Nav

Nå kommer utbetalingen

I desember er utbetalingsdatoene for flere stønader annerledes.

UTBETALINGSDATO: Utbetalingsdatoen i desember avhenger av hva slags stønad man mottar fra Nav. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
UTBETALINGSDATO: Utbetalingsdatoen i desember avhenger av hva slags stønad man mottar fra Nav. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Skattetrekket i desember avhenger av hva slags stønad man mottar, så det er noen som ikke må betale skatt og noen som blir trukket halv skatt.

Men det er ikke det eneste som er annerledes med Nav-utbetalingen i desember.

I en del tilfeller vil det være andre utbetalingsdatoer enn normalt.

Disse datoene gjelder

Barnetrygd og kontantstøtte utbetales normalt den 30. i måneden, men i desember kommer utbetalingen den 15.

Vi går over til alderspensjon som vanligvis utbetales den 20. hver måned, mens utbetalingsdatoen blir den tolvte i desember.

De samme datoene gjelder for stønadene nedenfor:

 • Alderspensjon
 • Avtalefestet pensjon
 • Forhøyet hjelpestønad
 • Gjenlevende pensjon
 • Hjelpestønad
 • Grunnstønad
 • Krigsstønad
 • Menerstatning
 • Minstepensjon
 • Overgangsstønad
 • Stønad til barnetilsyn
 • Uføretrygd

Om stønaden din ikke er nevnt i artikkelen, kan du sjekke betalingsoversikten din for å finne utbetalingsdatoen.

Her får du all informasjon om utbetalingsdatoene.

Disse slipper skatt

I desember er det ikke alle som mottar ytelser fra Nav som må betale skatt, mens noen blir trukket halv skatt.

Skattetrekket i desember avhenger av hva slags stønad man mottar.

Følgende utbetalinger er trekkfrie i desember: Avtalefestet pensjon (AFP), alderspensjon, ytelser til tidligere familiepleier, ytelser til gjenlevende ektefelle og introduksjonsstønad.

Det er også flere som har halvt skattetrekk i desember:

 • Foreldre- og svangerskapspenger
 • Kvalifiseringsstønad
 • Overgangsstønad
 • Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger
 • Sykepenger (Halvt skattetrekk på sykepenger i desember gjelder bare for utbetalinger for desember, og som utbetales i desember)
 • Supplerende stønad
 • Ventelønn
 • Uføretrygd

Hvis man har lagt inn et frivillig skattetrekk på pengestøtten sin, vil dette også bli trukket i desember, med mindre man melder ifra om at det skal stoppes.

Få all informasjon om skattetrekk her.