Indeksregulering & overgangsregler

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Barnebidrag skal fortsatt indeksreguleres en gang i året - datoen er den 1. juni.

Dette skal du ikke søke om, reguleringen skjer automatisk. Du skal heller ikke betale gebyr for indeksregulering av barnebidraget.

Overgangsregler

Medfører de nye reglene en endring i bidraget på mer enn 1250 kroner i måneden, inntrer egne overgangsregler slik at bidraget økes/reduseres gradvis over ett år:

  • Dersom nettodifferansen utgjør mellom 1250 kroner og 2500 kroner, settes bidraget til opprinnelig nettobidrag +/- 1250 kroner.
  • Dersom nettodifferansen utgjør mer enn 2500 kroner, settes bidraget til opprinnelig nettobidrag +/- halvparten av nettodifferansen.

Overgangsreglene er beskrevet i en svært ullen paragraf i denne forskriften:

For å avgrense verknaden av overgangen til eit nytt regelverk skal tilskotet fastsetjast etter overgangsreglane når tilskotet til eit barn vert vesentleg sett opp eller ned. Ei netto endring på kr 1.250 eller meir per barn per månad skal reknast som vesentleg. Ei netto endring er differansen mellom eit fostringstilskot utmålt etter dei nye reglane samanlikna med eit fostringstilskot utmålt etter dei gamle reglane justert for eit skattefrådrag sett til 28% for den tilskotspliktige eller ein skatteprosent sett til 20% når tilskotsmottakaren betaler skatt. Når tilskotsmottakaren ikkje betaler skatt, er netto- og bruttoendringa den same.

Det nye bidraget er ikke skattepliktig for mottaker. Det er heller ikke fradragsberettiget for den som betaler. Skal man kunne sammenlikne det gamle og det nye bidraget, er det derfor korrekt å gjøre dette etter skatt.

Når man beregner nettoendringen, skal man trekke 28 prosent fra det bidraget bidragsyter betaler idag. De 28 prosentene er skattefordelen.

Bidragsmottaker har idag et bunnfradrag i bidraget, slik at vedkommende ikke betaler full skatt av bidraget. Man har bestemet seg for å bruke en antatt gjennomsnittssats på 20 prosent. Disse 20 prosentene - 1/5 - skal altså trekkes fra beløpet for å se endringen etter skatt på mottakers hånd.

Betaler bidragsmottakeren ikke skatt, skal det gamle beløpet bruttobeløpet - før skatt - sammenliknes med det nye.

Dette må forstås slik at om barnebidraget etter de nye reglene blir lavere enn det gamle, er det endringen mottaker opplever som bestemmer om 1.250-kronersgrensen slår inn. Om barnebidraget blir høyere, er det vedkommende som betaler barnebidrag som vil kreve å få begrenset økningen det første året til 1.250 kroner etter skatt.

Det er vårt inntrykk at Bidragsveilederen til Trygdeetaten ikke tar hensyn til satsen på 20% og bruker 28% flatt, siden den ikke spør om bidragsmottakeren betaler skatt.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer