Nav-regler for reiser i EØS

Kan ha krav på kompensasjon

- Dette er svært alvorlig.

2400 BERØRTE SAKER: Mange er berørt av Navs feiltolkning av reglene, som også omfatter flere dommer. Nå skal alle sakene gjennomgås. Foto: NTB Scanpix
2400 BERØRTE SAKER: Mange er berørt av Navs feiltolkning av reglene, som også omfatter flere dommer. Nå skal alle sakene gjennomgås. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Tips oss gjerne på 2400@db.no

Klokka 13:00 mandag startet pressekonferansen der Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch på forkant hadde varslet at temaet var at retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil.

I september varslet departementet at de fjerner kravet til at mottakere av sykepenger må befinne seg i Norge for å unngå kutt i sykepengene, men Nav selv var usikre på hvordan den nye forståelsen av regelverket skulle praktiseres.

- Vi beklager

- Gjennomgangen viser at praksis for de bosatte i Norge, og på midlertidige opphold i EØS, ikke har vært i samsvar med trygdeforordningen.

Dette har fått store konsekvenser for mange mennesker, og er noe vi beklager på det sterkeste, sa statsråden under pressekonferansen i dag.

Rundt 2400 saker skal kunne være berørt av feil praktisering av reglene.

På Navs nettsider, som også ble oppdatert kl 13:00 i dag, kommer det frem at personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger ikke lenger må søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold.

- Vår praksis har vært praktisert på en feil tolkning av reglene, sier Nav-direktøren under pressekonferansen.

- Vi skal rette opp i de sakene der vi har gjort feil, sier Vågeng.

De skal gå gjennom sakene tilbake til 2012, da det ble vurdert at de norske reglene fortsatt gjaldt.

Alle saker skal behandles på nytt

- En egen gruppe skal gå gjennom alle sakene. Vi skal finne alle som er berørte. Disse sakene vil vi behandle på nytt. Arbeidet skal behandles godt og grundig, understreker Vågeng.

Om EØS sin trygdeforordning

I 2012 trådte EØS sin trygdeforordning i kraft i Norge, som åpner for at medlemmer av folketrygden kan ha rett til å beholde kontantytelser fra NAV også ved opphold i EU/EØS, hvis man fyller de øvrige vilkårene til å få disse ytelsene etter norsk lov. NAVs praksis har vært at man som hovedregel må oppholde seg i Norge for å motta kontantytelser som AAP, sykepenger og pleiepenger.

I 2017 begynte Trygderetten å avsi kjennelser hvor de la til grunn at EØS-trygdeforordningen gir rett til ytelser som sykepenger og AAP under midlertidige opphold i andre EU/EØS-land. NAV har på bakgrunn av disse kjennelsene hatt en juridisk gjennomgang og kommet fram til NAV sin praktisering av EØS sin trygdeforordning har vært feil. NAV endrer nå praksis.

De som har krav på kompensasjon eller ytelser, vil få beskjed fra Nav.

Dette gjelder mottakere av sykepenger, pleiepenger og arbeids- og avklaringspenger.

Altså gjelder det de som har søkt om å beholde sykepenger ved reiser EØS og fått avslag, eller har fått krav om tilbakebetaling etter endt reise.

Kan ha krav på kompensasjon

Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

De som har mistet retten etter andre vilkår i folketrygdloven, som for eksempel krav til helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging, vil ikke ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringen.

– Jeg beklager til de som er berørt av saken og kan forsikre alle om at vi tar dette på største alvor. Vi setter inn betydelig ressurser på å behandle sakene til de berørte som har mistet retten til ytelser, som har måttet tilbakebetale ytelser og de som har blitt anmeldt. Dette arbeidet prioriteres høyt. Vi skal rette opp i de sakene der vi har gjort feil, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Dersom man mener at man er berørt av saken, skal man kunne kontakte Nav om dette, sier Vågeng.

48 dommer

I tillegg skal det være snakk om 48 dommer som er berørt av dette, hvorav den lengste dommen skal være på 8 måneders fengsel.

Også her må det rettes opp feil som er begått, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Her må det eventuelt skje en begjæring av gjenåpning av sakene.

- Selv når offentlige myndigheter anmelder, må vi ettergå det rettslige grunnlaget for dette, sier riksadvokaten, og sier at dette er en påminnelse at man også må ettergå offentlige myndigheter.

Han sier dette er en lovkollisjon mellom norsk lovvert med EØS-regelverket, som ble inkorporert i 2012, og dermed er gjeldende i Norge.

Det vil kunne være grunnlag for erstatningskrav, sier riksadvokaten.

Har man sonet uriktig, er det snakk om en skjematisk utregning for antall dager som er sonet feil, sier riksadvokaten som svar på spørsmål om utregning av erstatning for de berørte.

Nå gjelder de nye reglene

Nav-direktøren påpeker at ny praksis nå er gjeldende for de som mottar sykepenger, AAP eller pleiepenger, og statsråden understreker og at dette gjelder umiddelbart.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer