Her ser du forskriften

Utkastet til forskrift ble sendt på høring den 23. desember i fjor. Høringsfristen er 16. februar.

Publisert
Sist oppdatert


UTKAST

Forskrift om foreldrebetaling i barnehage Fastsatt ved kongelig resolusjon av …….. med hjemmel i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) §§ 15a og 4 fjerde ledd.

§ 1 Maksimalgrense for foreldrebetalingen
Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn 2.750 kroner per måned og maksimalt 30.250 kroner per år. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.

§ 2 Deltidstilbud
Foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud. Med deltidstilsbud menes avtalt ukentlig oppholdstid under 41 timer.

§ 3 Moderasjonsordninger
Foreldre/foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune skal gis tilbud om reduksjon i foreldrebetalingen. Alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lav betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling.

§ 4 Unntak – Mulighet for å gå utover maksimalgrensen
Foreldrebetalingen kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen når: a) barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller b) kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes. For slikt unntak fra maksimalgrensen kreves det samtykke fra barnehagens foreldreråd. Barnehageeier må legge fram slik dokumentasjon at foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det vil gi sitt samtykke.

§ 5 Klage til fylkesmannen
Vedtak om foreldrebetaling utover maksimalgrensen kan påklages til fylkesmannen.

§ 6 Evaluering
Bestemmelsene i denne forskriften skal evalueres, første gang våren 2005.

§ 7 Ikraftsetting
Forskriften trer i kraft 1. mai 2004.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer