Kan jeg bare bli oppsagt?

Spør om det du lurer på. Webjuristene svarer deg.

Rettshjelperne Nina Dybedahl og Carl Kjeldsberg fra Webjuristene svarer på dine juridiske spørsmål her på DinSide. Foto: Webjuristene
Rettshjelperne Nina Dybedahl og Carl Kjeldsberg fra Webjuristene svarer på dine juridiske spørsmål her på DinSide. Foto: Webjuristene Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

"Så lett kan du bli oppsagt: Det holder med å stjele en kulepenn", skrev svenske Aftonbladet i går. Vi har spurt Webjuristene om det virkelig er så enkelt å kvitte seg med ansatte?

- Det er ikke godt å si. Hvis pennen var dyr og arbeidstakeren bevisst tok pennen, altså at det ikke er en feiltagelse, så kan man nok få sparken også i Norge. Vi har ikke noe lignende eksempel fra Norge, men i en Høyesterettsdom fra 1999 ble naskeri av noen kluter og gummihansker ikke akseptert som avskjedsgrunn, sier Nina Dybedahl i Webjuristene til DinSide.

Nettstedet og rettshjelperkjeden Webjuristene.no fyller 2 år i dag, fredag, og svarer på det du lurer på.

Nettmøtet er i gang. Hvis du har noe du vil spørre juristene om, kan du sende inn spørsmål ved å trykke på knappen nederst i artikkelen.

Den mest populære arbeidsplassen

Ikke slurv!

Arbeidstakere står ganske sterkt i Norge, men i krisetider blir du anbefalt å gjøre ditt beste.

Hva skal man passe seg for på arbeidsplassen for å ikke være utsatt?

- I Norge er det svært vanskelig å bli oppsagt dersom man gjør sitt beste i jobben. Domstolene skiller veldig mellom manglende evne og manglende vilje. Dersom du er en vanlig ansatt som gjør så godt du kan, kan du sjelden få sparken fordi arbeidet du har utført ikke er godt nok. I så fall må nivået være langt under gjennomsnittsnivået. Men dersom du kan bedre, men slurver, da er det viljen det skorter på. Da kan oppsigelse gis, sier Dybedahl.

Hun sier at hvis du bevisst vanskjøtter arbeidet ved å gjøre utenforliggende ting i større deler av arbeidstiden, så kan jobben henge i en tynn tråd. Eksempler på ting du bør unngå å gjøre i arbeidstiden er å surfe mye på internett, å ta private telefonsamtaler, og å bruke mye tid på privat mailskriving.

Dette er Webjuristene:

 • Gründerne Carl F. Kjeldsberg og Nina Dybedahl startet virksomheten for å gjøre juridisk bistand mer tilgjengelig for folk flest.
 • Webjuristene består av rettshjelpere; fagpersoner med juridisk embetseksamen, som har valgt å tilby juridiske tjenester til halvparten av gjennomsnittlig advokatpris.
 • Kundene får hjelp ved å kommunisere og utveksle dokumenter med sin webjurist.
 • Du kan henvende deg til Webjuristene uansett hvor i landet du bor.
 • Rettshjelpere, som Webjuristene, kan føre saker for domstolene.
 • Mistet jobben på grunn at Twitter


  Full på jobb

  Andre eksempler på adferd som kan trigge en oppsigelse er å feste iherdig, eller ha andre fritidssysler som medfører at du møter trett og uopplagt på jobb.

  - Du skal også være forsiktig med å motta gaver i jobbsammenheng uten å informere arbeidsgiver, sier Dybedahl.

  Du bør heller ikke utøve sexpress på arbeidsplassen, eller begynne å sloss med en kollega.
  Det er likevel eksempler på at arbeidstakere kan gå langt uten å bli oppsagt.

  - Det finnes et eksempel fra domstolene der daglig leder var beruset på jobb og hadde forlagt et større pengebeløp oppe på en ulåst safe på sitt kontor. Dette ble ifølge domstolene ikke vurdert som saklig grunn til oppsigelse.

  Dette bør jobben betale før oppsigelse

  Forskjell på oppsigelse og avskjedigelse

  Vær klar over at hvis du har blitt bedt om å gå på dagen, så har du ikke fått oppsigelse, men fått avskjed. Det skal mye mer til for at domstolene aksepterer en avskjed enn en oppsigelse.

  Dybedahl har også et eksempel der en avskjedigelse overraskende nok ikke ble godtatt:

  - En oppsagt økonomisjef slettet i oppsigelsestiden alt som lå lagret på sin arbeids-PC. Deretter dro han fra kontoret og til legen og sykemeldte seg. Den ansatte ble avskjediget, men domstolen mente avskjedigelsen var ugyldig ,og den ansatte ble tilkjent 100.000 kroner i erstatning fra arbeidsgiver på grunn av den ulovlige avskjedigelsen, forteller Dybedahl.

  Se også: Kan jeg bare bli sagt opp?

  Du har rettigheter


  Hva kan man gjøre hvis man føler man blir urettmessig oppsagt?

  - Dersom du har fått sparken som lyn fra klar himmel, uten noen advarsel først, så kan du ha en god sak. Domstolene er nemlig veldig opptatt av arbeidsgivers fremgangsmåte forut for og ved oppsigelsen, sier Dybedahl.

  Arbeidstakeren bør som hovedregel få mulighet til å forbedre seg, og derfor bør arbeidstaker ha fått advarsler før oppsigelse. Noe annet kan gi domstolen inntrykk av at oppsigelsen er gitt i affekt eller er en overreaksjon.

  - Videre skal arbeidsgiver innkalle til såkalt drøftingsmøte før oppsigelsen gis. I dette møtet skal arbeidstakeren få muligheten til å fortelle sin side av saken. Hvis en arbeidstaker ikke er gitt denne muligheten, vil arbeidsgiveren bli "upopulær" i domstolen, sier Dybedahl.

  Rettigheter i krisetid

  Du har rett til å be om begrunnelse for hvorfor du er oppsagt, og du har rett til å be om forhandlinger. Det er vanlig å ha med seg en advokat eller rettshjelper i slike forhandlingsmøter, og det er sterkt anbefalt av Webjuristene. Du kan også kreve å fortsette i stillingen dersom du bestemmer deg for å bestride oppsigelsen. Da har du rett til å jobbe mot lønn inntil domstolen har endelig avgjort saken.

  Har du et spørsmål til Webjuristene? Send inn ved å klikke på knappen under!

  Nettmøtet er nå avsluttet.

  heve leilighets kjøp

  Innsendt av Playa
  07.05.2009 19:30
  Hei
  Jeg og min samboer kjøpte i fjor høst en selveier 2 mansbolig vi ble opplyst av megler om at vi kunne bygge garasje på en veldig fint egnet plass på tomten, men like etter nytt år fant vi ut at han som eier andre delen av leiligheten hadde skrevet en avtale med hun vi kjøpte leiligheten vår av om at han kunne bygge dobbel garasje dvs. at vi ikke kan bygge noe... pga. tomtens størrelse... selger hadde tegnet eierskifte forsikring....

  Kan vi heve kjøpet på grunn av dette? skal vi klage på megleren eller ta det gjennom eierskifteforsikringen?

  Mvh M
  Hei Playa

  Om den manglende opplysningen gir dere rett til å heve er et intrikat spørsmål. Heving er svært drastisk for selger og terskelen ligger vanligvis høyt. Umulig å vurdere på sparket.

  Men over til en annen ting, det kan virke som dere ikke har reklamert ennå. Ifølge avhendingsloven skal kjøper reklamere innen ”rimelig tid” fra man oppdager en mangel. Dere har nå visst om denne avtalen en god stund så det blir et spørsmål om dere har mistet mangelkravet deres pga for sen reklamasjon. Om reklamasjonsfristen har gått ut, er derfor det første som bør vurderes. Det kan vi som sagt hjelpe dere med.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Kjæreste på jobb

  Innsendt av Hugo
  07.05.2009 19:47
  Hei! Kan man man få sparken for å bli kjæreste med sin ansatte(sjef-kollega) eller bli flyttet til annen avdeling??
  Hei Hugo,

  Nei, man kan ikke få sparken (oppsigelse/ avskjed) bare fordi man er kjæreste med sjef/kollega.

  Men dersom kjæresteforholdet medfører at arbeidet utføres på en så dårlig måte at det gir saklig grunnlag for oppsigelse/ avskjed, kan man få sparken.

  Arbeidgiver kan også flytte en av dere til en annen avdeling, dersom han mener at kjæresteforholdet går ut over arbeidet/ bedriften. F.eks at øvrige kolleger mistenker favorisering av kjæresten, nå den ene er sjef. En forutsetning er at arbeidet ikke er av en vesentlig annen art eller på annet sted, eller at det er begrensinger i arbeidkontrakten.
  Dette følger av det som kalles arbeidsgivers styringsrett.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  sparken

  Innsendt av glenn cato evensen
  07.05.2009 20:42
  hallo jeg lure på noe.kan man få sparken for at man har vært mye sykmeldt siden 2006 til nå?
  Hei glenn cato,

  Jeg viser til svaret mitt til Ingrid, som stilte spørsmål om oppsigelse pga. høyt sykefravær. Her svarer jeg så godt jeg kan på det du lurer på.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  oppsigelse av selger

  Innsendt av Majko
  07.05.2009 21:23
  Om man har ansatt en selger som har et budsjett. Etter 2 år med både god hjelp og god støtte klarer fortsatt ikke selgeren å selge for mer enn 10% - 20% av sitt årlige budsjett. andre selgere som ble ansatt til samme tid - klarer det.
  Vedkommende selger dekker langt i fra sin egen lønn.
  Vedkommende kan heller ikke brukes andre plasser innad i firma.
  Hva skal til for å få gitt denne selgeren oppsigelse uten at det skal bli konflikt? og hvilke rettigheter har arbeidstaker og arbeidsgiver i et slikt tilfelle?
  Hei Majko
  Som vi nevnte i gårsdagens artikkel her på DinSide er det svært sjelden en oppsigelse blir godtatt når begrunnelsen er at den ansatte angivelig ikke holder mål. Som nevnt må den ansatte da ligge godt under gjennomsnittet. Det virker det som din ansatt gjør, men siden vi kun får presentert din side av saken vil jeg være varsom med å si at det er trygt å gå til oppsigelse.

  Kanskje er de øvrige selgerne ”superselgere” med mye erfaring før de begynte hos deg? Kanskje har den ansatte ikke fått noen opplæring fra deres side? Kanskje har ikke den ansatte blitt informert om at nivået er for dårlig (advarsler)?

  Som du ser vil det være mange ting som vil måtte vurderes. Anbefaler å legge frem saken komplett for en rettshjelper eller advokat. Du er velkommen til oss/Webjuristene.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Kan jeg bli sagt opp i fødselspermisjon?

  Innsendt av Kari
  07.05.2009 21:29
  Er det ikke en regel som sier at man ikke kan bli sagt opp under fødselspermisjon? Jeg har fått beskjed om at jeg mister jobben.
  Hei Kari

  Beklager at du har fått så dårlige nyheter.

  For det første: ingen kan bli sagt opp FORDI man har fødselspermisjon, det følger klart av arbeidsmiljølovens § 15-9 andre ledd.

  Men det kan tenkes at en oppsigelse gis av andre grunner, f.eks dårlig økonomi i bedriften. En slik oppsigelse kan gis i permisjonstiden men den vil ikke få virkning før oppsigelsestiden er over. Oppsigelsestiden begynner altså ikke løpe før du er ferdig med permisjonen din (max 1 år). Ei heller fristen til å kreve forhandlinger eller gå til rettssak, begynner å løpe.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Ansienittet

  Innsendt av dok
  07.05.2009 21:35
  jeg har en kollega som ble sagt opp fra vår avdeling pga nedbemanning i følge ledelsen. hun trives på avdelingen og vil gjerne beholde stillingen men vi ble informert om at bestemmelse om hvem som mister stillingen på avdelingen er basert på ansienittet.
  spørsmål er hvordan regner ansienittet?

  vi mener at min kollega som ble sagt opp kom på avdelingen i ca 2005 som ekstravakt og er ikke i full stilling og var 17 år
  den andre som vi mener som skulle ha fått oppsilgelsen kom i ca 2006 men er i full 100% stilling.
  Begge to er blitt FAST ansatt på avdelingen.
  Vi hørte noe rykter at min kollega mistet stillingen pga det regnes ikke som ansienittet tiden man har under 18år! stemmer det? eller?
  en annen sier at selv om hun kom først men har jobbet som ekstra vakt og er ikke i full stillingen regnes det at hun som kom i 2006 har lengre ansienittet pga at hun jobber i full stillng. ¨
  hva sier dere om denne saken?
  på forhånd takk og en fortsatt fin dag!
  Heo "dok"

  Det er ingen klare regler for hvordan ansienniteten skal beregnes, hverken i lov eller tariffavtale. Hvordan ansienniten skal beregnes blir derfor noe arbeidsgiver og de ansatte må bli enig om ved drøfting før man setter i gang nedbemanningen. Dersom det ikke er gjennomført drøftingsmøte med protokoll om hva partene er enige om, kan oppsigelsen være ugyldig.

  Dersom din kollega ikke har fått beregnet ansiennitet fra før hun var 18, så høres det rart ut. Men det er ofte slik at tid for fast ansettelse teller mer den tid man er i vikariat/ midlertidig stillng eller som tilkallingshjelp.

  Her er det dessverre ikke noe klart svar. Jeg ville ha bedt om å få vite om hordan partene er enig om at ansiennitetsprinsippet skal praktiseres, evt. fått lese drøftelsesprotokollen.

  En fortsatt fin dag til deg også.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Tvangsflytting

  Innsendt av Fruisa
  07.05.2009 22:03
  I går fikk jeg en e-post fra direktøren at en stilling i min avdeling skulle nedskjæres grunnet økonomi. Ettersom jeg er som nummer to av 5 i best ansinitet var det aldri frykt for å være først i køen ut "døra". Men som følge av nedbemanning har klubben for min avdeling (som jeg ikke er medlem av) forhandlet med ledelsen at MIN stilling dermed skal flyttes fra avdelingskontoret til hovedkontoret (to forskjellige byer).

  Begrunnelse: Da blir det bedre samarbeid - og hvor jeg jobber har vi en dårligere netthastighet.

  Nå har jeg gjort samme jobb på avdelingskontoret i snart fire år, uten problem, dog med tregere netthastighet (avhengig av pc og nett), men ikke mindre produktiv.

  For det første har jeg ikke blitt tatt med på råd før denne beslutningen ble tatt, for det andre mottar man en E-POST hvor dem forteller at dette er bestemt, og om jeg ønsker å følge stillingen til den andre byen.

  Neppe aktuelt sa jeg, da jeg har etablert familie, hjem og venter mitt andre barn om få måneder.

  Direktøren svarte da med at dette anses som en oppsigelse da det ikke finnes en annen løsning - og dette var bestemt. Uten at jeg har fått vært med på råd. Man får dumpet inn en E-POST for å fortelle dette. "Take it or leave it"-prinsippet. Med svarfritst på en uke!!

  Har jeg noe jeg skulle ha sagt? Nå må jeg pendle med bil 2 timer hver vei...
  Har man rettigheter selv om man ikke er tilknyttet en fagforening?
  Hei Fruisa,

  Har full forståelse for din fruistrasjon.

  Her er det flere spørsmål:
  1. Rettigheter selv om man ikke er tilknyttet en fagforening:
  Dersom bedriften har inngått tariffavtale som din stillingskategori er omfattet av, så er det de tillitsvalgte som drøfter nedbemanningen med ledelsen, også p.v.a. de de som ikke er organisert.
  Samtidig så forstår jeg at de er surt for deg at du ikke er tatt med på råd. De burde etter min mening gjort dette, men har neppe noen plikt.

  2. Før bedriften går til oppsigelse plikter den å forsøke andre løsninger som omplassere arbeidstakeren hvis det er en passende ledig stilling eller udekket arbeidsbehov. Dette gjelder også dersom stillingen er mindre betalt, tyngre, eller har lavere status.

  I dette tilfellet er du bedt om å flytte til hovedkontoret
  2 timer unna. Det er ikke noe klart svar på om du er nødt til å akseptere dette, men tror nok arbeidsgiveren har en ganske god sak dersom du blir oppsagt fordi du nekter å godta å arbeide ved hovedkontoret.
  Beklager at jeg ikke kan gi deg et mer oppmuntrende svar!

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Sparken

  Innsendt av Lillemy
  07.05.2009 22:05
  Kan man få sparken når man kommer full/bak full på jobb,vært på fest til kl.04.00. Møter opp kl.08.00. Skal da oppholde seg i et område med mye truck kjøring eller må kjøre truck/hjullaster selv. Vekommende ble bedt om å dra hjem, tillitsman ble kontaktet.
  Hei Lillemy

  Det er skummelt å forsøke å besvare slike ting på sparket fordi det skal gjøres en omfattende helhetsvurdering. Sparken, dvs. avskjed på juss-språket, virker dog for drøyt/drastisk. Hvis dette var første gang noe slikt som dette skjedde, og den ansatte har jobbet upåklagelig frem til denne episoden, tror jeg selv en oppsigelse vil være for drastisk. Men den ansatte var ikke i stand til å arbeide, så det var nok riktig å sende denne personen hjem og for dette kan den ansatte trekkes i lønn samt få en advarsel.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  utenfor arbeidstid

  Innsendt av pondus
  07.05.2009 22:47
  kan man få sprken for noe man sier eller gjør utenom arbeidstiden?
  feks: Sier til direktøren at han er ei klyse på en privatfest du er. - til han personlig siden han er på samme fest.

  helst ha svar før lørdag.
  Hei Pondus

  Mulig spørsmålet ditt ikke er seriøst ment men jeg svarer likevel for å hindre at kanskje andre faller for fristelsen...

  Ja, jeg tror du vil kunne få sparken for slikt. Rett og slett fordi slik drittslenging vil vanskeliggjøre et godt arbeidsmiljø. Som arbeidstaker har du plikt til å ikke jobbe aktivt for et dårlig arbeidsmiljø. En viss kritikk må nok også en sjef tåle, men da må det være saklig og tas opp når du er alene med sjefen og i edru tilstand.

  Du frarådes altså å kalle sjefen til en klyse på lørdag.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Avskjed

  Innsendt av frustrert!!!!
  07.05.2009 23:07
  Jeg og min arbeidskollega leverte oppsigelse får å starte egen konkurerende bedrift.Vi var åpen og ærlig med sjefen og fortalte hvilke planer vi hadde.Han svarte med å gi oss avskjed på dagen med henvisning til paragraf 66.Ifølge sjefen har vi ikke krav på oppsigelsestid siden vi har gjort noe ulojalt mot bedriften som å starte konkurerende bedrift.Vi har hele tiden spilt med åpene kort til sjefen og vi har ikke fisket kunder av firmaet.Hva skal vi gjøre og hvilke krav har vi.PS vi er ikke organisert.
  På forhånd takk.
  Med hilsen Frustrert.
  Hei Frustrert,

  Paragraf 66 er i den gamle arbeidsmiljøloven som ikke gjelder lenger. Idag er det arbeidsmiljøl. § 15-4 som gjelder avskjed. Betingelsen for å kunne avskjedige en arbeidstaker er at vedkommende har gjort seg skyldig i "Grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold". Det kun alvorlige forsømmelser som kan føre til avskjed.

  Som som du fremstiller det er det rimelig klart at han ikke kan gi dere avskjed. Forutsetter også at dere ikke har noen konkurranseklaul i arbeidskontrakten.

  At en arbeidstaker vurderer å starte konkurrerende virksomhet eller begynne hos en konkurrent, vil ikke i seg selv innebære noe pliktbrudd. Det er imidlertid ikke adgang til å opptre i strid med arbeidsgiverens interesser med henblikk på å fremme egne interesser, for eksempel ved å informere arbeidsgiverens kunder om den planlagte virksomheten, eller ved å forsøke å få andre arbeidstakere med seg. For øvrig må det antas at arbeidstakere i ledende stillinger vil ha en særlig plikt til å informere om planlagt konkurrerende virksomhet, og det har jo dere gjort.

  For å illustrere hva som skal til for å gi avskjed, nevnes en sak der en ansatt i en videoforretning ble avskjediget fordi han hadde tilbudt kundene egne filmer til en lavere pris enn forretningens, samtidig som han jobbet i butikken.

  Jeg ville absolutt ikke godtatt denne avskjeden. Dere har rett til å stå i stillingen og få lønn i oppsigelsestiden. Godtas ikke dette, er det grunnlag for å kreve erstatning mm.

  Med vennlig hilsen Webjuristene


  Oppsigelse pga høyt sykefravær

  Innsendt av Ingrid
  07.05.2009 23:31
  Jeg er arbeidsgiver og har en fulltidsansatt som har et veldig høyt sykefravær. Vedkommende er sykemeldt to uker så på jobb to uker og så sykemeldt to uker osv. Slik at alt blir innenfor arbeidsgiverperioden. Dette skaper problemer for min bedrift i og med jeg aldri vet om vedkommende kommer på jobb og dette koster meg selvfølgelig mye penger. Går det ann å si opp vedkommende på noe grunnlag? Med bakgrunn i at det forstyrrer driften av bedriften? I min bedrift har jeg kuttet ned pga driftsinnskrenkninger, men vanskelig å si opp denne personen på dette grunnlag fordi denne personen har lang annsinitet (fra før jeg overtok bedriften). Hva kan gjøres?
  Hei Ingrid,
  Dette er veldig frustrerende situasjon, særlig for mindre bedrifter som er spesielt sårbare.

  Arbeidsmiljøloven "freder" arbeidstakere fra å bli oppsagt pga sykdommen de første 12 mndr etter etter at arbeidsuførheten inntrådte. Jeg er litt usikker, men dersom de ulike fraværsperiodene skyldes samme sykdom, tror jeg 12 mndrs-perioden beregnes fra sykdommen ble konstatert første gang. Dette kan du sjekke med NAV (om du kommer frem på telefonen). Oppsigelse som finner sted i "fredningstiden" anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

  Men etter"fredningsperioden" kan sykdommen/fraværet anses som en saklig og dermed gyldig oppsigelsesgrunn. Det skal foretas en avveining mellom de problemer sykefraværet skaper for bedriften, og fremtidsutsiktene til den syke. Er fremtidsutsiktene for din ansattes bedring dårlige, taler dette for at vedkommende kan sies opp. Det faktum at du allerede har måttet foreta driftsinnskreninger og at sykdommen medfører driftsforstyrrelser og økte kostnader, tyder også på at det er grunnlag for oppsigelse i ditt tilfelle.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  korttidskontrakt

  Innsendt av m3ll4r
  07.05.2009 23:33
  hvis du har vært deltidsansatt på 1-3 mnd kontrakter. har du rett på mer permanent kontrakt etter å ha vært ansatt i samme stilling over en viss tid? eller gjelder dette bare heltidsstillinger? hvis du har jobbet over 1 år i samme stilling, virker det litt urimelig at du fortsatt bare skal jobbe med kontrakt for 1 el. 3 mnd!
  Hei m3ll4r

  Dette er ikke bare urimelig men sannsynligvis også ulovlig.

  Dersom følgende tre ting er oppfylt:
  1) ditt arbeid består av normale arbeidsoppgaver i bedriften
  2) arbeidet ditt ikke er sesongbetont men gjøres hele året
  3) du vikarierer ikke for noen bestemt person,
  så har bedriften neppe lov til å la deg gå på midlertidige kontrakter.

  Størrelsen på stillingen er her irrelevant. Jeg ville krevet at jeg heretter skal anses som fast (deltids)ansatt.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  goder i forbindelse med arbeidet

  Innsendt av Therese
  07.05.2009 23:56
  Hei

  Jeg bare lurer på : Er det økonomisk kriminalitet eller korrupsjon når en ansatt i det offentlige får goder fra klientene han bruker i forbindelse med jobben? Han skaffer f.eks et buss selskap folk som er villige til å ta buss sertifikatet og binde seg til å jobbe der i to år etterpå. For dette får han gratis månedskort til bussen ...men han har jo ikke lov til å motta slikt så lenge han jobber i det offentlige? Han har også fått rabatt på f.eks rørleggerarbeid i sitt eget hjem og 50% rabatt på kjøkkenet hjemme hos seg selv fordi han gav gratis arbeidskraft til bedriftene.Han utnytter sin stilling mer og mer, men ingen tør å si noe for han er kompis med sjefen. Han bruker også jobbebil privat enda det ikke er lov, men han lyver og sier han tok den med hjem for å vaske den. Og han skriver at han har vært på jobb når en vet at han har jobbet på sin ekstrajobb i samme tidspunkt...og man kan jo ikke være t steder samtidig...,men han får jo på den måten lønn fra to steder samtdig.
  Hva kan han bli tatt for om noen oppdager slikt?
  Hei Therese

  Det er nok mange bestemmelser denne personen bryter. Det som slår meg først er Straffelovens § 275 om utroskap. Den lyder slik: ” For utroskap straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den annens tarv.”, samt korrupsjonsbestemmelsen som du også nevner. Den står i straffeloven § 276: ”For korrupsjon straffes den som for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.”

  Utroskap har strafferamme opp til 6 år og korrupsjon opptil 10 år. Inndragning av økonomisk utbytte ville nok også bli aktuelt...

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Skifte mellom søsken

  Innsendt av Arvtager
  08.05.2009 07:37
  Hei,
  Ved et arveoppgjør mellom to barn er det uenighet om avdøde foreldres hus og hytte ved privat skifte.
  Den ene ønsker å overta hytta til takst og selge huset.
  Den andre ønsker at hus og hytte selges, og at bror må stille på lik linje med andre budgivere på hytta. Kan han kreve dette ?
  Hvis ikke - hva er vanlig praksis i slike saker ?
  PFT
  Hei Arvtager

  Hovedregelen i skiftelovens § 61 er at eiendeler det ikke blir enighet om, skal selges hvis en av søsknene ønsker det. Men dommeren kan bestemme at broren skal kunne overta hytta mot takst dersom ” gode grunner taler for det, og det ikke er noen rimelig grunn for de andre loddeiere til å sette seg mot det”. Ganske intetsigende bestemmelse som i realiteten gir dommeren vidt spillerom.

  For at disse reglene skal komme til anvendelse må en av søsknene begjære offentlig skifte. I første omgang blir det innkalt til såkalt forberedende rettsmøte, hvilket ikke koster så mye som offentlig skifte. Ofte blir partene enige der uten at offentlig skifte trenger å åpnes. Håper dere blir enige -enten privat eller i et forberedende rettsmøte.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Finanskrise

  Innsendt av Ruth
  08.05.2009 09:43
  Hei,

  jeg har forstått på artikkelen at man bør ha mottatt en til flere advarsler før man kan bli oppsagt. Gjelder dette også hvis man blir oppsagt på grunn av dårlige tider? Har ledelsen plikt til å varsle de ansatte om dette i forkant, og i så fall hvor lenge?

  Blir glad for svar!
  Hei Ruth

  Dette med advarsler, eller manglende på sådanne, vil stå sentralt dersom man har blitt oppsagt pga for dårlig arbeid e.l Dersom man blir oppsagt pga dårlige tider, så stiller nok saken seg litt annerledes. Men det du skal vite er at bedriften skal gjennomføre såkalte ”drøftelsesmøter” med hver enkelt arbeidstaker, før de går til oppsigelse. Disse møtene skal gi bedriften fakta-grunnlag for å avgjøre hvem de eventuelt skal si opp. Bedriften har nemlig plikt til å foreta en helhetsvurdering av bedriftens behov veiet opp mot konsekvensene for hver enkelt ansatt å bli sagt opp. Ansiennitet er også viktig i denne helhetsvurderingen (veier ekstra tungt hvis bedriften er bundet av tariffavtale). Dersom drøftingsmøter ikke er foretatt kan det tenkes domstolen vil mene oppsigelsene er foretatt på uforsvarlig grunnlag og erklære de ugyldige.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Inkassotvist

  Innsendt av Lars E.
  08.05.2009 09:47
  Jeg har fått et inkassokrav på noe jeg ikke har kjøpt. Jeg har prøvd å si fra, men jeg får fortsatt fakturaer, og salærene stiger. Hva kan jeg gjøre her, og hvem kan hjelpe meg? Jeg er redd regningen vokser slik at jeg til slutt ikke kan betale den. Samtidig kan jeg jo ikke betale for noe jeg ikke har kjøpt. Det føles feil, og jeg lar meg ikke presse. Men hva gjør jeg?
  Hei Lars

  Det virker som inkassofirmaet bryter god inkassoskikk. Ifølge Inkassolovens § 9 skal inkassofirmaet vurdere rettmessigheten av dine innsigelser. Det er mulig å klage inkassofirmaet inn for Inkassoklagenemnda. Forhåpentligvis er det kanskje bare tilstrekkelig å true med å klage firmaet inn for nemnda. Alternativt kan du ha is i magen: Dersom du sørger for å fortsette med å protestere skriftlig og beviselig hver gang du får et brev fra inkassobyrået, tviler jeg på at firmaet som angivelig har solgt deg en vare vil få dom mot deg. Det er de som har den såkalte bevisbyrden for at du har kjøpt varen.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Ansiennitet

  Innsendt av Kathrine
  08.05.2009 10:54
  Jeg lurer på om bedriften er nødt til å følge prinsippet om ansiennitet dersom man blir oppsagt på grunn av dårlige tider (og ikke fordi man gjør en dårlig jobb)? Jeg har hørt forskjellige ting her. Er det sånn at hver måned teller, eller går det bare på antall år?
  Hei Kathrine,

  Arbeidsmiljøloven sier ingen ting om ansiennitet, men i tariffavtalene er det som hovedregel slik at ansiennitetsprinsippet skal følges. Dette prinsippet gjelder i følge rettspraksis også i bedrifter som ikke er bundet av tariffavtaler, men det legges ikke like mye vekt på ansiennitet her.

  Ansiennitetsprinsippet gjelder imidlertid ikke ubetinget.
  Både i tariffavtalene og ellers er det åpning for at ansiennitetsprinsippet kan fravikes for "nøkkelpersoner" og andre med kvalifikasjoner som bedriften har behov for.
  Det kan også være sosiale forhold som tilsier at ansiennitetsprinsippet i visse tilfeller kan fravikes. F.eks. at en arbeidstaker med kort ansiennitet er eneforsørger og har stor forsørgelsesbyrde.

  Når det først skal legges vekt på ansiennitet, så vil også måneder telle.

  Med vennlig hilsen Webjuristene  Kutting av trær

  Innsendt av Kranglefanten
  08.05.2009 12:00
  På hytta vår har vi egentlig nydelig havutsikt. Problemet er en gammel dame som bor et stykke nedenfor. Hun lar trærne sine vokse inn i himmelen, og vi ser snart ingenting. Har jeg noen rettigheter her? Trærne er til stor sjenanse for oss, og damen kunne fint beholdt trærne bare hun hadde kuttet dem litt. Det er ikke snakk om å hugge ned trærne hennes. Vi har forsøkt å snakke til henne, men uten hell.

  Jeg er så frustrert at jeg faktisk vurderer å putte kobberstifter (som visstnok skal ta knekken på trær) inn i trærne når hun ikke er hjemme. Men dette er vel ikke tilrådelig?
  Hei Kranglefanten,

  Dette er et ikke ukjent problem, og jeg føler med deg. Jeg forutsetter at disse trærne ikke bryter grenselinjen melom din og damens eiendom. Da gjelder egne regler.

  Naboloven §3 sier at trær som står lenger bort og som ikke bryter grenselinjen, men likevel volder skade eller særlig ulempe, kan du kreve fjernet eller kuttet dersom begge følgende vilkår er oppfylt:

  1.Det ikke er nevneverdig om å gjøre for innehaver å beholde treet

  2. Treet står nærmere ditt hus, hage, tun eller dyrka jord enn tredjeparten av trehøyden.

  Det stilles ikke krav om at skaden eller ulempen skal være stor. At treet stenger for sol eller utsikt kan være nok. Dersom det ikke går med mer godsnakk, ville jeg sendt henne et brev om at du krever trærne kuttet i medhold av naboloven og eventuelt truet med rettslige skritt on hun fortsatt ikke går med på å kutte trærne. Ønsker du hjelp til dette, står selvsagt Webjuristene til disposisjon, til halv advokatpris!

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Støy fra nabo

  Innsendt av Kallemann
  08.05.2009 12:04
  Jeg har et spørsmål til dere. Jeg bor i leilighet, og naboen min bråker noe forferdelig. Bråket pågår kveld som natt. Jeg har forsåkt å si fra, men blir ignorert. Kan jeg kreve utkastelse, eller hvordan foregår dette?
  Hei Kallemann

  Det er styret i ditt borettslag/sameie som eventuelt kan begjære utkastelse. Hver gang det er bråk hos naboen, bør du i fremtiden sende inn en skriftlig klage til styret. Styret vil deretter videreformidle klagene til din nabo. Etter en del klager vil styret kunne begjære fravikelse/tvangssalg via namsmannen.

  Dersom styret ikke tar dine klager på alvor, kan du innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvor det eventuelt kan bli valgt et nytt styret dersom styret ikke gir noen god forklaring på hvorfor de ikke har tatt affære etter dine klager.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Har jeg krav på arv?

  Innsendt av Snart arveløs?
  08.05.2009 12:05
  Hei webjuristene

  Min far, som er gift på ny med asiatisk kvinne, truer med å gjøre meg arveløs dersom jeg ikke blir hyggeligere mot henne. Unnskyld meg, men jeg har problemer med å tro at ei 50 år yngre kvinne reelt sett har noe til felles med min far på 76.. Men ok de er nå gift, spørsmålet er altså om han kan skrive et testament om at jeg ikke skal arve noe overhode???
  Hei Snart arveløs?

  Vi kan berolige deg med at i Norge har vi noe som kalles ”pliktdelsarv”. Det innebærer at foreldre er nødt til å respektere at barna arver 2/3 av formuen, dog maksimalt 1 million pr barn. Eneste formelle unntak fra dette er hvis formuen til din far er svært liten. En ektefelle har nemlig krav på såkalt minstearv. Pt er minstearven til ektefelle på 4 ganger grunnbeløpet, det vil si omkring kr 280 000 kroner. Dersom din far har nettoverdier for kun 300 000 så arver du altså kun omkring 20 000. Selv om pliktdelsarven egentlig er på minimum en million kroner.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Jeg vet jeg er bedre

  Innsendt av Morten Høy
  08.05.2009 12:08
  Jeg tror jeg står i fare for å miste jobben. Problemet er at jeg mener at jeg er flinkere i jobben min enn han som sannsynligvis kommer til å beholde den - selv om han har lengre ansiennitet enn meg. Han har jobbet i bedriften i snart seks år, mens jeg begynte i 2006. Jeg mener at jeg utfører jobben min veldig bra, og har også fått tilbakemeldinger på dette. Kan jeg fortelle dette til min arbeidsgiver? Skal det ikke telle at man utfører jobben sin til punkt og prikke? Jeg mener oppriktig at det er bedre for bedriften om de har meg ansatt, enn om de beholder min kollega. Hva gjør man i slike saker?
  Hei Morten

  Frustrerende situasjon du har kommet i. Det skulle ikke overraske meg at din arbeidsgiver kjenner til de realiteter du beskriver, men at arbeidsgiver ikke ”tør” trekke inn ferdighetsnivået. Gjør arbeidsgiver det, gir han nemlig oppsigelse grunnet i ”arbeidstakers forhold”. Og som vi nevnte i gårsdagens intervju på DinSide så er det vanskelig å vinne frem med en oppsigelse pga dårlig arbeidsprestasjon. Når dette er sagt så er imidlertid ansiennitet ikke alltid avgjørende. Arbeidsgiver skal også hensynta hvilken ansatt som vil bli hardest rammet av en oppsigelse, bedriftens behov o.l Du kan si at bedriftens behov tilsier å beholde de beste men det er ikke alltid så enkelt dessverre.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Oppsigelse / arbeidskontrakt uten dato

  Innsendt av Nelly
  08.05.2009 12:23
  Hei

  Jeg har planer om å si opp min deltidsstilling da jeg skal gå inn i en 100% stilling fra sommeren av. Sjekket kontrakten min nå. Der står det at jeg har tre. mndrs. oppsigelse. Jeg jobber 3-6 timer i uken. Er ikke tre mndr. lenge for en slik stilling. En annen ting er at det ikke står noen dato på kontrakten.

  Takk for svar.
  Hei Nelly

  Takk for spørsmål.

  Det er mulig 3 måneder ikke er så vanlig ved deltidsstillinger, men når dere har inngått en avtale om 3 måneder så er denne bindende. Også selv om arbeidsgiver har glemt å sette dato på kontrakten -kontrakten blir ikke ugyldig av den grunn. Men kanskje vil din arbeidsgiver slippe deg tidligere hvis du sier fra om situasjonen nå? Hvis du slutter tidligere uten arbeidsgivers samtykke kan du bli erstatningsansvarlig for ekstrakostnader slik som f.eks innleie av vikar (som vil være dyrere enn din lønn)i den tiden du skulle jobbet. Så det beste er nok å få til en avtale.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  økonomisk situasjon

  Innsendt av Rita
  08.05.2009 12:45
  Hei!

  Jeg er i en litt vanskelig økonomisk situasjon som følge av at min samboers firma har gått konkurs, og vi har en del gjeld fra før. Kan jeg bruke dette som argument for å beholde jobben?
  Hei Rita

  Jeg antar dere er fare for innskrenkninger på jobben din? I så fall vil din husholdnings personlige økonomiske situasjon være relevant ja. Har dere barn i tillegg bør du også nevne det. Årsaken til at slike ting er relevant har sammenheng med at arbeidsgiver skal vurdere hvilken ansatt som vil bli rammet hardest av eventuell oppsigelse. Dersom dine kollegaer har god og ordnet økonomi, vil det ramme deg hardere å måtte ”gå på” dagpenger en periode frem til ny jobb. Hvor lett/vanskelig det vil være for deg, sammenlignet med dine kollegaer, å få ny jobb vil også være viktig.

  Men det må ikke stikkes under en stol at konsekvenser for arbeidstaker kun er ett av flere momenter som arbeidsgiver skal gjøre en helhetsvurdering av. Andre momenter er ansiennitet (svært viktig hvis bedriften bundet av tariffavtale) og bedriftens behov. Dersom bedriften har større behov for andre arbeidstakeres kompetanse, enn din kompetanse, er det mulig du må vike til tross for din vanskelige økonomiske situasjon.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Lov å ikke gi lønnsforhøyelse?

  Innsendt av Arbeidshest
  08.05.2009 13:10
  Hei,

  Jeg har jobbet i samme firma i 2 år nå (det var 2 år 1. mai). Arbeidskontrakten min sier at jeg har en viss fast årslønn, og at på slutten av året skal jeg og de andre ansatte få en bonus som er basert på overskuddet i bedriften. Jeg har ikke hatt noen lønnsforhøyelser siden jeg startet, og da jeg sa til sjefen min at jeg synes at etter 2 år burde jeg få en generell levekostnadsforhøyelse i lønn, fikk jeg til svar at da må jeg velge: Enten lønnsforhøyelse ELLER bonusen som vi ble enige om i arbeidskontrakten min. Det blir jo litt å gi med den ene hånda og ta med den andre... Har de lov til dette? Hvis ikke, er det noen lov jeg kan henvise til når jeg skal argumentere at jeg burde få begge?

  mvh,
  Arbeidshest
  Hei Arbeidshest

  Her har din arbeidsgiver desverre juridisk rett med mindre bedriften er bundet av tariffavtale. Men når det er sagt så er det såpass vanlig med en viss lønnsøkning hvert år at de arbeidsgivere som nekter å diskutere slikt, vil risikere å stå uten medarbeidere. Men din arbeidsgiver er kanskje svært bevisst at arbeidsmarket er litt stramt nå?

  Dette blir det siste spørsmålet vi besvarer i denne nettpraten.

  Vi benytter anledningen til å takke for oss og mange spennende spørsmål. Dette har vært en svært givende måte å feire Webjuristene fødselsdag på. Nå går vi ut på gaten for å besvare spørsmål gratis der, slik vi også pleier å gjøre hvert år på Webjuristenes fødselsdag. Dersom du ikke rakk å stille spørsmål i nettpraten kan du legge inn spørsmål på www.webjuristene.no idag og få svar til én krone. Takk igjen og velkommen til oss ved en senere anledning.

  nina & carl

  Bestridelse av oppsigelse

  Innsendt av Henky
  08.05.2009 13:12
  Hei.
  Hvis man bestrider oppsigelsen, hvem har bevisbyrden for at man er rettmessig oppsagt og hvem er det som har ansvaret for å bringe det inn til domstolene?
  Hei henky

  Det er arbeidsgiver som i ved en oppsigelse påstår at faktum og vilkår er oppfylt, så det vil være arbeidsgiver som har den såkalte bevisbyrden for at dette er tilfelle. Men det er arbeidstaker som må gå til domstolene dersom han vil bestride oppsigelsen og partene ikke har kommet til enighet i forhandlingene. Det er viktig å være klar over at det som hovedregel er en 8-ukersfrist for å gå til sak etter at forhandlingene er avsluttet. Men det er mange unntak så kontakt advokat eller rettshjelper hvis det er aktuelt. Eller studer arbeidsmiljølovens § 17-4.

  Med vennlig hilsen Webjuristene

  Pålagt hjemmeontor

  Innsendt av knurell
  08.05.2009 13:36
  Hei
  Bedriften jeg arbeider for er et stort global konsern, men i norge har de bare 3 ansatte selgere. Nå har de sagt opp kontoret og pålagt oss hjemme kontor. De skal dekke nett oppkobling og telefon.
  Kan en bare bli pålagt hjemme kontor?
  Har enn krav på kompensasjon for å måtte bruke hjemmet sitt som arbeidsplass?
  Dersom arbeidsforholdets karakter endres vesentlig står man ovenfor noe vi jurister kaller ”endringsoppsigelse”, dvs. en oppsigelse fra nåværende stilling i kombinasjon med tilbud om ny stilling. Det kan virke som det er tilfelle her. Å jobbe alene fra hjemmekontor er svært forskjellig fra å jobbe i et arbeidsmiljø med kollegaer.

  Oppsigelsen fra din opprinnelige jobb må være saklig, det kan være tilfelle hvis bedriften har for dårlig økonomi til å fortsette å leie lokaler. Dersom oppsigelsen ikke er saklig, kan du få den kjent ugyldig ved en domstol. Men det beste og mest naturlige er nok at du og din arbeidsgiver blir enige om en viss kompensasjon for hjemmekontoret slik du er inne på. Ikke bare for dine direkte utgifter.

  Du kan neppe kreve høyere kompensasjon enn utgiftene, men på den annen side kan du bestride at arbeidsgiver har rett til å kreve at arbeidsforholdet endres så vesentlig uten ditt samtykke. En avtale om hjemmkontor-kompensasjon vil nok være best for begge parter her.

  Med vennlig hilsen Webjuristene  Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer