Hvis eier kutter kvaliteten

Departementet mener at du skal bare godta å betale mer enn maksimalsatsen hvis du ellers risikerer at kvaliteten blir lavere enn hva loven krever av en barnehage. Dette skriver de i høringsnotatet:

Publisert
Sist oppdatert


3.5.2 Kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes

I følge utkastet til forskrifter kan barnehageeier ta en høyere foreldrebetaling enn maksimalprisen dersom innføring av maksimalpris vil resultere i at kvaliteten på barnehagetilbudet rammes. Med dette menes at innføringen av maksimalgrense for foreldrebetalingen vil medføre et inntektsbortfall som resulteter i at barnehageeier vil måtte gjøre inngrep i virksomheten som vil senke kvaliteten på en ikke ubetydelig måte.

Loven danner "gulvet"

Barnehageloven stiller kvalitetskrav til barnehagedriften som skal oppfylles. Utgangspunktet er barnehageloven § 1 om formål, hvor det framgår at barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. I følge barnehageloven § 2 skal barnehagen være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Rammeplanen forplikter barnehagen til å arbeide aktivt med det sosiale samspillet i hverdagslivet og i retning av de fem fagområdene. Andre kvalitetsnormer er for eksempel normen for pedagogisk bemanning og regler for barnehagens utforming. I tillegg må barnehagen forholde seg til annet regelverk som for eksempel forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr etc.

Hensynet til brukerne av barnehagetilbudet, som forventer en foreldrebetaling som er lik eller lavere enn maksimalgrensen, medfører at ikke enhver endring av kvaliteten i barnehagen kan gi mulighet for å sette høyere foreldrebetaling.
Barnehageeier skal ta utgangspunkt i lovens bestemmelser, og vurdere innføringen av maksimalgrensen for foreldrebetalingen i forhold til dette. Det vil si at barnehageeier også må vurdere om tilbudet kan innrettes på en slik måte at kvaliteten ikke rammes.

Mat og åpningstider kan gi ekstra betaling

Eksempler på forhold som kan gi barnehageeier mulighet til å sette høyere foreldrebetaling, kan være man ellers må redusere åpningstiden slik at tilbudet ikke lengre samsvarer med foreldrenes behov eller reduksjon i tilbudet om matservering.

Andre forhold kan være en betydelig reduksjon i bemanningen eller betydelig forringelse av lokalene ved at det ikke er midler til nødvendig utbedring av disse, eller at særlig viktige aktiviteter blir rammet. Videre kan ikke reduksjonen i foreldrebetalingen medføre at sikkerhetskrav nedfelt i lover og forskrifter ikke kan ivaretas.

Men slett ikke hva som helst

Enhver svekkelse av kvaliteten gir som nevnt ikke mulighet til å sette høyere foreldrebetalingEt eksempel på dette er at barnehagen må redusere noe på innkjøp av lekeutstyr og pedagogisk materiell. Unntaksbestemmelsen om høyere foreldrebetaling enn 2750, kommer først og fremst til anvendelse dersom bemanningen må reduseres i en slik grad at det pedagogiske tilbudet betydelig rammes. Her må det brukes skjønn. Barnehageeier må foreta en totalvurdering av tilbudet i forhold til virkningene av innføringen av maksimalgrense for foreldrebetalingen. det må konstateres at svekkelsen er av et slikt omfang at hovedregelen om en maksimalgrense for foreldrebetalingen på 2.750 kr ikke kan anvendes.



Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer