Behandlingstid for uføretrygd:

I verste fall kan Nav bruke 240 dager på behandlingen

Det er neppe mulig med noen «quick fix», sier Sivilombudsmannen.

LANG SAKSBEHANDLING: Søker du om uføretrygd hos Nav, kan det ta lang tid å få behandlet søknaden. Foto: Berit B. Njarga
LANG SAKSBEHANDLING: Søker du om uføretrygd hos Nav, kan det ta lang tid å få behandlet søknaden. Foto: Berit B. Njarga Vis mer
Publisert

Navs ferske årsrapport for 2018 viser at Nav det siste året har slitt med saksbehandlingstida på søknader om uføretrygd.

I gjennomsnitt lå saksbehandlingstida for uføretrygd på 130 dager, mens de andre stønadene i snitt blir behandlet på mellom 9 og 86 dager. For de som søkte om uføretrygd fra utlandet var saksbehandlingstida i snitt på 257 dager.

Nå hevder Nav at saksbehandlingstida er på vei nedover. Likevel kan det ta opptil 240 dager å få behandlet en søknad om uføretrygd i 2019.

Kan ta 240 dager

- Saksbehandlingstiden på uføresaker har dessverre vært lang de siste årene, men den er på vei nedover. Svært mange saker løses innenfor en tidsramme på fire til fem måneder, forteller direktør Ellen Chr. Christiansen i NAV Arbeid og ytelser til Dinside.

Så langt i 2019 er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på 117 dager for uføretrygd og på vei videre nedover, ifølge Christiansen.

Navs målsetting er fra og med 2019 at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i uføresaker skal være 90 dager, men du kan måtte vente mye lenger enn dette:

I tillegg til den gjennomsnittlige behandlingstida er målsettingen og at alle saker skal være behandlet innen 240 dager.

Må redusere saksbehandlingstida

Vi har spurt Sivilombudsmannen, som skal ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen, om det er greit å kunne måtte vente 240 dager – åtte måneder, på å få behandlet en søknad om uføretrygd hos Nav.

Trude Julie Dommerud, kommunikasjonssjef hos Sivilombudsmannen, sier til Dinside at uføretrygd ofte er krevende saker å behandle, men at Ombudsmannen er opptatt av at Nav reduserer den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden.

- Den er i dag for lang. Lang behandlingstid er ofte en stor belastning for bruker. Hvor «ugreit» dette er, vil blant annet avhenge av hvilke midlertidige ytelser bruker kan ha krav på, sier Dommerud.

Selv om privatpersoner kan klage på sen behandling av uføretrygdsaker til Sivilombudsmannen, vil en klage dit ikke medføre at Nav kan påskynde behandlingen av enkeltsaker.

- Det ville medføre at bruker på en usaklig måte «sniker i køen», sier Dommerud.

Derfor tar det lang tid

Noe av årsaken til at saksbehandlingen ved søknader om uføretrygd tar såpass mye lenger tid enn for de andre stønadene fra Nav, er ifølge Christiansen blant annet at uføreområdet er et komplisert saksfelt, hvor de bruker mye ressurser på sakene.

Det har også vært en økning i antallet søknader om uføretrygd fra og med høsten 2017, sier Christiansen.

- Det henger trolig sammen med endringene i regelverket for ytelsen arbeidsavklaringspenger (AAP), der personer som har mottatt AAP i lang tid ikke lenger kan få forlenget denne ytelsen. Svært mange av disse har derfor satt frem krav om uføretrygd, forteller hun.

Når det gjelder den enda lengre saksbehandlingstida for utenlandssaker, har Nav ifølge Christiansen et etterslep på utenlandssaker som de jobber med.

- Disse sakene er kompliserte, blant annet på grunn av medisinsk dokumentasjon fra utlandet. I slike saker er vi også avhengig av et samarbeid med utenlandske myndigheter, og det er ikke alle land som er like flinke til å oversende dokumentasjonen vi trenger for å behandle en sak. Dette påvirker saksbehandlingstiden, forklarer hun.

Hun sier videre at de både i 2018 og 2019 har satt på ekstra ressurser for å bygge ned antall ubehandlede saker.

- Vi regner med at situasjonen på området vil bli betraktelig bedre i løpet av dette året. Antall saker som ligger til behandling hos oss er redusert betraktelig siden nyttår. Vi jobber i stor grad med de eldste sakene, noe som betyr at den gjennomsnittlige behandlingstiden fremdeles blir lang. Vi regner imidlertid med at vi i løpet av året skal nærme oss målkravet, sier Christiansen.

Neppe mulig med noen «quick fix»

Også antallet klager på søknader om uføretrygd økte i 2018, ifølge Navs årsrapport. Det gir en altfor lang behandlingstid for enkelte, opptil to år, ifølge Osloadvokatene, som tidligere i år uttalte seg om den lange ventetida i Dagsavisen.

Ifølge Osloadvokatene har de også klaget på den lange saksbehandlingstida til Sivilombudsmannen, som skal være oppmerksomme på problemet og følge situasjonen.

- Hvordan mener dere situasjonen er per i dag – og er den god nok?

- Ombudsmannen er kjent med at målsettingen om redusert behandlingstid i Nav har høy prioritet i organisasjonen og i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og at det er iverksatt flere tiltak for å bedre situasjonen vesentlig, sier Dommerud.

Hun legger til at Ombudsmannen ikke har kompetanse til nærmere å vurdere de organisasjons- og ressursmessige sider ved problemet ut over at det neppe er mulig med noen «quick fix».

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer