Hvem vil ha den bort?

Disse partiene lover deg å heve 200-kronersgrensen for momsfri nettimport.

De vil det du vil: Det er en god årstid for løfter om skattelette. Hvilke av disse vil heve 200-kronersgrensen for momsfri nettimport?
De vil det du vil: Det er en god årstid for løfter om skattelette. Hvilke av disse vil heve 200-kronersgrensen for momsfri nettimport? Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Når du krysser grensen til Norge, kan du ha med varer for inntil 6.000 kroner uten å betale toll og avgifter for dem (3.000 kroner om du har vært borte fra landet i mindre enn ett døgn). Men om du bestiller varene fra utlandet, og postverket frakter dem hjem til deg, er det i utgangpunktet avgifter fra første krone. Men for å unngå plagsom momsbehandling av småvarer, har politikerne i slike tilfeller likevel innført en toll- og avgiftsfri grense på 200 kroner.

Økning til 1.000 kroner?

Denne grensen har vært uendret siden 1975, og bl.a. en stor Facebook-gruppe jobber for at den skal oppheves. Gruppen passerte i juli 56.000 medlemmer. Om grensen blir hevet til f.eks. 1.000 kroner, er det ikke lenger noen filmer eller cd-plater som ikke kan importeres momsfritt til Norge.

DinSides Toll- og Momskalkulator

Det er også slik at grensen idag virker pr. gjenstand, slik at man stort sett bare kan bestille én cd pr. sending. Det gjør frakten nesten like dyr som momsen. Med en grense på 1.000 kroner, kunne man bestilt 6 - 10 cd-er til omtrent samme forsendelsespris. Det vil senke den faktiske kostnaden drastisk.

Også datamaskinkomponenter, kameraer og annen småelektronikk vil kunne bestilles momsfritt fra utlandet innenfor en 1.000-kronersgrense.

Arbeiderpartiet snudde

Foran forrige stortingsvalg kom ledende tillitsmenn i Arbeiderpartiet med uttalelser som kunne tyde på at partiet ville heve 200-kronersgrensen til 1.000 kroner. Men med én gang valget var over, endret man syn. Arbeiderpartiet har stemt imot en økning av grensen i Stortinget. Begrunnelsen er hensynet til avgiftsinntektene og til norske næringsdrivende.

Hva mener de nå?

PartiGrense
KrF400?
Høyre1.000  
Venstre1.000  
SV200  
Rødt400?
Arbeiderpartiet200  
Sp200  
FrP1.000  


Frontene ligger omtrent der de lå sist. Høyre har som eneste parti programfestet en grense på 1.000 kroner. Men Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter fremmet forslag om å øke grensen til 1.000 kroner i denne stortingsperioden og partiet skriver i en mail til DinSide at 1.000-kronersgrensen vil være med i partiets hundredagersprogram.

Venstre har heller ikke programfestet en økning. I stedet står det i programmet at man vil forenkle tollbehandlingen. Men på direkte spørsmål til partiet, sier de at også Venstre vil gå inn for å øke kvoten til 1.000 kroner.

Arbeiderpartiet svarer at de vil holde grensen der den er. Heller ikke rødgrønnkameratene SV og Sp vil øke grensen. Kristelig folkeparti skal ha signalisert at de er villige til å øke grensen litt, antakelig til 400 kroner. En liknende, mindre økning skal også partiet Rødt være tilhenger av.

Så hva skjer?

Det er lite sannsynlig at V + H + FrP får flertall alene på Stortinget - den i skrivende stund siste meningsmålingen gir dem 44,1% oppslutning. Men med stemmene til Rødt og Krf kan det bli flertall for en mindre økning, til for eksempel 400 kroner.

Men selv om det isolert sett skulle være et flertall for en økning av grensen, er det ikke sikkert det blir gjort. Statsbudsjettene vil antakelig gjøres opp ved kompromisser mellom mindretallsregjeringer og sentrumspartier. I et budsjettkompromiss med Rødgrønt eller Arbeiderpartiet er det tvilsomt om Venstre og Kristelig Folkeparti vil presse hardt på for å få økt kvoten for momsfri internetthandel. De har andre programposter som betyr langt mer for dem. I et kompromiss med en Høyre-Frp-regjering har momsøkningen kanskje større sjanser, men også der vil den kunne drukne i oljeboring og togutbygging.