Hurtigsjekklisten

Dette er en oversikt over de vanligste kontrollpunktene du må gjennom. Vi kommer tilbake med utfyllende forklaring til punktene etterhvert.

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Sjekk alltid at du er i riktig skatteklasse: Enslige forsørgere skal være i klasse 2 hvis de i 2003 har hatt eneomsorg for barn som er født i 1986 eller senere, eller forsørger eldre barn.

  Du anses som enslig forsørger hvis du er alene om omsorgen for og eventuelt også alene om å forsørge barn, og samtidig er ugift, skilt, separert, enke eller enkemann, eller samboende uten felles barn, eller gift etter 31. oktober 2002 og uten felles barn med ektefellen.

  Omsorg betyr vanligvis at en av foreldrene har foreldreansvaret alene eller felles, og har barnet boende hos seg. Bodde barnet hjemmefra på grunn av skolegang eller opphold i institusjon i 2003, kan likevel vilkåret for omsorg være oppfylt.

  Barnet må da være hjemme i ferier og helger, eller den som har foreldreansvaret må besøke barnet ofte i institusjonen.Er skatteklassen feil, gi opplysninger om dette i post 5.0.

 • Skattebegrensning: Pensjonister og trygdede med lav inntekt skal få redusert skatten automatisk. Men også andre med en vanskelig økonomisk situasjon kan få skattebegrensning etter behovsprøving.

Andre sjekkpunkter

 • Ekstraordinære utgifter på grunn av sykdom. Kostnader på mer enn
  6 120 kr som følge av varig sykdom, kan gi rett til særfradrag. Se post 3.5.5
 • Foreldrefradrag. Kostnader til pass og stell av barn som er 11 år eller yngre, f.eks. transport-kostnader, se post 3.2.10
 • Kjøpt eller solgt bolig eller annen eiendom (også aksje- og obligasjonsleilighet), se post 2.8/4.3 og 3.3.6
 • Merkostnader til kost og losji utenfor hjemmet på grunn av arbeid. Se post 3.2.7 og 3.2.9
 • Private lån: Har du lånt penger av familie, venner eller arbeidsgiver, må du se i post 3.3.1/4.8.1

  Har du derimot lånt ut penger til familie eller venner, er det post 3.1.2 og 4.1.6 som er aktuelle.

 • Daglig reiseavstand til arbeidet, lengre enn 2,5 km en veipost 3.2.8
 • Kjøpt eller solgt bil, MC eller campingvogn, se post 4.2.5 og 4.2.6
 • Overskudd på utgiftsgodtgjørelse er skattepliktig, se post 2.1.4
 • Mottatt naturalytelser, dvs. ytelser i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler,post 2.1.1
 • Annen arbeidsinntekt enn lønn, naturalytelser osv. For eksempel salginntekter fra eget håndverk. Sjekk post 2.1.3 og 2.1.5
 • Fri bolig, post 2.6.1
 • Når kostnader i forbindelse med arbeidet, f.eks. flyttekostnader, er større enn minstefradraget, post 3.2.2.
 • Utleie av bolig eller fritidseiendom, post 2.8
 • Vedlikeholdskostnader på boligen, post 2.8
 • Ekstraordinær skade på boligen, post 2.8
 • Betalt underholdsbidrag, post 3.3.3
 • Mottatt underholdsbidrag, post 2.6.1 og 2.6.2
 • Gaver gitt til frivillige organisasjoner eller vitenskapelig forskning, post 3.3.7
 • Solgt aksjer, gevinst skal i post 3.1.5 og tap i 3.3.8
 • Kjøpt eller solgt fritidsbåt med verdi over 50.000? I så fall skal du bruke post 4.2.4
 • Forsørgelse av andre enn ektefelle og egne barn (særfradrag på grunn av forsørgelse),post 3.5.4

Kilde: Skatteetaten.no

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer