Rema selger bilforsikring med kjøreregistrering

Nå kommer bilforsikringene med kjørestil-analyser

Rema Forsikring er det første forsikringsselskapet her til lands som selger bilforsikring med kjøreregistrering. Flere forsikringsselskap varsler at dette snart kommer - og noen er i tenkeboksen. 

BILFORSIKRING: Ved hjelp av en enhet du kobler til bilen din og en app på telefonen, samler forsikringsselskapet info om hvordan du kjører. Det brukes til å sette en rabatt på forsikringen din. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
BILFORSIKRING: Ved hjelp av en enhet du kobler til bilen din og en app på telefonen, samler forsikringsselskapet info om hvordan du kjører. Det brukes til å sette en rabatt på forsikringen din. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer
Publisert

Det er mye å spare på å sjekke priser og velge riktig forsikringsselskap for bilforsikring - og det er også mye å spare på å følge med på kilometerstanden: Jo mindre du kjører, jo mindre koster forsikringen.

Nå har Rema lansert et forsikringsselskap som blant annet selger bilforsikring - og der er det en ny type rabatt som vi ikke har sett i Norge tidligere, i alle fall ikke som et tilbud til alle.

Rema Forsikring kaller det «Kjør Smart» - men det handler om en enhet som kobles til bilens diagnosekontakt - og som registrerer kjøreadferden din. På bakgrunn av dette kan du få rabatt på forsikringen etter hvor trygg sjåfør de mener at du er.

Mange har testet det ut i mindre skala

Smart prising, eller prising etter kjøreadferd, er ikke noe nytt som sådan:

Folksam i Sverige har hatt et større forskningsprosjekt på det og konkludert med at dette fører til tryggere sjåfører. Svenskene fikk inntil 3.000 kroner i rabatt på forsikringen sin.

I England har dette vært et tilbud til ungdom i mange år; men de får da ikke kjøre om natten.

Gjensidige Forsikring og Statens Vegvesen hadde i 2006 et forsøk med denne typen forsikring for en begrenset gruppe: Det ble gitt som et tilbud til ungdom på Karmøy. Også Tryg har hatt et forsøksprosjekt med en mindre gruppe i Norge. Også Codan forsikring har hatt et prøveprosjekt.

På tross av at det er gjort forsøk med det, og at forsikringsselskapene i Norge i over ti år har uttalt at de følger med på dette, har ingen lansert dette som et generelt tilbud til alle forsikringstagere i Norge.

Inntil nå.

Hva er det egentlig?

Kjøreregistrering og prising av forsikring etter kjøreadferd, omfatter at du kobler til en enhet i bilen din - også kalt en sort boks.

Denne boksen registrerer og samler data om hvordan du kjører: Den registrerer akselerasjon, bremsing, hastighet og tidspunkt på døgnet du kjører.

Dette analyseres - og du får en karakter på kjøringen din - slik at du klassifiseres som en trygg eller en utrygg sjåfør.

I Remas forsikring sendes denne dataen til en kjørebok i en app på telefonen din, slik at du har oversikt over hvordan du er vurdert.

Du blir for eksempel trukket for ekstrem hastighet, hard oppbremsing, hard akselerasjon og nattkjøring.

Du har også mulighet til å se hvor bilen befinner seg og sammenlikne din kjørescore med andre.

På bakgrunn av dataene og din kjørescore, beregner Rema Forsikring en rabatt på forsikringen din.

Er dette uproblematisk, med tanke på personvern?

Rema Forsikring er ikke egentlig et eget forsikringsselskap, men fungerer som en forsikringsagent for Storebrand. Det er altså Storebrand forsikring som er forsikringsgiver og som du forholder deg til ved et skadeoppgjør.

LES VILKÅRENE NØYE: Atle Årnes i Datatilsynet oppfordrer til å be om innsyn for å se hvilke opplysninger som lagres. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
LES VILKÅRENE NØYE: Atle Årnes i Datatilsynet oppfordrer til å be om innsyn for å se hvilke opplysninger som lagres. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen Vis mer

Ifølge Atle Årnes, fagdirektør for teknologi hos Datatilsynet, har Storebrand konsesjon for bruk av databoksene som brukes i denne forsikringen.

Han understreker overfor Dinside at løsningen i høy grad er samtykkebasert og basert på en avtale mellom forsikringsselskapet og forsikringskunden.

- Det som er viktig da, er i hvilken grad informasjonen som gis gir et korrekt og forståelig bilde av hvilke opplysninger som hentes inn og til hvilke formål, sier Årnes til Dinside.

Han kommenterer også at det er mye tekst som må leses før man går inn på avtalen - men at dette jo gjelder de fleste forsikringer.

- Be om innsyn!

Årnes anbefaler deg å be om innsyn for å se hvilke opplysninger som lagres:

- Det fremstår som uklart hvilke data om kjøringen og kjøreturene som lagres sentralt. Her kan forsikringstakeren be om innsyn for å se de konkrete opplysningene som lagres. Det vil nok være klargjørende å be om et slikt innsyn, sier han.

Årnes sier også til Dinside at følelsen av å bli holdt øye med, nok vil fremkomme for slike løsninger, både for forsikringstaker og de som eventuelt låner bilen.

- Man ser alle andre brukere av bilen også, når sønn eller datter eller far eller mor låner bilen. Er det slik at dette barnet eller ektefellen har fått lappen - skal man stole på at andre kan kjøre bil, eller skal man vurdere dette hele tiden, spør Årnes.

Han understreker at det for Remas bilforsikring opplyses at man selv kan bestemme hvor mye informasjon man vil dele.

- Men de som ønsker å gå inn på en slik løsning, må ta stilling til den og vurdere om det passer dem å levere personopplysninger på en slik måte for å få billigere forsikring, uttaler Årnes til Dinside.

- Frivillig tilvalg

Rebecca Ophus, kommunikasjonsrådgiver hos Rema 1000 i Norge, understreker overfor Dinside at kjøreregistreringen er et frivillig tilvalg på forsikringen, som altså kunden selv velger om hun eller han ønsker.

Hun sier også at kunden kan slå av GPS-funksjonen på telefonen uten at dette påvirker forsikringen. Du trenger altså ikke å la deg spore dersom du ikke ønsker det.

- Statistikken hittil viser at flesteparten av de som får tilbud om Kjør smart velger å takke ja, forteller Ophus.

Hun understreker at datasikkerhet og personvern står høyt og at de er underlagt strenge lover og regler fra Datatilsynet og Finanstilsynet - hvor Rema Forsikring og Kjør smart er godkjent.

- Rema Forsikring vet ikke hvor du kjører eller hvor du er, data som samles inn brukes kun til å gi en kjørescore og beregne en mer korrekt pris til hver enkelt kunde, sier Ophus.

DATA VIL IKKE BRUKES I SKADEOPPGJØR: Ifølge Rema Forsikring, vil ikke data fra Kjør Smart bli brukt i skadeoppgjør, og det skal heller ikke påvirke rabatten. Men du vil likevel få bonustap, som for alle bilforsikringer ved skade. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
DATA VIL IKKE BRUKES I SKADEOPPGJØR: Ifølge Rema Forsikring, vil ikke data fra Kjør Smart bli brukt i skadeoppgjør, og det skal heller ikke påvirke rabatten. Men du vil likevel få bonustap, som for alle bilforsikringer ved skade. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer

Hun understreker at data fra Kjør Smart ikke vil bli brukt i et eventuelt skadeoppgjør dersom uhellet skulle være ute.

- Skulle uhellet være ute, så vil du få hjelp og dekning som normalt. Data fra Kjør smart vil aldri bli brukt i et skadeoppgjør. Kjør smart-rabatten vil heller ikke påvirkes av uhellet. Det er kjøremønsteret over tid som bygger opp scoren din, sier hun.

Vær oppmerksom på at ordinære forsikringsvilkår og tap av bonus ved skader, fremdeles vil gjelde også for denne forsikringen.

- Rema Forsikring har større tro på at Kjør smart-scoren gir det beste bildet av kjøremønsteret og risikoprofilen din enn det tradisjonelle bonussystemet, men bonussystemet er dessverre fremdeles en standard i bransjen. Hvor trygt du kjører leses best ut av Kjør smart-scoren din. Og selv om du kjører trygt, så kan du være så uheldig at du opplever uhell en sjelden gang. Det er derfor du har forsikring, sier Ophus til Dinside.

Slik virker det:

Her er Rema 1000 Forsikring sin forklaring på hvordan systemet fungerer:

«Kjør Smart»-enheten kobles i OBD-pluggen i bilen din. OBD er en forkortelse for On-Board Diagnostics, som på godt norsk kan kalles for diagnosetilkoblingen. OBD overvåker motor, girkasse og komponenter for å kontrollere utslipp og gi beskjed om feil. Tilkoblingen brukes ofte av verksteder for å finne feil og stille diagnose ved bilreparasjoner. Dingsen leser og sender data fra bilens styringssystem til Kjør Smart-appen på smarttelefonen din via Bluetooth. Kjør Smart oversetter dataene og benytter dem i en rekke funksjoner, blant annet til å beregne kjørescoren. Hensikten bak kjørescoren er å vurdere hvor trygt og effektivt du kjører. Ved oppstart er scoren din 100, deretter kan du bli trukket for ekstrem hastighet, hard oppbremsing, hard akselerasjon og nattkjøring. Disse faktorene bidrar statistisk sett til høyere risiko for bilulykker og bilskader.

Det er det amerikanske teknologiselskapet Dash som har utviklet Kjør Smart-appen.

- Mange spennende muligheter

Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand, understreker overfor Dinside at Rema Forsikring står for salg, kommunikasjon og markedsføring av produktene, mens det er Storebrand som står som forsikringsgiver og som altså leverer forsikringsproduktet og oppgjørstjenester.

MULIGHETER: Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand, sier det er mange muligheter i fremtidens forsikringsløsninger. Foto: Storebrand
MULIGHETER: Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand, sier det er mange muligheter i fremtidens forsikringsløsninger. Foto: Storebrand Vis mer

Dette innebærer at det står Rema Forsikring på forsikringspapirene - men at innholdet i forsikringene for øvrig er som Storebrands ordinære vilkår.

På spørsmål om hvorvidt Storebrand også vurderer å tilby kjøreregistrering og prising etter kjøreadferd, uttaler Andreassen til Dinside at ingen av de store aktørene i forsikringsbransjen, inkludert Storebrand, tilbyr telematikk i dag.

- En forutsetning for å lykkes i dette markedet er å lytte til kundene og se hvilke produkter og tjenester de etterspør. Vi skal være med å utvikle og implementere fremtidens forsikringsløsninger. Det ligger mange spennende muligheter her, blant annet kan bruk av telematikk gi en mer riktig pris til hver enkelt kunde, uten at vi har konkrete planer om å implementere det i våre egne forsikringer ennå, uttaler Andreassen til Dinside.

- Er i tenkeboksen

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg, sier til Dinside at dette er noe Tryg har hatt et prøveprosjekt på det siste året - som Dinside også tidligere har omtalt.

I TENKEBOKSEN: Ole Irgens i Tryg sier de er i tenkeboksen om de skal tilby løsningen i sine produkter. Foto: Tryg
I TENKEBOKSEN: Ole Irgens i Tryg sier de er i tenkeboksen om de skal tilby løsningen i sine produkter. Foto: Tryg Vis mer

- Vi er i ferd med å avslutte dette prosjektet nå, og vil i løpet av noen måneder vurdere om vi skal utarbeide konkrete forsikringsprodukter basert på dette. Man kan for eksempel tenke seg at ungdom, som er en ulykkesutsatt gruppe, kan få rimeligere forsikring med en slik boks installert. Det kan også være aktuelt med «pay as you drive»-løsninger, der man betaler for antall kjørte kilometer hver måned, sier Irgens til Dinside.

Han sier videre at de tror det kan være fornuftig med en prising basert på kjøreatferd, og at det kan virke «dempende» for noen utsatte grupper å ha en slik boks installert, for eksempel ungdom.

- Samtidig ser vi betenkelighetene med at forsikringsselskap skal samle inn store mengder data om våre kunder - selv om dette vil skje med nødvendige tillatelser fra norske myndigheter. Derfor er Tryg nå i tenkeboksen, og vi skal ta den tiden vi trenger på å evaluere prosjektet og se om vi skal innarbeide teknologien i noen av våre produkter, uttaler Irgens.

Ønsker å rulle det ut i 2017

KOMMER I 2017: Codan ønsker å rulle ut prising etter kjøreadferd som et tilbud til alle i 2017, ifølge  Mari Bræin Faaberg. Foto: Codan Forsikring
KOMMER I 2017: Codan ønsker å rulle ut prising etter kjøreadferd som et tilbud til alle i 2017, ifølge  Mari Bræin Faaberg. Foto: Codan Forsikring Vis mer

Codan forsikring hadde et prøveprosjekt med registrering av kjøreadferd og prising deretter, i 2015.

Prosjektet er avsluttet, og Mari Bræin Faaberg, kommunikasjonssjef i Codan, sier til Dinside at prosjektet var vellykket og at de nå jobber med en løsning som de ønsker å ta ut i markedet.

- Vi har som ambisjon å kunne tilby en slik løsning i det norske markedet, i løpet av 2017, uttaler Faaberg til Dinside.

- Vi mener teknologen bidrar til mer transparens prissetting. Vi er opptatt av rettferdig prissetting og mener telematikk er et skritt i retning av mer transparens i forsikringsbransjen. Ved at kunden gir fra seg informasjon om sin kjøreatferd får de en mer rettferdig pris på bilforsikringen. 80 prosent mente at egen kjøreadferd burde komme forsikringstaker til gode og 88 prosent sa at gode eller trygge sjåfører bør betale mindre i forsikring, sier hun videre.

- Vurderer fortløpende

Gjensidige Forsikring har som nevnt tidligere hatt et forsøksprosjekt i Norge - og nå har de gående et liknende prosjekt med prising etter kjøreadferd i Sverige.

VURDERER: Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, uttaler til Dinside at de vurderer dette fortløpende. Foto: Gjensidige
VURDERER: Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, uttaler til Dinside at de vurderer dette fortløpende. Foto: Gjensidige Vis mer

Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, uttaler til Dinside at teknologien er der og at de følger med på det som skjer.

- Vi registrerer det som skjer, men forsøker å holde hodet litt kaldt og vurderer dette underveis. Vi skynder oss langsomt, uttaler Rysstad til Dinside.

- Uansett hvis og når, ser vi for oss at dette i utgangspunktet skal være frivillig. Det er noe av det viktigste om man skal innføre dette; det må føles «alright» hos kunden, sier han.

Han understreker at dette også er en kost-nytte-vurdering, og at en stor utrulling av dette vil koste mye - men at kostnadene ved ny teknologi synker etterhvert.

- Men her er det mye som kan gå på trafikksikkerhet; hvis man kan oppfordre til mer forsiktig kjøreadferd, hvor forsikringen er priset ut fra risiko, er det selvsagt også et aspekt å vurdere, sier Rysstad til Dinside.

- Dette er vurderingen nå - men den kan være annerledes om en stund, sier han.

Les mer:

Slik får du halv pris på bilforsikringen

Unngå bonustap med «bulkeforsikring»

Kjører du over angitt kilometerstand, kan det koste deg dyrt

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer