Lettere å slette gjelden sin

Regjeringen myker opp reglene for gjeldsordning.

Lettere å slette gjelden sin
Publisert
Sist oppdatert

En SIFO-undersøkelse fra 2005 viser at de som nå søker om gjeldsordning, i langt større grad enn tidligere er uten lønnet arbeid og ofte har ulike sosiale og helsemessige problemer.

KALKULATOR: Kan du får gjeldsordning?

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE

 • En gjeldsordningsperiode (nedbetalingsperioden) skal etter dagens regler være på fem år. Det foreslås en mer fleksibel ordning, med tanke på gjeldsordninger for de mest ressurssvake.


 • Skyldnere som søker om gjeldsforhandling må etter gjeldende regler først ha forsøkt å løse problemene på egen hånd (egenforsøk). Det foreslås at egenforsøk bare skal kreves i enklere saker hvor det er sannsynlig at problemene kan løses på denne måten.


 • Nordmenn som bor i utlandet kan etter dagens lov ikke søke om gjeldsordning fra landet de er bosatt i. Det foreslås at søknad i enkle saker skal kunne sendes fra utlandet til norsk namsmyndighet.


 • Personer som har gjeld i forbindelse med straffbare handlinger kan måtte vente i tre år før gjeldsforhandling åpnes. Denne regelen foreslås oppmyket ved at det i større grad enn i dag skal kunne gjøres unntak for straffedømte i en klar rehabiliteringssituasjon.


 • Det foreslås flere forenklinger i behandlingen av skatte- og avgiftskrav.

 • - Gjeldsordningsloven er et viktig virkemiddel i innsatsen mot gjeldsproblemene i private hushold. Det er nå behov for å oppdatere loven. Gjeldsproblemene har i dag helt andre årsaker og rammer andre samfunnsgrupper enn da loven var ny. Vi ønsker at loven i større grad skal kunne hjelpe flere av de som rammes i dag, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

  Antall gjeldsordningssaker gikk ned i 2006 og 2007. I år er tendensen snudd, og i første halvår økte antall saker med nær 18 prosent sammenliknet med fjoråret. Bare vel 20 prosent av søkerne deltar i yrkeslivet, mot 80 prosent i 1994.

  I de senere år har stadig flere nordmenn bosatt seg i utlandet, og noen av disse har tung gjeldsbyrde. Nordmenn bosatt i utlandet har en samlet gjeld på nærmere to milliarder kroner.

  Renteøkning gir fire millioner inkassosaker i år

  I høringsnotatet foreslås:

 • Å lempe på kravet om at den som søker om gjeldsordning først må ha forsøkt å forhandle frem en ordning på egen hånd.
 • Straffedømte under rehabilitering skal i større grad slippe karantenetid før åpning av gjeldsforhandling kan skje.
 • Større fleksibilitet omkring gjeldsordningsperiodens lengde og innføring av alternative oppgjørsformer som for eksempel ved engangsinnbetaling.
 • Mulighet for utenlandsboende til å søke om gjeldsordning i Norge
 • Enklere og mer rettferdig behandling av restskatt og skattemessig tilgodebeløp.
 • Å åpne for endring i regelen om at kreditorene kan kreve ekstra innbetalinger av de som arver, mottar gevinst eller lignende etter at gjeldsordningen er gjennomført.
 • Her kutter du renteutgiftene

  Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer