Her er fondsvinnerne

Har du spart i aksjefond? Se om ditt fond er blant vinnerne eller taperne.

Publisert
Sist oppdatert
- Over tid vil vi kunne forvente en høyere avkastning på aksjesparing enn rentesparing.Lasse Ruud, adm.dir. i VFF.


Krisen på all verdens børser har nok gjort oss allerede forsiktige nordmenn nervøse for fremtiden i aksjemarkedet.

Når det på toppen av uroen kommer en kioskvelter av en skandale i bransjen, er det ikke rart om mange blir skeptiske til hvor de skal plassere pengene sine.

Har du tjent mye - eller tapt mye det siste året? Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.
Har du tjent mye - eller tapt mye det siste året? Illustrasjonsfoto: Colourbox.no. Vis mer


For fondsforvaltningsselskapet Terras konkurs har sannsynligvis ikke gitt folk flest et mer trygt og tillittsfullt forhold til bransjen, noe som i verste fall kan svekke bransjen som helhet, og ikke bare dette enkeltstående selskapet.

Fond: Se alle vinnere og tapere her

Bedre enn bank?

Det er unektelig flere minusavkastninger å spore, om man gransker børstallene nå, enn om man hadde sjekket avkastningshistorikken for ett år siden. Likevel er det svært store forskjeller, avhengig av hvilken fondsgruppen man hadde investert i. Og representanter for fondsbransjen er ikke i tvil om at fondssparing er smartere enn å sette pengene i banken.

- Over tid vil vi kunne forvente en høyere avkastning på aksjesparing enn rentesparing. Et nøkternt anslag ligger omkring åtte prosent per år i gjennomsnitt over tid for aksjesparing, mens rentesparing forventningsmessig vil gi en avkastning på omkring fem prosent. Differansen høres kanskje ikke så stor ut, men over tid utgjør denne forskjellen mye, sier Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF), og legger til:

- Investerer du 100.000 kr. i et aksjefond kan du forvente å være 20.000 kroner rikere etter fem år enn du ville vært om du satte pengene i banken, etter skatt og antatt skjermingsfradrag lik innskuddsrente etter skatt. Holder du pengene i aksjefondet i ti år kan du forvente å være 53.000 kroner rikere enn om du satte pengene i banken. Holder du pengene i aksjefond i 15 år kan du forvente å være 106.000 kroner rikere enn om du hadde satt pengene i banken. Prisen du betaler for å bli rikere gjennom aksjesparing er at pengene vil oppleve betydelige verdisvingninger underveis, sier han.

Kina best, Japan verst

I tabellen under har vi sett på de fem fondene som har gitt best avkastning, og de fem som har gitt dårligst avkastning det siste året. Totalt er det 322 aksjefond som er tilgjengelig i det norske markedet (se nærmere informasjon i avsnittet under angående utvelgelse av fond).

Til sammenlikning har Oslo Børs i skrivende stund gitt en avkastning på i underkant av 16 prosent de siste 12 månedene.

Som du kan se av tabellen, har det generelt vært fordelaktig å eie kinesiske fond. Derimot har nabolandet i øst, Japan, ikke hatt et spesielt bra år.

Fem beste og fem veste fond siste året
AksjefondAvkastning siste 12 månederAksjefondskategori
JF China A dist. (USD)63,18 %Kinafond
ABN AMRO China Equity58,61 %Kinafond
Carlson Asian Small Cap.55,36 %Asiatiske fond ekskl. Japan
Landkreditt Kina51,06 %Kinafond
INVESCO PRC Equity (USD)50,81 %Andre regionale/internasjonale fond
   
AM-European Property sec. B- 25,82 %Øvrige bransjefond
Nordea Japanese valuefond- 24,47 %Japanske fond
Storebrand Japan- 22,66 %Japanske fond
JF Japan Smaller cos (JPY)- 22,47 %Japanske fond
ABN AMRO Global property eq. cl. A- 18,75 %Øvrige bransjefond
Kilde: Oslo Børs, fondsinformasjon. Avkastningen er fratrukket forvaltningshonorarer, men ikke tegningskostnader (knyttet til kjøp og salg).
Trykk her for å se listen med vinnere og tapere fra alle aksjefondskategoriene.

Spre risikoen

Hvordan bør en privat investor ideelt sett fordele sparepengene sine, om vedkommende ønsker å sette dem i aksjefond?

- Både den økonomiske veksten og aksjekursene varierer mellom bransjer og geografiske områder, og det er et tungt og viktig argument for å plassere i fond med brede mandater, som for eksempel globale eller regionale fond. Som tommelfingerregel for norske fondssparere er det vanlig å gi råd om å plassere 25-50 prosent av kapitalen på Oslo Børs og 50-75 prosent av kapitalen internasjonalt, sier Ruud.

Han poengterer at det viktig å være klar over at historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil særlig avhenge av markedsutviklingen i verdipapirmarkedene som omfattes av fondets investeringsmandat, men også forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Børs banker bolig

322 aksjefond i Norge

Ifølge VFF forvalter de som er medlemmer i foreningen totalt 524 fond. Disse fondene er klassifisert av foreningen som henholdsvis aksjefond (322), kombinasjonsfond (52), obligasjonsfond (79), pengemarkedsfond (61) og andre fond (10). Innenfor disse gruppene deles fondene igjen inn i flere undergrupper, slik som blant annet norske aksjefond, globale aksjefond et cetera. Foreningens klassifiseringsarbeid sikrer at fondene plasseres i riktig fondsgruppe, hvilket gjør det enklere å sammenligne fond med samme investeringsmandat på tvers av ulike verdipapirfondsforvaltere.

21 av 23 norske verdipapirfondsforvaltere er medlem i foreningen, og 22 av 23 har fått sine fond klassifisert av foreningen. I tillegg tilbys en rekke fond fra utenlandske forvaltere i det norske markedet. 15 av disse forvalterne har fått sine fond klassifisert av Verdipapirfondenes forening, noe som sikrer at fondene havner i riktig fondsgruppe og kan sammenlignes med tilsvarende fond fra andre leverandører.

Det finnes dessverre ikke en liste som kun gir oversikt over fond fra norske fondsforvaltere. Derimot finnes det en liste over alle fond som markedsføres i det norske markedet, uavhengig av forvalterens tilholdssted. Denne listen finnes blant annet hos Oslo Børs. Fond som er klassifisert av Verdipapirfondenes forening er i tillegg inndelt i de nedenfor nevnte fondsgrupper, som gjør det enkelt å sammenligne fond med like investeringsmandater.

Ditt barn - en børskonge?

Fordelingen under er den vi har benyttet for å identifisere de fondene som har klart seg dårligst og best det siste året.

 • Norske fond
 • Andre regionale fond
 • Europeiske fond
 • Østeuropeiske fond
 • Japanske Fond
 • Asiatiske fond ekskl. Japan
 • Nordiske fond
 • Svenske fond
 • Globale fond
 • Nye markeder
 • Latinamerikanske fond
 • Nordamerikanske fond
 • Kinesiske fond
 • Bransjefond - helse
 • Bransjefond - finans
 • Øvrige bransjefond
 • Bransjefond - teknologi
 • Norsk/internasjonalt
Søker du informasjon om et helt spesifikt fond - og altså ikke bare de som har økt mest eller minst i verdi - kan du søke det opp på denne siden til Oslo Børs.

Se alle vinnere og tapere her

Les mer om sparing:


Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer