- Hun nekter å skrive under

Skilsmisseadvokaten svarte DinSides lesere.

Publisert
Sist oppdatert
Over 10.000 ekteskap endte i skilsmisse i 2006.


- Hva skjer hvis jeg flytter ut? Mister jeg rettigheter da? Dette er et typisk spørsmål folk stiller seg når samlivsbrudd blir aktuelt, sier advokat Ingrid Lång til DinSide.

I faresonen? Ta en juridisk helsesjekk.

Vondt i sjel og lommebok

Lång har blant annet familierett som spesialområde og vil mandag 7. januar fra klokken 12-13.30 stille på nettmøte på DinSide i samarbeid med Advokatenhjelperdeg.no. Her vil hun svare på lesernes juridiske og økonomiske spørsmål om skilsmisse og samlivsbrudd.

Ingrid Lång svarer på dine spørsmål om skilsmisser mandag.
Ingrid Lång svarer på dine spørsmål om skilsmisser mandag. Vis mer


10.600 ekteskap endte i skilsmisse, og 12.150 par ble separert i 2006. Ikke bare kan det gjøre vondt i sjela og hjertet, men økonomien kan også få skikkelig julig. Særlig hvis dere ikke hadde en ektepakt som regulerer partenes gjeld og formue. Har dere ikke det, risikerer du for eksempel å tape mye penger dersom ektefellen din hadde med seg gjeld særgjeld inn i ekteskapet.

- Hvordan fordeler vi verdiene, er andre spørsmål som dukker opp. Og hvordan blir det med barna, sier Lång.

Og dette er vanskelige temaer.

- Det første vi som advokater må gjøre er å få folk til å roe seg ned og ikke ta forhastede beslutninger. De må også være fornuftige foreldre selv om de ikke lenger er glade i hverandre.

Send inn ditt spørsmål nå

Har du noen spørsmål til familierettadvokaten? Ingrid Lång svarer mandag på alle spørsmål vedrørende skilsmisse, men du kan sende inn ditt spørsmål allerede nå.

Nettmøtet er nå avsluttet.

Hvor lenge etter skilsmisse??

Innsendt av pa
03.01.2008 19:37
Hei min samboer, var fra tideligere gift, det har seg så at, han og x konen hans ble separert først, etter et år med seperasjon så ville han skille seg, dette ville ikke hun og nektet å skrive under på skilsmisse papirene, det tok da altså to år før hun "måtte signere" med at politiet kom på døren med papirene.Etter alt dette her så begynner hun å skal kreve en del ting, hvor lenge kan hun holde på med å kreve ting? han etterlot alt som var av husholdning pga de hadde et felles barn. Men han måtte ta med seg Gjelda som de hadde tatt opp, i hans navn skal ikke hun vere med å dekke den gjelda selv om det står på hans navn? Han tok da med seg også en bil som han solgte ikke verd mer en kansje 40 000 kr den gang. Hun hadde ikke førerkort så det var da naturlig at han tok denne med og siden han av sine ferie penger hadde betalt det meste av bilen. Hun har aldri hatt en jobb, kun vært hjemmeværende. Eg som er ny samboer synes det er meget surt å måtte vere med å betale på en gjeld som de har tatt opp i deires ekteskap som eg overhode ikke har noe med å gjøre pluss at hun renner oss ned med advokat papirer og krever penger er ikke det en tids frist på hvor lenge et skifte oppgjør skal gjøres???M asse spørsmål her nå:-) håper på et svar,
Mvh pa
Hei.
Det er ikke krav til noen frist i forhold til å kreve skifte av fellesboet etter skilsmisse. Men har har jo ektefellen krevet at det blir ordnet opp i boet mellom dem, og da må din samboer finne seg i at det kreves at boet mellom dem stilles opp og det beregnes hvor mye hver av dem har krav på, evt. må dekke av gjeld som tilhører boet.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Barnebidrag

Innsendt av Rudi
03.01.2008 09:13
Hva er utgangspunktet for barnebidrag når man har en 50/50 deling?
Hei.
Jeg anbefaler at dere tar kontakt med NAV for å få en beregning av bidrag for hver av dere. Normalt vil den som skal betale mest, betale differansen til andre. Dere kan lage en privat avtale som bestemmer hvem av dere som skal dekke de forskjellige utgifter barna har, men det kan være greit å ha en beregning i bakhånd for vurderingen.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Oppgjør

Innsendt av Reno
03.01.2008 10:46
Hei.
Eks-kona skal overta boligen for en takst som vi er enige i. Hun har bodd i huset i over 1 år. Hun mener at jeg skal dele på låne og renteutgiftene hun har hatt i dette året. Er dette rett? Kan jeg kreve min del av BSU tilbake som jeg hadde oppspart før vi kjøpte huset?
Hei.
Din kone må selv betale for husets kostnader i hennes botid, unntatt for nedbetaling av gjelden. Gjelden er med i delingsgrunnlaget deres, og hvis hun har nedbetalt denne i boperioden, skal hun godskrives dette. Hvis din BSU gikk inn i boligkjøpet, kan du kreve at den verdien holdes utenom deling, når BSU var opptjent før ekteskapet.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Samboer avtale

Innsendt av Tom
03.01.2008 11:15
Hei.
Det gjelder samboer avtale.
Vi hadde samboeravtale 1993. hun inbetalte kr.190.000.- i fremtidens hus/tomt.Jeg betalte Kr.90.000.-
Vi giftet oss 1995.
Gjelder samboer avtalen etter vi har giftet oss ?
Vi er ikke samboer, når vi er gift.?
mvh
Tom
Hei.
Samboavtalen deres kan danne grunnlag for hvordan verdiene dere eier i dag skal deles ved et evt. brudd. Hun eier sannsynligvis en verdi tilsvarende kr. 100 000,- ved ervervet av eiendommen deres som hun kan kreve skjevdelt. De verdier dere har ervervet under ekteskapet skal deles likt uavhengig av samboavtalen.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Aksjer

Innsendt av anonym
03.01.2008 11:29
Jeg eier 75% av aksjene i et aksjeselskap, min kone eier 5% i det samme selskapet. Vil aksjene bli fordelt likt mellom oss ved et evt. skilsmisseoppgjør? Aksjeselskapet ble opprettet etter at vi giftet oss, men er i praksis "mitt" selskap. Det er en god del verdier i selskapet.

Bør man vurdere særeie på eierskap i firmaer for å forhindre konflikt ved et evt. skilsmisseoppgjør?
Hei.
Aksjene blir ikke nødvendigvis delt likt mellom dere, men verdien av disse blir fordelt likt.

Det kan være et poeng å vurdere særeie for eierskapet i firmaet, men dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

gjensidig avtale

Innsendt av ks
03.01.2008 11:31
Dersom begge i ett ekteskap er enige om å lage en avtale om det økonomiske FØR en tar ut seperasjon. Hvor kan man finne hjelp til å lage en slik avtale for at den skal være rettskraftig?
Den ene parten i dette forholdet hadde ingenting med seg inn og heller ikke betalt noe av husholdets utgifter av vesentlig grad. Den ene parten er derfor enig i å forlate forholdet uten å gjøre krav på barna og samtidig lage en økonomisk avtale som sikrer de resterende en normal livssituasjon som idag.
Kan dette gjøres?
Hei.
Når det gjelder det økonomiske oppgjør kan det opprettes en ektepakt som er bindende mellom partene.

En avtale om barna kan ikke gjøres bindende på samme måte, fordi forholdene rundt barna ofte forandres og det i en hver sammenheng er det som er best for barna som gjelder. En inngått avtale kan derfor bli krevet endret, og det vil man ikke kunne motsette seg med henvisning til en inngått avtale.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Deling?

Innsendt av Koks
03.01.2008 12:31
Hvis et ektepar eier et firma sammen. Fruen 80% og ektemannen 20%. De har bygd opp firmaet sammen fra dag 1.
Spørsmål:
1. Fruen skal drive firmaet alene etter skilsmissen. Har ektemannen rett på en del av fruens eierandel ved skilsmisseoppgjøret.
2. Og hvis ja. Beregnet ur i fra hva. Faktisk salgsverdi eller bokført verdi. Hva gjelder?

Koks
Hei.
Verdien av firmaet tilhører felleseiet og skal deles mellom dere. Det er salgsverdien som skal legges til grunn og det skal gis fradrag for evt. latent skatt ved salget.

Hvis fruen skal drive selskapet videre, vil jeg anbefale at ektemannen utbetales sin andel, slik at man ikke i fremtiden må dele på overskuddet etter en eierandel.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

skifte

Innsendt av Rosie
03.01.2008 23:41
Min x tok opp låne fra lånekasse mens han studert. Jeg jobbet og vi delte regning. Vi er separert, skal lån fra lånekassen deles og?
Hei

Lån fra lånekassen behandles som vanlig gjeld og skal dekkes av låneopptakerens rettigheter i boet. Hvis hans rettighet i boet mellom dere er positiv, vil i praksis lånekassegjelden bli delt mellom dere.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

rettigheter for eks-samboere

Innsendt av Richardo
04.01.2008 09:25
Hei

Min eks-samboer og jeg har en felles datter på snart 4 år. Vi hadde ikke samboerkontrakt under perioden vi bodde sammen. For tiden deler vi datteren vår 50-50, men dette er uoffisielt. Mitt spørsmål er følgende, hvilke rettigheter har jeg som en eks-samboende far uten noen som helst form for tidligere samboeravtale / kontrakt til samvær med min datter (minstekravet)?. Skulle ting skjære seg vil jeg gjerne finne ut hva jeg offisielt har krav på?. på forhånd takk
Mvh
Richardo
Hei.
Du har et selvfølelig krav på samvær med din datter uansett hva slags avtale dere har hatt under samboertiden. Dette er fastsatt i barneloven. Hvis man ikke blir enige om hvilket samvær barn skal ha med den av foreldrene de ikke bor fast sammen med, må spørsmålet avgjøres av retten. I forkant av en rettssak er det nødvendig at det mekles mellom partene og i denne meklingen vil man få informasjon om rettigheter og plikter hver av foreldrene har, og i mange tilfeller kommer man frem til en ordning i meklingsmøtet som skjer i det lokale familierådgivningskontor.

Barneloven har en definisjon av "vanlig samvær" som sier at dersom man avtaler vanlig samvær skal samvær finne sted 1 ettermiddag i uken, annenhver helg, 14 dager i sommerferien og jul eller påske, barnelovens § 43, 2. ledd. Dette regnes av mange som et minimumsamvær og det er ikke uvanlig at samvær avtales mer omfattende enn dette. Alle avgjørelser i henhold til barneloven skal skje etter en vurdering av hva som er best for barnet.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Må barna bo hos mor?

Innsendt av Fredrik
04.01.2008 14:33
Ved skilsmisse, hva konkret skal ligge til grunn for at mor til barna ikke får foreldreansvar?
Hei,
Dere har begge foreldreansvar for barna deres og vil ha det selv om dere ikke bor sammen. Jeg kan ikke gi konkret svar på hva som skal til for at barn ikke skal bo fast hos mor. Det avhenger av barnas alder og hvilken tilknytning de har til hver av foreldrene. Og det avhenger av hvem av foreldrene som vil sørge for best mulig kontakt med den som ikke bor sammen med barna. Alle avgjørelser skal skje etter en vurdering av hva som er best for barna i den aktuelle sak.

Med vennnlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Særeie

Innsendt av Kyrre
04.01.2008 17:23
Hei.
Jeg har vært gift ca 6 mnd og samboer ca2 år. Vi eier et hus sammen 50-50. Jeg har 800 000 i gjeld, hun har ingen gjeld. Hun har solgt en leilighet og har penger på bok. Dette ble gjort før ekteskapet, huskjøpet også. Verdien på huset er ca 3000000. Jeg har ingen egenkapital. Vi har ikke skrevet noen form for ekteskapsavtale. Nå har vi fått problemer i ekteskapet og diskuterer skilsmisse. Hun vil nå at vi skal skrive særeieavtale, kan jeg bli tvunget til å skrive en slik? Da vil jeg vel miste mine rettigheter? Er det riktig at all gjeld vil bli delt mellom oss slik som verdien av huset? Hun har 1 barn fra tidligere forhold og jeg har 2, hvordan blir en eventuell arv deling på barna hvis jeg dør? Takk for svar. Mvh Kyrre
Hei.
En ektepakt om særeie er en avtale mellom dere og du kan ikke tvinges til å inngå ektepakt hvis du ikke er enig i det som skal avtales.

Det kan synes som at din kone har verdier hun kan kreve holdt utenom deling med deg. Hvis hennes penger gikk inn i huskjøpet, har hun rett til en større andel av dette enn halvparten. Om gjelden er din eller felles, avhenger av hva som er finansiert med gjeldsopptaket.

Hvis du skulle dø før dere er separert, vil din kone arve 1/4 av det du etterlater deg, evt. minstearv på 4 x folketrygdens grunnbeløp, og dine barn vil arve resten. Arven etter deg beregnes av din verdi av boet mellom deg og din kone.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

barnebidrag

Innsendt av Jens
04.01.2008 21:00
Hei,

Jeg har et meget godt forhold til min ex-kone og mor til mine to barn som jeg har annenhver uke. Det som gjør at jeg snart "sprekker" er barnebidraget jeg må betale.

Basert på NAV´s bidragskalkulator, fant vi, sammen med representanter for det lokale NAV kontoret, ut av jeg likevel skulle betale 2500,- til henne hver måned fordi min bruto lønn er høyere enn hennes.

Det bør også nevnes at vi begge har dobbel barnetrygd siden vi har et av barna registrert hos hver av oss.

Barna var bare 2 og 5 år da vi flyttet fra hverandre. De hadde bodd i vårt hus hele livet og hadde lekekameratene i nabolaget. Ex´en hadde ikke råd til å ta over huset, og jeg hadde ikke samvittighet til å gjøre vondt enda værre for barna, så jeg valgte å ta over huset (og 2 millioner kroner i lån)

Like etter bruddet arvet ex´en mye penger og kjøpte seg en leilighet. Nå har hun nettopp kjøpt seg ny bil og utad virker det som hun har det meget godt økonomisk.

Selv sliter jeg med meget høye månedlige utgifter og det tar kun få dager før kontoen er tom etter lønningsdagen.


Min frustrasjon går på hvorfor ikke formue tas i betraktning når barnebidraget skal kalkuleres?
Hei.
NAV beregner bidraget ut fra en bidragsforskrift og jeg forutsetter at disse reglene er benyttet ved fastsettelsen av bidraget. Disse reglene må endres, hvis formue skal tas med i vurderingen av bidragets størrelse.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Salg av bolig/deling av boet

Innsendt av Inger
05.01.2008 01:11
Vi er nå separert, og dermed lurer jeg på hvordan vi gjør det med huset. Vi står som eiere begge to, men ingen av oss har mulighet til å sitte med det alene. Hvordan går vi frem? Hva hvis en av partene klarer å sitte med huset, hvordan gjør man det da? Hva kan jag ta med meg ut av huset? Jeg har kjøpt sånn som komfyr, tørketrommel, fryser og kjøleskap. Er dette noe jeg kan ta med meg? Vaskemaskinen fikk vi i gave. Kan jeg ta med meg denne eller skal den stå igjen?

Hilsen Inger
Hei.
Hvis ingen av dere kan beholde fellesboligen, må den selges. Dere må bli enige om hvordan dette skal gjøres, med megler eller på egen hånd. Hvis en av partene skal overta boligen, må dere bli enige om prisen og den som skal flytte må få utbetalt sin andel av det hele bo.

Hvilke gjenstander som skal stå igjen i huset, avhenger av hvem som skal overta det. Hvis det skal selges, er det bare de gjenstander som er veggfaste eller innbygget som skal stå igjen. Det er ikke sikkert at du kan kreve å beholde alle hvitevarer selv om du har betalt dem. Hvis disse er betalt med lønningen din, har din ektefelle like stor rett til disse som du har. Hvis du har brukt penger du eide før ekteskapet eller som du har arvet eller fått i gave, kan du kreve at disse gjenstander holdes utenom deling mellom dere, altså at disse skjevdeles.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Nekter på alt!

Innsendt av Frustrert.
05.01.2008 03:09
Min kone og jeg har bestemt oss for å skilles. Problemet er at hun, når vi skulle undertegne papirene som skulle sendes Fylkesmannen, nektet å skrive under. Dermed ble jeg nødt til å gjøre det selv og vente på at hun får tilsendt brev derfra. Videre vil hun ikke bidra til å selge hus eller følge opp andre avtaler vi var enige om. Vi har 2 barn (8 og 5 år) og hun krever 60/40. Jeg ønsker 50/50 evnt. til nød 8/6 dager og deling i ferier men med et barn på hver adresse for å ha trygghet og medbestemmelse.

Hva kan/må jeg gjøre i en slik situasjon for at vi kan komme videre? Ingen vil/tør å flytte ut av huset pga redsel for å "tape" barna.
Føler at jeg er låst fast i en situasjon som hverken er bra for barna eller oss.

Hvilke alternativer finnes?

Takknemlig for svar :-)
Hei.
Når du har mottatt separasjonsbevilling kan du kreve at boet gjøres opp, evt. ved å begjære offentlig skifte gjennom tingretten.

Hvis dere ikke blir enige om hvordan barna skal ha det etter at dere er flyttet fra hverandre, må spørsmålet avgjøres av retten.
I en rettssak kan ikke dommeren bestemme at dere skal ha delt omsorg for barna (50/50)og vanligvis vil heller ikke en dommer bestemme at barna skal bostedregistreres hver for seg. Derfor er det nødvendig at dere bruker tid for å komme til en løsning i minnelighet som kan tilpasses det som er best for deres barn i den situasjon dere vil være i.

Hvis dere ikke har avklaret hvem som skal bli boende i fellesboligen, og dette tar tid å avklare, så er det ikke slik at den som i dette tilfellet flytter ut for å skape ro rundt forholdet, "mister" barna. Her må begge parter opptre fornuftig og avgjørelsen av hvem barna skal bo fast hos eller hvilket samvær det skal være blir ikke begrunnet med at det er den som holder ut lengst i fellesboligen som skal ha hovedansvaret for barna.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Aksjer

Innsendt av Olemann
07.01.2008 09:27
Aksjer er kjøpt med 50% rabatt fra arbeidsgiver. Betaling av disse har skjedd med trekk i lønn før lønnsutbetaling. Skal disse aksjene beregnes som felles formue? Hvilken verdi skal evt. legges til grunn for beregning av verdi av disse ved ekteskapsbrudd og deling? Markedsverdi eller betalt beløp? Skatt må betales ved salg av disse.
Hei.
Jeg forutsetter at aksjene ikke er en "gave" fra arbeidsgiveren din til deg personlig, men relatert til ditt arbeidsforhold. Disse skal derfor være med i delingsgrunnlaget mellom dere. Det skal være aksjenes salgsverdi fratrukket latent skatt som skal være med i formuesoppstillingen.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Deling av formue

Innsendt av Morten
07.01.2008 10:46
hei!

Jeg og min kone kjøpte et hus i sammen for fire år siden for 2,4 mill. Jeg hadde 1,2 mil i egenkapital som jeg la i huset, resten ble lånefinansiert. Huset er i dag taksert til 4 mil, og det gjenstår 850000,- i gjeld.

Det er jeg som har betalt alt i forbindelse med våres livsopphold og låneutgifter til hus, da min kone er student og ikke har hatt noen inntekt så lenge vi har vært gift. Hun har tatt opp studie lån. Vi har et barn sammen på et år.

Hvordan står jeg økonomisk i forbindelse med et brudd?
Hei.
Jeg forstår at dere ikke har inngått noen ektepakt om særeie, og da er det fordeling av verdiene deres som felleseie som skal benyttes ved et brudd mellom dere. Hvis du hadde egenkapitalen til anskaffelsen av huset på en slik måte at du kan kreve skjevdeling for denne verdien, altså at det var verdier du hadde før ekteskapet ble inngått eller arvet eller mottatt som gave fra andre enn ektefellen, så eier du halvparten av husets verdi som din skjevdelingsformue. Den andre halvparten tilhører delingsgrunnlaget mellom dere og skal fratrekkes restgjelden før dere deler verdien.

Du vil ikke kunne kreve kompensasjon for betaling av utgifter under ekteskapet. Din kones studiegjeld er hennes gjeld og skal dekkes av de verdier hun eier i felleseiet. Hvis hennes verdier er større enn gjelden, betyr det at gjeldsbyrden hennes også deles likt mellom dere. Hvis hennes verdier er lavere enn gjelden, kan hun ikke kreve at du skal dekke differansen.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Arv

Innsendt av Truls
07.01.2008 11:52
Hei,
Lurer på hvordan det forholder seg med hus kjerringa arvet etter sin avdøde mor. Beholder hun det + 50% av verdien av vårt eget hus ?
mvh
Hei.
Verdier man har arvet har man rett til å kreve holdt utenom deling ved separasjon og skilsmisse. Andre verdier ektefellene har anskaffet sammen under ekteskapet, skal deles likt mellom dem.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Eks-samboer mener skifteavtale er ugyldi

Innsendt av Leif
07.01.2008 12:10
Jeg og ekssamboer inngikk en skifteavtale i 2006. Vi bodd sammen i 8 år og hadde 2 felles barn. Eksamboeren hadde bistand av advokat under skiftet og avtalen fyller alle formelle krav. Nå påstår ekssamboeren at skifteavtalen er urimelig og krever at den skal revideres/forkastes. Ekssamboeren har sålangt ikke begrunnet kravet ut fra sine inntektsforhold, formue etc. Kan det påligge meg noe plikt til å forsvare rimeligheten i avtalen?
Hei.
Du har ingen plikt til å gjøre noe i forhold til avtalen. Hvis din ekssamboer mener den er urimelig, må han selv ta skritt for å få den endret, evt. ved å ta ut forliksklage eller stevning mot deg.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Rett til den felles bolig

Innsendt av Undrende
07.01.2008 12:35
Hei,

Jeg flyttet ut fra boligen som jeg og min tidligere samboer kjøpte for 5 år siden. Vi tok opp lånet sammen, og har to felles barn. Han betalte på huslånet, mens jeg betalte på lånet da det ikke var dekning på hans konto. I tillegg så delte vi utgiftene ellers, mens jeg kjøpte inn det meste av mat og gjorde husarbeidet og passet barna.

Vi har ikke skrevet samboeravtale.

Jeg leier nå en leilighet ikke langt unna der vi bodde, sammens med barna.

Eier jeg halvparten av boligen og har jeg mulighet til å beholde huset alene?
Hei.
Samboere eier sine verdier i forhold til hvordan disse er finansiert. Jeg kan ikke svare på om du har rett til halvparten av boligen, men du kan vel ha det som et utgangspunkt. Dere eier i alle fall huset i et sameie og hver av dere kan kreve eiendommen solgt, dersom dere ikke blir enige om hvem som skal overta den eller hvilken verdi den skal ha. Hver av dere har rett til å tre inn i det høyeste budet på bolige, dersom den legges ut for salg.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Delt foreldrerett

Innsendt av Mor
07.01.2008 12:51
Det er nå ett år siden min eks-mann og jeg flyttet fra hverandre.
Det var en svært opprivende og vond periode for oss begge, og selvsagt også for våre barn. Det som er synd er at det er i denne perioden man skal avgjøre veldig mange ting, som får stor betydning for fremtiden.Ikke minst gjelder det barnefordeling og foreldrerett.
Etter ett år med delt foreldre rett og delt bosted for våre døtre (10 og 13 år), er jeg ikke fornøyd. Føler at de blir rotløse, og har ikke ett hjem, man kanskje heller ikke to?
Er det mulig, etter mekling, å gjøre om på dette?
Hei.
Jeg tenker at dere har felles foreldreansvar for barna deres og at dere har praktisert delt bosted. Felles foreldreansvar er vanlig og best, selv om man ikke har delt bosted/omsorg. Hvis en av dere ønsker å endre på en inngått avtale, må det evt. mekles på nytt før man ber om rettens hjelp til fastsettelse av fast bosted og samvær for barna. En privat avtale kan kreves endret ved rettens hjelp. Avgjørelsen skal baseres på det som er best for barna.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Firma

Innsendt av Truls
07.01.2008 13:14
Hei

Min kone driver et lite firma. Da hun ble ansatt fikk hun 10% aksjer og etterhvert har hun kjøpt resten av firmaet og eier idag 100%. Aksjene står registrert i hennes navn. Pengene er lånt med pant i felles bolig, men vi har hele tiden betalt på dette utenom boliglånet. Overskudd er brukt til å kjøpe aksjer og hytte på fjellet.

Hvordan deles firma ? Bolig og hytte deler vi likt. Ingen hadde med noen spesielle eiendeler inn i ekteskapet.

På forhånd takk.
Hei.
Hvis hun fikk 10 % av aksjene som gave, kan hun sannsynligvis kreve at disse ikke skal med i en deling mellom dere. De andre aksjenes verdi skal med i delingsgrunnlaget mellom dere. I utgangspunktet er det salgsverdien av aksjene fratrukke latent skatt som skal med i formuesoppstillingen.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

Flytting

Innsendt av
07.01.2008 13:20
Jeg er bekymret for at min kone ved en evt. skilsmisse tar med seg våre tre felles barn og flytter tilbake til sin fødeby som ligger 60 mil fra der vi bor i dag. Kan jeg ved hjelp av lovverket forhindre dette?
Hei.
Når dere har felles foreldreansvar er det kun flytting til utlandet som krever samtykke fra begge foreldrene. En flytting til annen kant av landet kan ikke du hindre på annen måte enn at barna må være bostedsregistrert hos deg. Dere kan bli enige om at det er best for barna deres å bli værende i deres oppvekstmiljø og lage avtaler som sikrer at ingen av dere flytter, f.eks. ved at det bostedsregistrers et barn hos hver av dere.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång

barnebidrag

Innsendt av
07.01.2008 13:23
hei!
hvor mye er det normalt for far å betale i barnebidrag for to barn på 5 og 9 år?
når far har en relativt normalinntekt...
Hei.
Bidrag fastsettes etter bidragsforskriftene og du kan finne en lenke til en bidragskalkulator ved å gå inn på nettsidene til NAV. Kalkulatoren gjelder for 1 barn og beløpet er avhengig av foreldrenes inntekt, hvor mye samvær som utøves og barnas aldre.

Det er ikke mulig å si hvilket beløp som er normalt.

Med vennlig hilsen
Advokat Ingrid Lång


AKTUELT:


Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer