Slik kan Nav sjekke deg:

Her er metodene Nav bruker mot trygdesvindel

Tall fra andre etater, tips fra en nabo eller Facebook kan avsløre de feilaktige utbetalingene.

TRYGDESVINDEL: I 2016 anmeldte Nav svindel for 230 millioner kroner. Dinside kan fortelle deg hvordan de går frem for å avdekke de feilaktige utbetalingene. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke
TRYGDESVINDEL: I 2016 anmeldte Nav svindel for 230 millioner kroner. Dinside kan fortelle deg hvordan de går frem for å avdekke de feilaktige utbetalingene. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

De fleste av oss forholder oss til Nav en eller annen gang i løpet av livet, og etaten forvalter en tredjedel av hele statsbudsjettet, nærmere sagt rundt 500 milliarder årlig.

Samtidig avdekker Nav jevnlig at noen av disse pengene har gått til personer som bevisst har prøvd å lure til seg noen ekstra kroner, eller kanskje har misforstått reglene og dermed må betale tilbake noe av det de har fått utbetalt.

For å gjøre dette bruker Nav forskjellige metoder, og i 2016 anmeldte de svindel for 230 millioner totalt.

Og det kan være alt fra naboen, uttaket av euro i Spania eller Facebook som avslører at noe er galt.

Så mange blir tatt hvert år

- Nav forvalter store verdier, og det er viktig å forebygge og avdekke trygdesvindel for å opprettholde tilliten til velferdsordningene, sier Sverre Lindahl, som er direktør i Nav Kontroll.

NAV Kontroll består av i overkant av 125 personer, som til daglig jobber med å forebygge og avdekke tilfeller hvor nordmenn har fått utbetalt penger de ikke skulle hatt, fra Nav.

Dette fører til at Nav Kontroll hvert år anmelder mellom 1000 og 1500 personer.

- Hvert år anmelder vi flest tilfeller av svindel relatert til dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger, og krever tilbake feilutbetalte beløp, forteller Lindahl.

Han forteller videre at av de sakene som Nav Kontroll anmelder blir rundt 85 prosent etterforsket og tiltalt, mens cirka 15 prosent blir henlagt. Av sakene som går til retten er frifinnelsesprosenten om lag 2 prosent hvert år.

Misforstått reglene?

Én ting er at folk bevisst trikser med reglene for å få utbetalinger de ikke har krav på. Men hva med tilfellene hvor folk ikke har skjønt regelverket?

Det er tross alt ikke all informasjon fra Nav som alltid er like enkel å skjønne, noe Jussbuss påpeker i en artikkel i Juristkontakt.

De mottar henvendelser fra folk som trenger hjelp til å få «oversatt» vedtakene fra Nav, og skriver at språket i Navs vedtak ofte kan være uforståelig for mottakeren.

Ifølge Lindahl vil personer som ikke har lurt Nav bevisst, ikke bli anmeldt.

- Hvis vi ser gode grunner til at folk ikke har skjønt det, blir personen ikke anmeldt, sier han.

Samtidig påpeker han at hvis man gir feil opplysninger uke etter uke, er det grunn til å tro at det kan være snakk om en bevisst handling.

Her er metodene Nav bruker

For å avdekke om noen har fått penger de ikke hadde krav på, har Nav Kontroll fire hovedmetoder de baserer sitt arbeid på.

Den ene og mest effektive metoden, som hele 60 prosent av Navs anmeldelser bygger på, er såkalt registersamkjøring. Nylig kunne Dinside fortelle hvordan nettopp dagpengesvindel blir avdekket ved å sammenlikne en persons inntekter og arbeidstimer fra a-ordningen, med de oppførte timene i personens meldekort, som sendes til Nav hver 14. dag.

Nav kan også søke opp annen informasjon fra Skatteetaten, herunder valutaregisteret, der din kortbruk i utlandet på beløp over 5.000 kroner, blir innrapportert.

Mottar du penger fra Nav hvor det er et krav at du skal oppholde deg i Norge, kan Nav dermed avdekke om du har oppholdt deg i utlandet. Eksempelvis har Dinside skrevet om et tilfelle, hvor en sykemeldt mann måtte betale tilbake 137.000 kroner på grunn av fire opphold i Spania.

Hva med personvernet?

Da endringene i Folketrygdloven ble foreslått, som skulle gi Nav tilgang til å benytte seg av den såkalte registersamkjøringing som de bruker i dag, var Datatilsynet skeptiske. I sitt høringssvar, som er sitert i Stortingsproposisjonen som ble lagt frem, står det at Datatilsynet mente at "registersamkjøring innebærer et så omfattende inngrep i personvernet at det må anses uforholdsmessig i forhold til menneskerettslovens artikkel 8, det vil si at den samfunnsmessige interessen av inngrepet ikke står i forhold til omfanget av inngrepet i personvernet".

- Dette er et høringssvar Datatilsynet ga i 2013. Etter det har våre innspill blitt vurdert i det videre lovarbeidet. Vi har per i dag ingen mulighet til å gå inn i denne saken og se om våre innspill i tilstrekkelig grad ble tatt hensyn til. Men, generelt kan vi si at slike kontrolltiltak griper inn i retten til privatliv og at det er krav om lovhjemmel, nødvendighet og forholdsmessighet for at inngrepet ikke skal bryte med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, sier Guro Skåltveit, senior kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet til Dinside.

Samarbeider med andre

Sverre Lindahl forteller videre at det er tre andre hovedmetoder Nav Kontroll benytter seg av:

Det daglige virke i Nav, meldinger fra samarbeidspartnere og tips fra publikum.

Dette gjør A-krimsentrene

På de såkalte A-krimsentrene, som nå fins sju steder i landet, jobber flere etater sammen mot kriminelle i arbeidslivet. Gjennom samarbeid skal man styrke innsatsen på å bekjempe så vel trygdesvindel, som brudd på lover om lønns- og arbeidsforhold, skatter, avgifter, eller annen type kriminalitet som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende, sier Lindahl. Dette kan være alt fra svart arbeid samtidig som man mottar stønad fra Nav, til fiktive arbeidsforhold.

- Ute på Nav-kontorene kan de oppfatte forhold som er mistenkelige, for eksempel hvis noen gjentatte ganger ikke møter opp til avtalte møter, sier Lindahl.

Dessuten samarbeider NAV med andre etater som Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Tollvesenet, politiet og kemneren.

- For eksempel kan kemneren ved bokettersyn se at en person er i jobb, og informere Nav om dette, nevner Lindahl som eksempel.

Dessuten er Nav med i et tverretatlig samarbeid som skal bekjempe kriminalitet i arbeidslivet sammen med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet, og etatene er nå samlokalisert i a-krimsentre sju steder i landet.

Får 2.000 - 3.000 tips

Den fjerde og siste metoden Nav Kontroll avdekker om noe ikke er helt på stell, er ved hjelp av tips fra publikum. Og det kommer inn opptil 3.000 tips i løpet av et år, som de mottar på telefon, e-post eller ved oppmøte på Nav-kontorene.

- Kvaliteten på disse tipsene kan være litt ymse, noen kommer for eksempel fra forsmådde ekser. Samtidig er det en del gode tips hvor det er hold i det vi informeres om, sier Lindahl.

I slike tilfeller undersøker de informasjonen videre, som i noen tilfeller fører til avdekking av trygdesvindel.

Hva med Facebook?

Mange har nok hørt rykter om at Nav sjekker Facebook for å avdekke snusk, men er det en myte at Nav går inn og ser på profilen din?

SJEKKER NAV FACEBOOK? Nav Kontroll kan gå inn og se på åpne profiler, forteller Sverre Lindahl. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke
SJEKKER NAV FACEBOOK? Nav Kontroll kan gå inn og se på åpne profiler, forteller Sverre Lindahl. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

- Det er ingen automatikk i at vi sjekker Facebook-profiler, forteller Lindahl.

Han sier at Navs policy når det gjelder bruk av Facebook, er at de ikke skal operere der under falske profiler, og at de ikke skal bruke det de eventuelt finner, som bevis. Dette er kun indisier som kan gi grunnlag for å foreta ytterligere utredning i saken.

- Profiler som ligger åpent kan vi gå inn og se på, og det hender det at vi gjør, sier Lindahl.

I de tilfellene hvor de velger å sjekke en Facebook-profil, er det for eksempel når Nav har fått et inntrykk av at noe er rart, og at det dermed er grunn til å sjekke videre.

- Og i mange tilfeller kan vi gå bort ifra at det var noe å bekymre seg for, understreker Lindahl.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer