Dagpenger fra Nav

Kurs og studier kan koste deg dagpengene

Å begynne på kurs eller studier uten å gi beskjed til Nav, kan føre til at du mister allerede utbetalte dagpenger.

KURS ELLER STUDIER? Meld fra til Nav og sjekkreglene før du lærer deg noe nytt, hvis du mottar dagpenger fra Nav. Foto: NTB Scanpix
KURS ELLER STUDIER? Meld fra til Nav og sjekkreglene før du lærer deg noe nytt, hvis du mottar dagpenger fra Nav. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert

Blir du arbeidsledig og søker om dagpenger, er det viktig å gi Nav riktig informasjon når du fyller ut papirene. Dessuten er det greit å være klar over at man som hovedregel ikke kan ta utdanning eller være under opplæring samtidig som man mottar dagpenger.

Da risikerer du å måtte betale tilbake dagpengene for perioden du har deltatt på studier.

Tilbakebetaling av 44.500 kroner

En dom i Trygderetten viser et eksempel på nettopp dette, der en kvinne må betale tilbake dagpenger for en periode på to og en halv måned fordi hun deltok på et kurs i kostholdsveiledning.

Noe av problemet i det konkrete tilfellet, er at kvinnen ved utfylling av søknaden om dagpenger opplyste at hun ikke var under utdanning. Dessuten har hun krysset nei på meldekortene, på spørsmålet om hun har vært under utdanning.

Først etter å ha fått innvilget dagpenger opplyste hun overfor Nav at hun var under utdanning og søkte om godkjenning av denne, og retten til å beholde dagpengene.

Dette ble avslått, og etter å ha klaget til Nav har Trygderetten også behandlet saken, og kommet frem til at hun må betale tilbake dagpengene for den aktuelle perioden.

Dermed må hun betale tilbake 44.500 kroner - noe Nav kan gjøre i tilfeller hvor personen har opptrådt uaktsomt.

Dette sier reglene

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet er hovedregelen etter folketrygdloven at personer som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger. Begrunnelsen er at de i utgangspunktet ikke kan anses som reelle arbeidssøkere eller fullt ut disponible for arbeidsmarkedet så lenge de er under utdanning.

- Vilkårene for å få dagpenger er at man skal kunne gå rett ut i jobb. Det kan man ikke, dersom man er opptatt med studier, sier seniorrådgiver Hanne Tenfjord Skodje.

- I mange tilfeller kan økt utdanning/kunnskap kanskje bedre mulighetene for å komme i jobb. Kan denne regelen virke mot sin hensikt?

- Det er ingen tvil om at det å ta etterutdanning og skaffe seg ny kompetanse for noen gjør det enklere å komme over i ny jobb. Noen ganger er det helt nødvendig. Men det er ikke med det sagt at staten skal betale for videreutdanningen, sier Tenfjord Skodje, og viser til at det er noen unntak fra hovedregelen.

- I tillegg har vi egne ordninger for dem som sliter med å skaffe seg innpass i arbeidslivet og som mangler formell kompetanse. 1. juli trådte for eksempel et nytt opplæringstiltak i kraft, som gir opplæring i inntil tre år.

Her er unntakene

Det finnes likevel noen unntak. Ikke minst er det gjort noen endringer etter våren 2016, med bakgrunn i oljesmellen, ifølge Tenfjord Skodje.

Regelendringer i 2016

  • Justering av vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid: Studiesamlinger/undervisning på dagtid tillates med inntil ti dager per semester. Fortsatt krav om redusert studieprogresjon og om å følge undervisningen. (1. mai)
  • Permitterte og helt ledige som har påbegynt utdanning minst seks måneder før ledigheten/permitteringen kan som før, fortsette utdanningen i inntil seks måneder uten redusert studie­progresjon. Nytt er det at de kan delta i studiesamlinger/ undervisning i mer enn ti dager på dagtid per semester, og de må ikke følge undervisningen. (1. mai)
  • Justering i bestemmelsen om adgang til kortvarig utdanning på dagtid (3 mnd), slik at det ble helt klart at man kan ta utdanning på deltid (1. juli)
  • Det er åpnet for norskopplæring for innvandrere ut over ett år (1. juli)

- Våren 2016 gjorde regjeringen flere endringer i dagpengeregelverket. De nye reglene ga mer fleksibilitet og legger bedre til rette for at ledige med dagpenger kan ta utdanning. Bakgrunnen for endringene gjaldt særlig økt mulighet for utdanning som er særskilt tilpasset fulltidsjobb, forteller hun.

Nav sine nettsider kan du lese mer om mulighetene for å kombinere dagpenger og utdanning.

Ifølge arbeids- og sosialdepartementet gjelder følgende unntak fra hovedregelen:

  • opplæring i form av arbeidsmarkedstiltak eller visse typer kortvarige utdanningsløp som ikke er del av lengre utdanningsløp
  • opplæring som eksplisitt er tilpasset fulltidsarbeid (dvs. som foregår utenfor normal arbeidstid og med redusert studieprogresjon). På særlige vilkår også utdanning med full studieprogresjon påbegynt minst seks måneder før ledigheten
  • deltakelse på full tid i godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i inntil ett år, med adgang til forlengelse
  • deltakelse i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer