Nav-regler for 2020

Nav-endringene du bør få med deg

Her er endringene som skjer i 2020. Én gruppe vil oppleve et stønadskutt på over 60.000 kroner.

NYE SATSER: Et nytt år innebærer blant annet endringer av en del av Navs stønadssatser. Og en gruppe får et ekstra stort kutt i stønaden i 2020. Foto: NTB Scanpix
NYE SATSER: Et nytt år innebærer blant annet endringer av en del av Navs stønadssatser. Og en gruppe får et ekstra stort kutt i stønaden i 2020. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Med et nytt år kommer både endel nye regler, og endringer av gamle.

Også hos Nav er det en del som blir nytt, som for noen vil innebære en økning i utbetalingene, men ikke for alle. Den største stønadsendringen gjelder de under 25 år som mottar minsteytelsen av arbeidsavklaringspenger.

Under kan du lese hvilke Nav-endringer som skjer i løpet av 2020 - noen ble innført allerede 1. januar, mens andre innføres fra 1. februar og 1. mars.

Endringer fra 1. januar

Barnebidrag: Rettsgebyret endres fra 1.150 kroner til 1.172 kroner. Endringen innebærer at gebyret partene må betale når NAV fastsetter eller endrer et underholdsbidrag, økes tilsvarende fra samme dato.

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon: Satsen for engangsstønad endres 1. januar 2020 fra 83.140 kroner til 84.720 kroner, for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar eller senere.

I 2019 gikk engangsstønaden langt kraftigere opp, fra 63.140 kroner i 2018 til 83.140 kroner, altså 20.000 kroner, et resultat av KrFs regjeringssamarbeid.

Foreldreansvar – ny regel om felles ansvar: En ny regel i barneloven om felles foreldreansvar trer i kraft fra 1. januar 2020. For barn født etter denne datoen er Barnelovens utgangspunkt at foreldre får felles foreldreansvar. Dette gjelder også for foreldre som ikke har vært gift eller bodd sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene.

Hvis faren likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten, som skal fatte en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles foreldreansvar innen den samme fristen.

Gravferdsstønad: Satsen for full behovsprøvd gravferdsstønad går opp fra 23.990 kroner i 2019, til 24.734 kroner. Egenandelen for stønad til båretransport er 10 prosent av denne satsen. Det betyr at egenandelen øker fra 2.399 kroner til 2.473 kroner.

Grunnstønad: To av grunnstønadene fjernes fra 1. januar i år:

Støtte til teksttelefon og i særlig tilfeller til vanlig telefon, og støtte ved bruk av proteser, støttebandasje og liknende.

Endringene gjelder kun for nye tilfeller.

Dagpenger: Fra 1. januar er det vedtatt at lønn fra arbeidsgiver til en deltaker i arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid ikke regnes med ved vurderingen av om kravet til minsteinntekt er oppfylt.

Dagpenger/Tiltakspenger: Fra 2020 skal man ikke lenger kunne velge å motta tiltakspenger i stedet for dagpenger under tiltaksdeltakelsen. Det innebærer at tiltaksdeltakere må benytte dagpengerettigheter før en eventuell overgang til tiltakspenger.

Pleiepenger: Nav gjeninnfører rett til pleiepenger ved barnets dødsfall fra og med 2020. Dersom barnet dør i stønadsperioden og pleiepengemottakeren har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år, gis det pleiepenger opptil tre måneder. Til andre pleiepengemottakere gis det ved barnets dødsfall pleiepenger opp til seks uker.

Ved eventuell arbeidsinntekt i denne perioden skal pleiepengene graderes mot arbeidsinntekten.

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende som er i arbeid: Maksimalsatsene for stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende som er i arbeid er justert opp:

 • For første barn: Fra 47.724 i 2019, til 48.636 kroner per år fra 2020
 • For to barn: Fra 62.280 i 2019, til 63.468 kroner per år fra 2020
 • For tre eller flere barn: Fra 70.572 i 2019, til 71.916 kroner per år fra 2020

Tilleggsstønader: Fire tilleggsstønader etter arbeidsmarkedslovenavvikles fra 2020:

Tilleggsstønadene til dekning av utgifter til tilsyn av barn og andre familiemedlemmer, læremidler, bolig og flytting til tiltakssted som gis til tiltaksdeltakere med tiltakspenger, dagpenger eller kvalifiseringsstønad.

Fra 1. januar utbetales stønad til barnetilsyn som tilleggsstønad etter regning. Stønad til barnetilsyn som tilleggsstønad etter folketrygdloven endres slik at den beregnes til 64 prosent av dokumenterte utgifter til barnetilsyn per måned, begrenset oppad til en maksimal sats fastsatt av Stortinget. Stønaden omregnes til en dagsats og utbetales for antall dager i aktivitet.

Det er foreslått at maksimalsatsene for stønad til tilsyn av barn i 2020 skal utgjøre:

 • For første barn: 48 636 kroner per år
 • For to barn: 63 468 kroner per år
 • For tre eller flere barn: 71 916 kroner per år

Tilleggsstønader etter tilleggsstønadsforskriften blir oppjustert fra og med 2020. Dette er stønader til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning):

 • Stønad til reiser med egen bil: Fra 2,39 kr til 2,44 kr per kilometer
 • Stønad til boutgifter: Fra 4.115 kr til 4.193 kr per måned
 • Stønad til flytting med egen bil: Fra 2,39 til 2,44 per kilometer

Reise- og flyttestønad til arbeidssøkere:

 • Stønad til reise med egen bil: Fra 2,39 kr til 2,44 kr per kilometer
 • Stønad til flytting med egen bil: Fra 2,39 kr til 2,44 kr per kilometer

Stønad til læremidler:

 • Videregående skole, full sats: Fra 375 kr til 382 kr per måned
 • Videregående skole, halv sats: Fra 188 kr til 191 kr per måned
 • Høgskole/universitet/fagskole, full sats: Fra 749 kr til 763 kr per måned
 • Høgskole/universitet/fagskole, halv sats: Fra 375 kr til 382 kr per måned

Tiltakspenger: Satsene for stønad til tiltaksdeltakere justeres opp i 2020. Satsene er ifølge Nav foreslått oppjustert slik:

 • Tiltakspenger, lav sats: Fra 279 kr til 288 kr
 • Tiltakspenger, høy sats: Fra 386 kr til 398 kr
 • Barnetillegg: Fra 46 kr til 47 kr

Endringer fra 1. februar

Mindre i AAP: Fra 1. februar reduseres minsteytelsen til mottakere av arbeidsavklaringspenger under 25 år fra 2G til 2/3 av 2G. Per i dag utgjør 1G 99.858 kroner.

Minsteytelsen går altså ned fra 199.716 til 133.144 kroner, som er 66.572 kroner mindre.

– Vi ønsker å harmonisere minsteytelsen i AAP-ordningen for unge under 25 år med ytelsene i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet, og i stedet satse på en betydelig tettere oppfølging av de unge, uttalte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da endringene ble presentert sist høst.

Videre vil Ung ufør-tillegget i arbeidsavklaringspenger for alle mottakere avvikles, uavhengig av alder.

– Dette vil bidra til å vri fokus fra varig sykdom til mulighetene for bedring av arbeidsevnen, uttalte arbeids- og sosialministeren.

Endringene vil ha virkning for nye mottakere av ytelsen, presiserer Nav på sine nettsider.

Endringer fra 1. mars

Behandlingsbriller til barn og unge: Fra 1. mars 2020 blir det innført to faste satser for behandlingsbriller til barn og unge.

Satsene skal være på 1.200 kroner for ordinære briller, og 2.400 kroner for ekstra tilpassede briller, ifølge Handikapnytt.

Nav skriver på sine nettsider at det er igangsatt en gjennomgang av regelverket for ordningen. Som en del av denne gjennomgangen, vurderes det å innføre en mulighet for et individuelt stønadsbeløp i visse tilfeller.

Stønad til barnetilsyn som tilleggsstønad: Fra 1. mars 2020 skal utbetaling av stønad til barnetilsyn som tilleggsstønad samordnes med kontantstøtte. Innvilget kontantstøtte vil med dette trekkes fra utgiftene til barnetilsyn før stønad til barnetilsyn beregnes.

Fra 1. mars 2020 avvikles tilleggsstønad til tilsyn og pleie av andre familiemedlemmer.

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende som er i arbeid: Fra 1. mars skal utbetaling av stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid samordnes med kontantstøtte.

Dette betyr i praksis at innvilget kontantstøtte vil trekkes fra utgiftene til barnetilsyn før stønad til barnetilsyn beregnes.

Fra 1. september vil dessuten de med barn under 6 år få høyere barnetrygd, nærmere 300 kroner mer per barn.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer