Lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett 2019

Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett 14. mai. Dette er allerede kjent.

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger tirsdag klokken 10.45 fram revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Finansminister Siv Jensen (Frp) legger tirsdag klokken 10.45 fram revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Tirsdag 14. mai legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Allerede nå foreligger det flere lekkasjer.

Regjeringen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble i januar utvidet med KrF. Dermed er det en flertallsregjering som har utarbeidet budsjettet, som dermed er sikret flertall i Stortinget.

Samtidig er det et visst rom for å gjøre mindre omprioriteringer når budsjettet kommer til behandling i de ulike komiteene på Stortinget.

Finanskomiteen har frist til 14. juni med å avgi sin budsjettinnstilling. Behandlingen i salen skjer 21. juni.

Her er lekkasjene

Motor og samferdsel

 • 250 millioner kroner bevilges for å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.
 • 200 millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.
 • Engangsavgiften på biler eldre enn 20 år fjernes fra 1. juli.
 • Engangsutgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent fra 1. juli. Endringen er beregnet å gi 25 millioner kroner mindre i inntekter til staten årlig.
 • 60 millioner kroner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.
 • Regjeringen setter av 25 millioner kroner til fylkeskommunene for å støtte omlegging til nullutslipp for hurtigbåtene.

Nav

 • 15 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir reversert fra 1. juli. Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra i år.
 • 66 millioner kroner til økning av boutgiftstaket for dem som mottar bostøtte. Økningen vil gjelde fra 1. juli.
 • Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

Barn og utdanning

 • 9 millioner kroner for å få flere barn i barnehagene i utsatte områder i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.
 • Rundt 16 millioner kroner i 2019 på 100 nye studieplasser og 10 millioner til styrking av videreutdanningstilbudet innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte.
 • Regjeringen setter av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter. Arendal og Vadsø skal være prøvekommuner.

Helse

 • Tilskudd til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig, koster vel 1,5 milliarder kroner i år.
 • Regjeringen setter av 12,8 millioner kroner til anskaffelse av et nasjonalt beredskapslager av vaksine mot kopper
 • 4 millioner kroner til å sikre bedre tilgang til legemidler.
 • 5 millioner kroner til fire nye pakkeforløp for ADHD, smertebehandling, utmattelsessykdommer og muskel- og skjelettlidelser.
 • Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.
 • 15 millioner kroner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne. Den samlede potten til dette er dermed på om lag 65 millioner kroner.

Dagligvare og alkohol

 • Det vil komme en egen stortingsmelding om dagligvarehandelen, og Konkurransetilsynet får 6,5 millioner til å ansette sju personer til å etterforske dagligvarebransjen og matindustrien.
 • Dagens ordning med redusert alkoholavgift for små bryggerier utvides til å omfatte sider og lignende alkoholvarer.

Kultur og idrett

 • Merverdiavgift på 25 prosent på e-bøker og strømmetjenester med e-bøker fjernes.
 • 105 millioner kroner til lokale idrettsanlegg, gjennom kompensasjon av merverdiavgift.
 • 20 millioner kroner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.

Klima

 • 100 millioner kroner ekstra til klimainvesteringsfondet Nysnø. Det gir fondet en samlet overføring på 500 millioner kroner i 2019.
 • 50 millioner ekstra til Enova og totalt 385 millioner til klimatiltak.

Øvrig

 • Det settes av 30 millioner kroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.
 • 50 millioner kroner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut og til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.
 • Opprettelse av et nytt register i kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelse.
 • 10,2 millioner kroner til undersøkelse av vergesaker etter at mange har sagt at de har fått vergemål mot sin vilje.
 • 100 millioner kroner til nytt utstyr i politiet. 88 millioner går til nye biler og annet nødvendig utstyr. 12 av disse er tiltenkt nye voldsalarmer.
 • Antall minoritetsrådgivere økes fra 38 til 49. Totalt er det snakk om 11 nye minoritetsrådgivere, 2 i ambulerende team og 2 administrative stillinger. Dette vil koste rundt 15 millioner kroner årlig.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer