Internasjonal vs Norsk økonomi

Den forventede oppgangen i internasjonal økonomi uteble i 2001.

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

I 2002 var veksten spesielt svak i Europa og Japan, etter svak vekst i USA året før. Veksten i verdenshandelen var i fjor så lav som 2,6 prosent, etter om lag nullvekst året før.

Saddam og Bush gir usikkerhet

Usikkerheten forsterkes enda mer på grunn av Irak-konflikten. Det hjelper heller ikke at amerikansk økonomi fortsatt er preget av store ubalanser - bygget opp under den sterke oppgangskonjunkturen på 1990-tallet.

Den store usikkerheten omkring amerikansk økonomi har bidratt til en betydelig svekkelse av amerikanske dollar det siste året. Veksten i euroområdet har vært relativt svak, samtidig som mulighetene for ekspansiv finanspolitikk er små. Samtidig har euroen styrket seg betydelig gjennom 2002.

Økt arbeidsløshet

Veksten i arbeidsledigheten har vært sterkest i USA og Tyskland, men også i Frankrike og Storbritannia og Norden har ledigheten økt.

Flere arbeidsløse i Norge

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i Fastlands-Norge økte med 1,2 prosent fra 2000 til 2001 og trolig med om lag det samme i 2002. Sysselsettingen målt i personer gikk litt opp fra 2001 til 2002, men ikke nok til å forhindre en økning i arbeidsledigheten.

Totalt økte antallet registrerte helt arbeidsledige og personer på tiltak, med 12.000 personer fra 2001 til 2002. Årsgjennomsnittet blir dermed 84.500 personer. Justert for normale sesongvariasjoner var ledighetstallet i januar 2003 kommet opp i om lag 96.000 personer.

Økningen i arbeidsledighet var spesielt sterk for grupper hvor ledigheten tidligere har vært relativt lav. Antall utførte timeverk gikk også noe ned, noe som bl.a. skyldes innføringen av flere feriedager.

Dyr strøm og lavere renter

I følge prognoser fra Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå vil veksten i fastlandsøkonomien i 2003 holde seg forholdsvis lav, samtidig som ledigheten vil øke.

Høye strømpriser peker i retning av en svak utvikling i husholdningenes forbruk, mens utsikter til reduserte renter trekker i motsatt retning.

Oljeprisen - vår reddende engel

I de siste 5 årene har utviklingen i oljeprisen vært en helt dominerende faktor bak utviklingen i disponibel inntekt for Norge.

Målt i dollar økte oljeprisen litt fra 2001 til 2002, mens den målt i norske kroner ble redusert med 10 prosent. Det bidro til at veksten i disponibel inntekt for Norge som sådan ble beskjeden i 2002.

Ifølge Beregningsutvalgets anslag var inntektsøkningen fra 2001 til 2002 på bare 9 milliarder kroner. Disponibel inntekt for Norge i 2002 er anslått til 1277 milliarder kroner eller om lag 281.400 kroner per person.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer