Lover raskere behandling av gjeldsordningssaker

Politidirektoratet lover å sette i verk tiltak som skal føre til en raskere behandling av gjeldsordningssaker.

Publisert
Sist oppdatert

I enkelte distrikter har behandlingstiden vært opptil to år, mens målet er maksimum 90 dager.

Får hjelp av DinSides Økotrim

Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) tok opp denne saken i et notat til justisminister Knut Storberget (Ap) i desember, etter å ha blitt gjort oppmerksom på en konkret sak fra Troms.

Vedkommende som klaget sin nød, hadde ventet i cirka ett år på å få avgjort sin søknad om gjeldsforhandlinger - uten at saken var blitt behandlet. Namsfogden hadde heller ikke kunnet gi noe svar på når saken skulle behandles.

Ramin-Osmundsen synes det er uheldig at saksbehandlingstiden kan ta flere år. Foto: Trond Isaksen Foto: Foto: Trond Isaksen
Ramin-Osmundsen synes det er uheldig at saksbehandlingstiden kan ta flere år. Foto: Trond Isaksen Foto: Foto: Trond Isaksen Vis mer


Press fra kreditorene

Manuela Ramin-Osmundsen skriver i notatet til sin statsrådskollega at det er uheldig at personer med økonomiske problemer skal måtte vente, noen ganger i årevis, på å få sin sak behandlet.

- Dette kan skape store problemer for den enkelte skyldner, som gjerne er under hardt press fra kreditorene. En så lang saksbehandlingstid harmonerer også svært dårlig med målet om maksimum 90 dagers saksbehandlingstid i slike saker, skriver Ramin-Osmundsen, og henviser til et skriv Politidirektoratet sendte til politidistriktene i 2003.

- Som ansvarlig statsråd for gjeldsordningsloven ber jeg deg vurdere om noe kan gjøres for å bedre situasjonen, særlig på de steder hvor saksbehandlingstiden er uforholdsmessig lang, heter det i notatet.

40 smarte sparetips

Prioritert oppgave

Justisdepartementet sendte saken videre til Politidirektoratet, som like før jul svarte at det er "en prioritert oppgave for 2008 å redusere den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for alle namsmenn og namsfogder."

Politidirektoratet opplyser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var 161 dager, ifølge statistikk fra Statens innkrevingssentral i begynnelsen av desember.

- Det arbeides for å nå måltallet 90 dager for hele landet, skriver Politidirektoratet.

Sykdom og nytt system

Så kommer en redegjørelse om årsakene til den lange saksbehandlingstiden. Én viktig årsak er at det fra 1. januar 2007 ble innført et nytt saksbehandlingssystem, "noe som har ført til økte restanser i mange politidistrikt."

Andre medvirkende årsaker hevdes å være at det i enkelte lensmannsdistrikter kan være langtidssykefravær hos ansatte som arbeider med gjeldsordningssaker, og at det særlig i små lensmannsdistrikter kan være "problemer med å opprettholde kompetansen."

Slik får de husdrømmen oppfylt

Kompetansehevingsplan

Politidirektoratet opplyser at det i første kvartal i år skal gjennomføres "en kompetansehevingsplan for hele etaten innen den sivile rettspleie på grunnplanet". Stikkordene er en sentral faggruppe, og regionale kurs for saksbehandlere.

- Det forventes at de tiltak som er planlagt gjennomført for 2008 vil øke kvaliteten i saksbehandlingen og redusere saksbehandlingstiden til et akseptabelt nivå", skriver Politidirektoratet i sitt svar til Justisdepartementet.

Gjeldsordningsloven tråde i kraft i 1993, og har som formål å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll med sin økonomi. Ved hjelp av denne loven kan skyldnere oppnå gjeldsordning enten ved frivillig avtale med fordringshaverne, eller ved tvungen gjeldsordning stadfestet av tingretten.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer