ble meldt inn til Nav i 2015, viser tall fra SSB. Fall dominerer statistikken med totalt 3.984 arbeidsulykker, hvorav hele 800 av de innmeldte tilfellene fant sted innen helse- og sosialtjenester. Deretter følger bygge- og anleggstjenester med 516 innmeldte tilfeller.

I alt 40 arbeidsulykker hadde dødelig utfall, hvorav 38 av de omkomne var menn. Dette skyldes ifølge SSB at dødsulykker i hovedsak forekommer innen næringene jordbruk, skogbruk og fiske, bygg og anlegg samt industri, hvor det er en overvekt av menn.

Mest vold innen helsesektoren

Dagbladet skrev tidligere i år om sykepleieren som ble sykemeldt et halvt år fordi hun ble slått ned av en pasient. Tallene fra SSB viser at vold mot ansatte i helsesektoren slett ikke er uvanlig, derimot er det yrkesgruppene som meldte fra om flest tilfeller av påførte voldsskader i 2015, med 688 av totalt 1.243 tilfeller totalt. Det er også innen disse yrkesgruppene det meldes inn desidert flest tilfeller av trusler om vold. Også SSBs levekårsundersøkelse ved arbeidsmiljø fra 2013, viser at det er flest tilfeller av vold innen nettopp denne sektoren.

- En av fire utsatt for vold

Forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet, mener det ikke blir gjort nok for å forhindre vold mot arbeidstakere innen helsesektoren.

Dette sier Helsedepartementet om vold innen helsesektoren

Helseminister Bent Høie sier til Dinside at vold og trusler mot medarbeidere i sykehus er et område han tar på alvor.

- Både pasienter og medarbeidere i sykehusene skal være trygge. Det er helseforetakene, som arbeidsgivere, som har ansvaret for å etablere tiltak for å forebygge vold og trusler mot medarbeiderne, sier Høie.

Høie sier videre at han har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og hvordan helsetjenestens arbeidsgivere ivaretar beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler som del av HMS-arbeidet.

- En av fire sykepleiere oppgir å ha vært utsatt for vold eller trusler om vold, men vi tror det reelle tallet er langt høyere, sier hun til Dinside.

By sier videre at mange ansatte har vanskelig for å melde fra om dette, fordi pasienten/klienten anses for å være den sårbare og syke, mens de selv forventes å håndtere dette profesjonelt.

Ikke god nok statistikk

Sykepleierforbundet påpeker samtidig at de mener statistikken over arbeidsulykker ikke gir et riktig bilde av antallet arbeidsulykker innen helsesektoren, da altfor få arbeidsskader blir meldt inn til Arbeidstilsynet, slik arbeidsmiljøloven krever. De viser til tall som er anslått av Statens arbeidsmiljøinstitutt, som er langt høye enn de faktisk innmeldte tallene.

Dette bekrefter overlege Hans Magne Gravseth ved nevnte institutt.

- Ja, det er riktig at det sannsynligvis forekommer langt flere arbeidsulykker på norske arbeidsplasser enn hva som fremkommer av SSBs nylig fremlagte statistikk, sier Gravseth til Dinside.

Han viser til en spørreundersøkelse SSB gjennomførte i 2013, som tyder på at tallet på arbeidsskader i Norge ligger på i overkant av 100.000 årlig, og at 25 000 av disse medførte et sykefravær på fire dager eller mer.

Arbeidstilsynet ved avdelingsleder Monica Seem sier til Dinside at de er helt enige med de som uttaler at det er en underrapportering av arbeidsulykker.

- Hovedårsakene antar vi er at arbeidsgiver ikke er kjent med sine meldeplikter, at det ikke er enkelt nok å melde eller at arbeidsgiver ikke ønsker å melde for å unngå at hendelser registreres, sier hun til Dinside.

Samtidig legger hun til at de kun håndhever Arbeidsmiljølovens krav om at arbeidsgiver skal melde inn arbeidsulykker med alvorlig personskade til dem. Når det gjelder innmelding av yrkesskader, er dette Navs ansvarsområde.

Bedre statistikk på vei?

Seniorrådgiver Kjersti Helene Hærnes i SSB sier til Dinside at de en rekke ganger har presisert at statistikken ikke er komplett, blant annet fordi det skjer arbeidsulykker som av ulike årsaker ikke blir meldt til NAV.

- Dette har vi forsøkt å være veldig tydelige på, også i forbindelse med publisering av tallene, forteller hun, og legger til at dette også er omtalt flere ganger i beskrivelsen av statistikken på nettsidene til SSB.

- Statistisk sentralbyrå håper at ved å lage en slik statistikk kan en øke bevisstheten rundt arbeidsulykker, og på den måten bidra til bedre rapportering i framtiden, noe som også kan øke kvaliteten på statistikken, sier Hernæs.

Ifølge Hans Magne Gravseth er det arbeid i gang for å forbedre situasjonen, og selve rapporteringssystemet skal være under bearbeiding.

- Det er nå basert på tildels håndskrevne papirskjemaer fra arbeidsgiverne, sendt inn til Nav, og man jobber med en elektronisk løsning. En annen mulig kilde kan være skaderegistrering ved sykehusmottak og legevakter. Også dette systemet er under utvikling og oppbygging, men det har tatt tid å få det til å bli velfungerende, legger han til.

LES OGSÅ:

Se når arbeidsgiver kan sjekke e-posten din

Slik får du fjernet info om deg selv fra Google

Se hva du gjør når du har fått for mye i lønn på konto

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer