Forsikringssvindel

Ikke smart å jukse på forsikringen

Det kan være flere grunner til at du ikke får tegne forsikring. Og dersom du unnlater å komme med viktige opplysninger, risikerer du i verste fall inntil seks år i fengsel.

ÆRLIGE SVAR: Dersom du for eksempel skal tegne livsforsikring, må du fylle ut et skjema om din helsetilstand. Hvis du unnlater å oppgi viktige opplysninger, med vilje eller ei, risikerer du både bøter og fengsel i inntil seks år. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.
ÆRLIGE SVAR: Dersom du for eksempel skal tegne livsforsikring, må du fylle ut et skjema om din helsetilstand. Hvis du unnlater å oppgi viktige opplysninger, med vilje eller ei, risikerer du både bøter og fengsel i inntil seks år. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix. Vis mer
Publisert

Hvis du vil tegne en personforsikring, som livsforsikring eller uføreforsikring, må du avgi en egenerklæring om egen helsetilstand. Denne vurderer forsikringsselskapet før forsikringen eventuelt blir godkjent.

Selv om du har en sykdom eller helseplage, kan det i enkelte tilfeller gjøres en reservasjon, et unntak i forsikringen, som gjelder akkurat dette. Alvorlig sykdom eller helseplager kan imidlertid gi avslag hvis helseutfordringene er for omfattende eller alvorlige til at det går an å sette en reservasjon.

- Hvis du for eksempel har uhelbredelig kreft og kun har kort tid igjen å leve, får du ikke tegnet livsforsikring, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til Dinside.no.

For å tegne uføreforsikring må kunden være arbeidsfør og i jobb, eller være fulltidsstudent, for å kunne kjøpe forsikringen, fortsetter Clementz.

Du kan få forsikring til tross for sykdom

Frykten for ikke å få kjøpe ønsket forsikring, kan føre til at mange er uærlige når de fyller ut egenerklæringsskjemaet om helsen sin. Dette er det vanligste svindelforsøket forsikringsselskapet Tryg opplever knyttet til personforsikringer.

- Vi har en egen helseavdeling som vurderer søknader om personforsikring, men retningslinjene for tegning av slik forsikring er felles for alle selskap gjennom Nemnda for helsevurdering, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens til Dinside.no.

Han understreker at det er viktig å huske at du kan få personforsikring selv om du har eller har hatt en sykdom, og at du eventuelt får en forsikring på vanlige vilkår med reservasjon mot den oppgitte sykdommen.

Risikerer flere år i fengsel

I vår ble en mann på 31 år tiltalt i Oslo tingrett for å ha tegnet en avtale med DNB Livforsikring for fem år siden, der han unnlot å opplyse i helseerklæringsskjemaet at han var under utredning for sykdommen Multippel sklerose (MS).

Han er tiltalt for brudd på straffeloven «for ved avslutning av en forsikringsavtale å ha fortiet eller gitt uriktige opplysninger eller å ha gitt uriktig opplysning om omstendigheter som han kjente til og måtte innse var av betydning for forsikringsgiveren», som det står i tiltalebeslutningen.

I tiltalebeslutningen vises det riktignok til den gamle, opphevede straffeloven. I den nye straffeloven finner vi lignende bestemmelser i paragraf 375 og 376 om henholdvis «forsikringsbedrageri» og «grovt forsikringsbedrageri».

For forsikringsbedrageri risikerer du bot eller fengsel i inntil to år, mens for grovt forsikringsbedrageri, kan du fengsles opp til seks år.

Forsøkte å tegne forsikring på død eksmann

Roy André Sørheim Lyndbø, utreder i Fremtind, forteller at forsikringsselskapet hittil i år har avdekket 24 tilfeller der kunder har tilbakeholdt opplysninger av betydning for uføre-, livs- eller behandlingsforsikringen.

- I disse tilfellene har de blitt ansett som illojale, samt blitt nektet erstatning og videre forsikringer hos oss. Oftest dreier det seg om at kunden ikke forteller oss om helseplager som ville medført en reservasjon på forsikringen, sier Sørheim Lyngbø til Dinside.no.

Det hender også at noen blir syke og at de først da prøver å tegne forsikring, fortsetter han.

Et alvorlig eksempel på slik forsikringssvindel finner vi i fjor da en kvinne på 45 år ble dømt til to år og én måneds i fengsel for å ha tegnet livsforsikring på sin eksmann med seg selv som begunstiget etter at hun hørte at han var død.

Jakter svindlere på flere måter

Bevisstheten på at flere kan forsøke å svindle forsikringsselskapene, gjør at selskapene jobber aktivt for å avdekke slike svik.

- De fleste sakene oppdages ved oppgjør, altså når det meldes en skade og vi oppdager at vedkommende hadde plager fra før som vi ikke kjente til, som vi finner i innhentet medisinsk dokumentasjon fra kundens behandlere, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige til Dinside.no.

Han poengterer samtidig at Gjensidige alltid ønsker at kunder skal få et riktig oppgjør i henhold til avtalevilkårene. Derfor kan også undersøkelser og samtaler med kunden føre til avklaringer og en bekreftelse på et korrekt oppgjør.

De største svindelbeløpene

Finans Norge legger vekt på å jobbe forebyggende for å avdekke forsikringssvindel. De har blant annet kontakt med myndigheter, Nav og politi for å dele erfaringer og samarbeide der lovverket åpner for det, samt fører årlige statistikker om forsikringssvindel.

Gjennomsnittlig svindelbeløp på syke- og uføreforsikringer er 1,4 millioner kroner. Det er innen disse forsikringene Finans Norge finner de største svindelbeløpene.

Kilde: Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Forsikringsselskapene har også et fellesregister over alle som søker personforsikring, hvor både avslag og reservasjoner registreres. Dersom du får avslag eller reservasjon hos ett selskap og søker forsikring hos et annet, vil dermed anmerkninger være mulig å oppdage.

- Vi tar også i bruk ny teknologi, som maskinlæring og kunstig intelligens, i kampen mot forsikringssvindel. Data og smarte algoritmer ser sammenhenger og mønstre det kan være vanskelig for mennesker å se alene, forteller Sørheim Lyngbø i Fremtind.

Et eksempel på slik robotteknologi ser vi forsikringsselskap ta i bruk for å stryke kontrollen av bilglass-skader, da dagens frontruter er spekket med sensorer og koster mye mer enn før.

Nav er et annet organ forsikringsselskapene gjerne samarbeider med for å avdekke svindelforsøk.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer