Endringer 1. juli 2019

Nå bør du søke med en gang

En rekke endringer trer i kraft 1. juli. Blant annet blir det ikke mulig å få innvilget dagpenger tilbake i tid.

DAGPENGER: Nå bør du søke dagpenger umiddelbart. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix
DAGPENGER: Nå bør du søke dagpenger umiddelbart. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

1. juli er tradisjonelt sett en dato for innføring av en rekke nye regler og lovendringer, og i år er intet unntak:

Endringene som slår til fra i dag innebærer alt fra nye regler for de som vil søke om dagpenger fra Nav og en reversering av pleiepengeordningen, til fjerning av momsen for e-bøker.

Regelendringer for dagpenger

Nytt fra i dag er at du tidligst kan få dagpenger fra datoen du har sendt en søknad om dagpenger. Det vil dermed ikke lenger være mulig å få innvilget dagpenger tilbake i tid.

«Det er derfor viktig at du både har registrert deg som arbeidssøker hos NAV og sender søknad om dagpenger senest første dag du er arbeidsledig, for å ikke tape dager med dagpenger», skriver Nav på sine nettsider.

Pleiepengeordningen

Tidligere i år annonserte KrFs Olaug Bollestad at regjeringen hadde gått med på å reversere samtlige endringer i pleiepengeordningen. Også dette inntrer 1. juli.

Disse kan få pleiepenger:

  • Du har omsorg for et barn under 18 år som er sykt, skadet eller har en medfødt misdannelse.
  • Du oppholder deg på en helseinstitusjon av hensyn til barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme fordi barnet trenger omsorg og pleie hele tiden.
  • Behovet er så stort at barnet ikke kan overlates til seg selv.
  • Barnet har vært til behandling hos sykehuslege eller en lege i spesialisthelsetjenesten.
  • Du jobbet i minst 4 uker rett før du ble borte fra arbeidet, eller du mottok dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra NAV.
  • Inntekten din tilsvarer minst halvparten av 1 G (folketrygdens grunnbeløp)
  • Du taper arbeidsinntekt mens du passer barnet når det er sykt.

Rimeligere alkoholavgift

En konsekvens av alle endringene som skjer i dag kan bli billigere sider, når alkoholavgiften for sider fra små bryggeri reduseres.

En av dem som er glad for det, er finansminister Siv Jensen (Frp).

– Forslaget vil stimulere til økt mangfold og brygging av sider og lignende alkoholvarer lokalt, sier hun.

Det er allerede slik at små bryggerier har redusert alkoholavgift for øl, men nå utvides dette altså til andre drikker med samme alkoholmengde. .

– Det er rimelig at også lignende drikke som øl omfattes av den reduserte avgiften, sier finansministeren.

Billigere import av veteranbil og motorsykkel

En annen avgiftsreduksjon regjeringspartiene ble enige om i Granavolden-plattformen, gjelder engangsavgiften for import av kjøretøy som er over 20 år gamle.

– Det betyr at biler og motorsykler over 20 år fremover kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Dette gjelder ikke kun for biler, men også alle andre kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, forklarer Jensen.

Parallelt senkes engangsavgiften for import av motorsykler. Ifølge Finansdepartementet gir endringen en lettelse på om lag 10 prosent i gjennomsnitt. Endringen vil gjelde for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2019.

E-bok-momsen fjernes

Noe annet som kan bli billigere, er e-bøker, elektroniske lydbøker og tidsskrift. Momsen på disse produktene forsvinner nemlig helt fra 1. juli.

– Fritaket vil sikre lik merverdiavgiftsbehandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, påpeker Finansdepartementet.

Billigere å ringe til Europa

Endringer i ekomloven gjør det rimeligere å ringe og sende tekstmeldinger til et EU-land:

  • Maksimalprisen for samtaler er 2,31 kroner per minutt. Oppstartsavgift kan ikke kreves i tillegg.
  • Maksimalprisen for SMS er 0,73 kroner per SMS.

Regjeringen påpeker at dette er et annet regelverk enn det som gjelder for mobiltjenester brukt på reise innenfor EØS, kjent som «roam like home».

«Pristaket gjelder heller ikke dersom internasjonale samtaler og SMS er inkluderte i en fastprispakke», står det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prisene gjelder kun privatkunder, ikke fra bedriftsabonnement.

Færre dager med post

På høsten i 2016 ble det slutt på leveringer av post på lørdager, og om ett år fra i dag strammes det ytterligere inn - da vil posten kun komme tre dager i uken: mandag, onsdag og fredag den ene uken, og tirsdag og tirsdag den andre uken. Det betyr samtidig at de som bor i distriktene og abonnerer på avis, ikke vil motta avisen hver dag.

Fra og med i dag, 1. juli 2019, trår deler av den nye postloven i verk, nærmere bestemt at det kan stilles krav og enkeltvedtak om leverspliktige tjenester. For eksempel kan det kreves at det blir gjort kompenserende tiltak for utlevering av aviser i abonnement på lørdag til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon - antakelig for en mykere overgang til de nye reglene neste år, når antall postdager kuttes ned. Her kan du lese mer om lovendringen som trer i kraft 1. juli år, i paragraf 7, annet ledd.

NB – strengere røykelov i Sverige

Fra og med i dag bør du også være obs på hvor du røyker på reise i Sverige, som fra 1. juli har innført strengere røykelover. Reglene innebærer at du blant annet ikke kan røyke på uteserveringssteder, utenfor innganger til butikker, der barn og unge ferdes regelmessig og på perronger og holdeplasser for kollektivtransport.

Hvis du røyker på et sted det ikke er lov, risikerer du å bli bøtelagt hvis du ikke fjerner deg fra området. Det er kun politiet og ordensvakter som kan bortvise personer som røyker, skriver Expressen.

Loven inkluderer også e-sigaretter.

Flere norske partier fremmet i fjor et forslag om å utvide røykeforbudet i Norge til å gjelde flere offentlige steder utendørs.

Flere endringer

Blant de øvrige endringene som trer i kraft 1. juli, er dette:

* For foreldrepenger ved premature fødsler før svangerskapsuke 33 forlenges stønadsperioden tilsvarende antallet dager fra fødselsdatoen til og med dagen før termindatoen. Les mer på Stortingets nettsider.

* Skatteetaten og Tolletaten får adgang til å bruke personopplysninger ved utvikling og testing av it-systemer.

* Det blir noe lettere for Skatteetaten å fjerne gamle krav i saker hvor det vil være uhensiktsmessig å opprettholde og tvangsinnkreve kravet.

* Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Norges Bank får lov til å behandle enkelte kategorier av personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppdrag.

* Det er vedtatt å innføre renter på den delen av engangsavgiften som refunderes når leide, leasede og lånte motorvogner utføres fra Norge.

* Det gjeninnføres en særregel for verdsettelse av personalforsikringer. Etter denne regelen skal arbeidsgiverfinansierte forsikringer verdsettes til den forholdsmessige andelen av arbeidsgivers totale kostpris.

*Satsen for forsinkelsesrente går fra 1. juli opp 0,50 prosentpoeng, til 9,25 prosent.

På lovdata.no ser du alle lovendringer som trer i kraft fra og med 1. juli.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer