Kan du få gjeldsordning?

Har du høy gjeld, lite eiendeler og lav inntekt? Kanskje du kan få en gjeldsordning. Sjekk DinSides flunkende nye kalkulator, for å se om det er hjelp å hente.

Publisert
Sist oppdatert
- Vi ser at de fleste kommer seg gjennom, og kommer ut i den andre enden med blanke ark.Marthe Notøy, seksjonssjef hos Namsfogden.


Er din økonomi kommet så langt ut, at du ikke tror det er mulig å rette opp situasjonen?

For de som virkelig har pengeproblemer, finnes det heldigvis en utvei. Du kommer ikke til å leve som en greve eller baron de neste årene, men du får så absolutt en mulighet til å starte på nytt - med blanke ark og fargestifter.

Kanskje en underskrift på en gjeldsordning er begynnelsen på et nytt liv? Bilde: Colourbox.no.
Kanskje en underskrift på en gjeldsordning er begynnelsen på et nytt liv? Bilde: Colourbox.no. Vis mer


Prøv gjeldsordningskalkulatoren

De senere årene har renten økt mye i Norge, noe som de med høy gjeldsbelastning så absolutt har merket på kroppen. Videre har privat gjeld også økt særdeles mye. Det kan gjøre mange sårbare overfor arbeidsledighet, sykdom, skilsmisse, fall i boligprisene eller andre forhold som påvirker økonomien direkte eller indirekte.

Og man kan nok heller ikke se bort fra at flere vil få problemer fremover. Verdensøkonomien er i ulage, og ingen kjenner helt konsekvensene av hvordan en amerikansk resesjon vil påvirke oss i lille Norge.

Vil opprette offentlig gjeldsregister

Hva er en gjeldsordning?

Ifølge Namsfogden er en gjeldsordning en avtale om at en skyldner får utsettelse på å betale hele eller deler av gjelden sin. At kreditorene helt eller delvis gir avkall på renter eller kostnader, eller at gjelden faller helt eller delvis bort; altså slettes i sin helhet.

En gjeldsordning innebærer med andre ord en mulighet for privatpersoner til å få kontroll over egen økonomi.

Gjeldsfakta

 • 4,21 av den norske befolkningen har betalingsanmerkninger.
 • 5,1 prosent av dem med inntekt under 200.000 kroner i året har betalingsanmerkninger. 5,4 prosent av dem med inntekt under 100.000 kroner har det samme.
 • Menn er dårligere betalere. 5,5 prosent av norske menn og 2,9 prosent av norske kvinner betalingsanmerkning per første kvartal i år
 • Det folk i aldersgruppene 26-35 og 36-45 år som er de dårligste betalerne.
 • Ifølge Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, er det mobiltelefoner og kredittkort som oftest fører til at vi får betalingsanmerkninger.
 • Kilder: CreditInform, Lindorff, Kredittilsynet og Intrum Justitia.


  Men hvem kan få en slik ordning? Hvor galt skal det være før det er galt nok?

  - I utgangspunktet kan alle privatpersoner som har alvorlige gjeldsproblemer søke om gjeldsordning. Men i grove trekk er det en rekke vilkår som skal være oppfylt. Man må blant annet være varig ute av stand til å betjene den gjelden man har. Dette beror på en konkret vurdering. Hva som er "varig" vil derfor kunne variere utfra søkers alder og forutsetninger. Man må også ha forsøkt, på egen hånd, å ha kommet frem til en utenrettslig løsning med kreditorene før man kan søke om gjeldsordning. Dette kan man få bistand til av økonomiske rådgivere i kommunen, sier seksjonssjef hos Namsfogden i Oslo, Marthe Notøy, og legger til:

  - Det er også et vilkår at en gjeldsordning ikke må være støtende for samfunnet. For eksempel at en stor del av gjelden består av ny skatte-, forbruks- eller straffegjeld. Et klassisk eksempel på at en gjeldsordning vil være støtende, er hvis en person har stiftet mye gjeld eller misligholdt store lån i tiden før fremsettelse av søknad, for å søke å innrette seg etter det økonomiske vilkåret i loven.

  Sjekk gjeldsordningskalkulatoren

  Hvordan fungerer en slik gjeldsordning i praksis?

  - Man må søke Namsfogden eller Namsmannen i kommunen der man bor. Det vil bli avholdt et møte, der man skal dokumentere sin økonomi, og dersom vilkårene er til stede, vil det bli åpnet for en gjeldsforhandling. I denne perioden vil man så forsøke å få til en frivillig ordning med kreditorene. Dersom man ikke får til en frivillig ordning, kan man begjære tvungen gjeldsordning i tingretten, sier hun.

  Ifølge Notøy vil en gjeldsordning vanligvis løpe over fem år.

  Kan du få gjeldsordning

  Er økonomien din så stram, at du ifølge kalkulatoren er berettiget til en gjeldsordning? (Avsluttet)
  Ja(54%) 922
  Har ikke prøvd kalkulatoren(36%) 605
  Nei(10%) 165
  Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


  - I denne perioden får man så et minimum å leve for, og resten skal deles ut til kreditorene. Etter denne perioden, vil som hovedregel all gjeld bli slettet, med unntakelse av for eksempel restskatt som er pådratt under gjeldsordningen. Gjeldsordningen blir tinglyst, slik at det ikke er mulig å ta opp gjeld eller få kredittkort i denne perioden.

  Gjelden øker for mye

  Blanke ark

  Loven om gjeldsordning trådte i kraft 1. januar 1993, som en følge av gjeldskrisen og boligkrakket på slutten av 80-tallet. 1. juli 2003 trådte lovendringer i kraft. Lovendringene innebar blant annet visse lettelser i forhold til skyldnere med offentlige krav. Blant annet skal ikke skattekrav lenger gis prioritet i forhold til andre krav. Samtidig ble det åpnet for at man i ekstraordinære tilfeller vil kunne få gjeldsordning mer enn én gang.

  - Vi ser at de fleste kommer seg gjennom, og kommer ut i den andre enden med blanke ark, avslutter seksjonssjefen.

  Slik fungerer kalkulatoren

  I kalkulatoren må du selvsagt legge inn informasjon om dine egne økonomiske forhold. Under forklarer vi hvert enkelt punkt du må ta stilling til:

  Verdi av bolig, hytte etc.: Markedsverdien av alle de boligtypene du eier, skal legges inn i denne rubrikken.

  Verdi av bankinnskudd, aksjer, etc.: Her må du regne sammen innestående på bankkonti, obligasjoner, aksjer, aksjefond, sameie-eiendeler i selskaper eller eiendommer, penger andre skylder deg, gjeldsbrev og pensjonsinnskudd. Dette utgjør din finansielle formue.

  Salgsverdi av kjøretøyer: Vanligvis må man selge bilen sin, når man skriver under på en gjeldsordning. Men har du særlige behov, eventuelt til transport til jobb, kan du beholde den. Den må i så fall ikke ha en verdi som overstiger folketrygdens grunnbeløp (G). Verdien av kjøretøy(er), skal du oppgi i denne rubrikken.

  Andre salgbare eiendeler: Innbo, så som møbler, bøker, plater og liknende holdes vanligvis utenfor gjeldsordningen, og må ikke selges. Men unødvendig flotte stereoanlegg og andre luksusprodukter, for eksempel en lystbåt, må realiseres. Før opp antatt salgsverdi for "luksusinnbo" her, samt verdien av lystbåt og annet som ikke passer i de øvrige rubrikkene.

  Boliglån: Før opp boliglån og andre lån som er sikret i boligen (slik tilfellet noen ganger er med billån) her. Kalkulatoren benytter 7,5 prosent rente for boliglån. Husk at det er mulig å endre denne rentesatsen.

  Lånekasse-gjeld: Ved beregningen av nettogjeld. Kalkulatoren benytter 6 prosent rente for studielån, også denne satsen kan endres.

  Forbrukslån: Sett inn summen av alle forbrukslån her. I denne beregningen kan også billån inngå. Kalkulatoren benytter 18 prosent rente for forbrukslån, som selvsagt også kan endres.

  Annen gjeld: Annen gjeld kan være akkumulerte ubetalte regninger og annen gjeld, for eksempel private lån. Kalkulatoren benytter 18 prosent rente for "klattgjeld".

  Brutto årsinntekt: Om to stykker søker gjeldsordning for å dekke felles gjeld, er det begges inntekt som skal føres opp her.

  Husstandssammensetning: Her oppgir du hvor mange personer som er i husholdningen, hvor mange som er barn, og alderen på disse.

  Når du har trykket på beregn-knappen, får du beskjed om hvorvidt dine økonomiske forhold tilsier at du er berettiget til en gjeldsordning eller ikke.

  Husk at kalkulatoren forutsetter en rekke satser, i forbindelse med husleie og rente på boliglån, studielån, forbrukslån og trekkprosent på skattekortet. Disse satsene kan du selv endre om du klikker på lenken nederst under selve kalkulatoren.

  Vi gjør oppmerksom på at kalkulatoren foretar en grovregning. En formell vurdering av om du kan falle inn under Gjeldsordningsloven, må bygge på mer detaljerte beregninger og konkrete avveiinger.

  Gjeldsordningskalkulatoren

  Les mer om lån:


  Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer