Oppdatert 17. september 2020

Karantene: Dette er reglene nå

Karantenereglene er oppdatert og innreisekarantenen skjerpet. Dette er karantenereglene i Norge nå.

REISERÅD: Skal du reise til et rødt land, må du huske på dette. Video: Ingebjørg Iversen / Dinside Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Under tirsdagens pressekonferanse om corona, fortalte helseminister Bent Høie at karantenereglene er blitt endret.

Dette er gjort for at det skal være enklere og mer oversiktlig:

- Målet med forenklingene er å gjøre det lettere for folk å følge karantenereglene. Jeg er nok i tvil om at det er kompliserte regler som har skylden for at noen dropper karantene eller ikke følger reglene. Men hvis det skulle være sånn, har vi nå ryddet opp, sa Høie tirsdag.

De har derfor nå samkjørt reglene for innreisekarantene og smittekarantene, slik at de er identiske.

Ifølge Høie medfører dette blant annet at innreisekarantenen, som altså gjelder når du kommer inn til Norge etter en utenlandsreise, har blitt strengere:

– En konsekvens av at reglene blir enklere, er at innreisekarantenen blir litt strengere, sa Høie.

De strammer også inn på unntak fra karanteneplikten, blant annet for samfunnskritisk personell.

Endringene trådte i kraft tirsdag ettermiddag.

Dette er nytt for innreisekarantene

Blant det som er nytt om karanteneregler for innreise er at unntak for plikt om testing for arbeidsreisende utvides og at det innføres krav om testing hver uke for jobb-pendlere fra Sverige.

Det innføres også påbud om bruk av munnbind for personer som ankommer Norge og er i innreisekarantene og som ikke har en annen mulighet enn å reise med offentlig transport til karantenestedet.

FALSKE MUNNBIND: Disse tegnene skal du se etter når du kjøper munnbind. Video: Kristin Sørdal / Dinside. Klipp: Ingebjørg Iversen Vis mer

Samtidig er det også noen lettelser i innreisekaranten:

Det gis unntak for innreisekarantene for flypersonell.

Og den kanskje beste nyheten for mange:

Flere slipper Sverige-karantene.

Nå får også båt- og campingvogneiere mulighet til å sjekke og vedlikeholde eiendelene sine i røde områder i Sverige og Finland - uten å måtte i innreisekarantene ved retur.

- Unntaket fra innreisekarantene for strengt nødvendig vedlikehold av fritidseiendom gjaldt tidligere kun for Sverige. Det er nå utvidet til også å gjelde i Finland. I tillegg er unntaket utvidet til også å gjelde båt, campingvogn og liknende, i tillegg til fast eiendom, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Inger Klippen, til Dinside.

Akkurat nå:

Her er karantenereglene som gjelder fra 14. september 2020:

#1: Hvem gjelder det for:

Det er nå altså like regler for innreisekarantene og nærkontakt-karantene.

For innreisekarantene gjelder alle som returnerer etter opphold i land eller områder som er merket røde av Folkehelseinstituttet.

 • Dette gjelder også dersom en person har mellomlandet i områder med karanteneplikt.
 • Kommer personen via et område uten karanteneplikt forkortes karantenetida med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området.
 • Dersom landet eller området man har besøkt går fra "rødt" til "gult" oppheves karanteneplikten selv om man ikke har gjennomført hele karantenen på ti døgn.

For nærkontakter gjelder karantenereglene dersom man har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av covid-19 og kontakten fant sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer.

Med nærkontakt menes:

 • kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter
 • direkte fysisk kontakt
 • direkte kontakt med sekreter fra andre personer

#2: Dette er karantenereglene

 • Du skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge.
 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig.
 • Ved positiv test skal du over i det som kalles «hjemmeisolering» - som er mer omfattende enn karantene.

#3: Egnet sted for karantene

Folkehelseinstituttet understreker at steder der du må omgås andre, ikke er godt nok for karantene. De nevner campingplasser og hybelhus som steder som ikke godtas.

Her er det de sier om egnet sted:

 • Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet oppholdssted skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.
 • Dette betyr at overnattingssteder der du må omgås andre gjester, ikke er egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetida hvis du må dele fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.
 • Karantene i andres hjem er ok dersom du og din husstand er eneste gjester.

#4: Unntak fra karanteneplikt

Det er flere unntak fra karanteneplikten, som i noen tilfeller medfører krav om testing.

Generelt sier reglene at personer som er unntatt fra karanteneplikt, både innreise- og smittekarantene, så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.

Myndighetene understreker at unntaket fra karanteneplikt opphører dersom man utvikler symptomer som man mistenker kan skyldes covid-19.

Covid-19-forskriften gir følgende unntak fra hovedregelen om innreisekarantene og smittekarantene:

1: Unntak for innreise- og smittekarantene for friskmeldte fra covid-19: Personer som ved godkjent test kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, er unntatt fra karanteneplikten.

2: Unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i land eller områder med karanteneplikt:

 • de som ankommer Norge gjennom et område med karanteneplikt uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
 • de som ankommer Norge etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn o.l. i områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
 • de som i Norge stiger på fartøy som krysser Norges territorialgrenser og kun oppholder seg i fartøyet til de ankommer Norge igjen, uten at passasjerer eller mannskap har gått om bord eller gått i land i utenlandsk havn.
 • flypersonell som ankommer Norge med fly som har vært i et område med karanteneplikt, uten at vedkommende har forlatt flyet.

3: Unntak fra innreisekarantene for enkelte arbeidsreisende: Arbeidstakere fra røde områder i Norden slipper karantene dersom de lar seg testes minst hver 7. dag - det samme gjelder flypersonell.

Det er flere unntak som du kan se er spesifisert i regelverket - som du kan lese nærmere om hos Folkehelseinstituttet (FHI.no).

Det er også unntak fra innreisekarantene for samvær med barn; for besøk etter invitasjon fra norske myndigheter - og for personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette er endringene fra 14. september:

Fra 14. september gjøres følgende endringer i karantenereglene:

 • Unntaket for samfunnskritiske funksjoner strammes inn ved at det kun er tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av den aktuelle virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime at disse personene kan få unntak fra karantene. Utgangspunktet er at også disse personene skal benytte seg av testregime.
 • Unntaket for arbeidsreisende med krav om testing, utvides til også å gjelde personer som kommer fra utenfor EØS eller Sveits.
 • Unntaket for arbeidsreisende fra Sverige endres slik at det kun gjelder pendlere og det innføres krav om testing hver syvende dag. Unntaket vil gjelde også for pendlere fra Finland. De som kommer i enkelttilfeller eller kun sporadisk må følge samme testregime for arbeidsreisende fra EØS.
 • Det er ikke lenger karanteneplikt for personer som har utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på båt, campingvogn og lignende i områder i Sverige eller Finland som er røde områder. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, overnatte eller ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
 • Det gis unntak fra innreisekarantene for flypersonell. Det skilles mellom de som forlater flyet og de som ikke gjør det. Førstnevnte gruppe får krav om jevnlig testing minst hver syvende dag.
 • Unntaket for film- og serieproduksjon er tatt ut av forskriften, og reguleres nå av unntaket i § 6 c.
 • Personer som ankommer Norge og er i innreisekarantene kan reise med offentlig transport til karantenestedet, men blir pålagt å bruke munnbind. Tilsvarende gjelder ved utreise dersom en person er i innreisekarantene og skal forlate landet. De som er over 12 år, skal bruke munnbind
 • Det innføres en ny bestemmelse som sier at de som er i smittekarantene unntaksvis kan bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som er over 12 år, skal bruke munnbind. Dette forslaget er en anbefaling fra Hdir og FHI. (Kilde: Regjeringen.no)

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer