Hva viser skattetallene?

Selv om skattelistene viser navn, fylke, kommune, postnummer og alderen til skattesubjektene, er det tallene de fleste er interessert i. Men hva sier egentlig tallene deg?

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Skattelisten omfatter skattyterne i kommunen og inneholder:

  • Alminnelig inntekt

  • Formue

  • Skatt

Inntekt:


Dette er nettoinntekten før fradrag for særfradrag (= alminnelig inntekt.)

Inntekten omfatter all skattepliktig inntekt, enten det er lønn, pensjon, næringsinntekt, gevinster, renteinntekter også videre, men er redusert med fradragsberettigede beløp som minstefradrag, fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt, tap, renteutgifter. Særfradrag faller imidlertid utenfor.

Du kan altså ikke se hva vedkommende har tjent i løpet av det forrige året.

Formue:


Formuesbeløpet er skattepliktig bruttoformue per 31.12.2006, men tallene er redusert med fradragsberettiget gjeld.

Formuen omfatter blant annet bankinnskudd, kontanter, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom, driftsløsøre, privatbil også videre.

Beløpet for formue som er oppgitt i de offentlige skattelistene finner du som nettoformue øverst til høyre på skatteoppgjøret du har fått tilsendt, sammen med opplysninger om nettoinntekt og særfradrag.

Skatt:

Skatten omfatter skatt av alminnnelig inntekt, formuesskatt, trygdeavgift og eventuell toppskatt. Sum beregnet skatt er det beløp skattyeren i alt skal betale.

Vær klar over at fradrag for godkjent godtgjøring i tilknytning til aksjeutbytte ikke er med i den beregnede skatten.

Her finner du DinSides skattesøk

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer