Aldersgrenser i Norge? Hva er «barn»?

NAV og Helfo har seks aldersgrenser for «barn»

Når slutter barna å få støtte som barn og regnes under samme stønadssatser som voksne? Helfo og NAV har seks ulike grenser.

NÅR SLUTTER BARN Å VÆRE «BARN»? Ifølge Helfo og NAV, varierer dette veldig: Vi har funnet seks ulike aldersgrenser, avhengig av hva barnet trenger støtte til.
NÅR SLUTTER BARN Å VÆRE «BARN»? Ifølge Helfo og NAV, varierer dette veldig: Vi har funnet seks ulike aldersgrenser, avhengig av hva barnet trenger støtte til. Vis mer
Publisert

Ifølge norsk lov, er man myndig i Norge når man fyller 18 år. Da har man ifølge loven full rettslig handleevne og kan inngå avtaler og råde over sine egne midler uten samtykke av verge.

Myndighetsalder i Norge

Å være myndig vil si å være en person som har full rettslig handleevne, slik at vedkommende kan inngå avtaler og disponere over sine midler uten samtykke av verge.

I Norge er man myndig hvis man er fylt 18 år og ikke er umyndiggjort, jf. vergemålsloven av 26. mars 2010 § 2. Før 1969 var myndighetsalderen 21 år, og fra 1969 til 1979 20 år.

Alle under 18 år er ifølge definisjonen i vergemålsloven, mindreårig.

(Kilde: Store norske leksikon)

Ifølge barneloven, har foreldrene fostringsplikt for barna sine inntil barna har fylt 18 år. Denne fostringsplikten gjelder også etter at barnet har fylt 18 år dersom det fortsatt går på videregående skole.

Fostringsplikten innebærer at foreldrene skal dekke forsørger-utgifter og utgifter til utdanning, for barnet, og etter økonomisk evne.

Det er altså foreldrene som har økonomisk ansvar for barn under 18 år, uansett om dette barnet er 1, 10 eller 17 år.

Men det er likevel ikke slik at alle barn under 18 dermed får gratis helsehjelp eller lik støtte til utgifter knyttet til helse, innenfor refusjonsordningene til NAV og Helfo.

Vi har funnet hele seks ulike aldersgrenser for hva NAV og Helfo regner som barn og som innenfor retten til støtte, og aldersgrensen for når barnet ikke lenger får støtte:

10, 12, 13, 16, 18 og 20 år.

Det er politikerne som bestemmer lovene som definerer blant annet slike aldersgrenser. Avhengig av hvilken lov eller regel som ligger til grunn for stønaden, er det ulike departementer som bestemmer.

Du kan lese hva departementene sier om bakgrunnen for at de opererer med ulike aldersgrenser, lenger nede i teksten.

Her er de ulike aldersgrensene:

Vi har funnet aldersgrensene ved hjelp av NAV og Helfo sine nettsider. Tips oss gjerne direkte eller skriv det i debatten nedenfor, dersom du kjenner til andre aldre for skillet mellom barn/voksen.

Næringsmidler på blå resept: 10 år

Barn under 10 år med laktose-, melkeproteinintoleranse eller melkeallergi, kan få refundert utgifter til næringsmidler på blå resept. Eksempelvis melkeerstatning.

BARN OG BRILLER, 18, 12 ELLER 13? Barn med bestemte synsdiagnoser, kan få briller til de er 18 år. Men trenger de å gå til ortoptist, for å få avdekket og hjelm for visse synsdiagnoser, må de betale egenandel som voksne fra de er 12 år. Og mister de eller ødelegger brillene, får de kun stønad til reparasjon eller nye dersom de er under 13. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
BARN OG BRILLER, 18, 12 ELLER 13? Barn med bestemte synsdiagnoser, kan få briller til de er 18 år. Men trenger de å gå til ortoptist, for å få avdekket og hjelm for visse synsdiagnoser, må de betale egenandel som voksne fra de er 12 år. Og mister de eller ødelegger brillene, får de kun stønad til reparasjon eller nye dersom de er under 13. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer

Ortoptist: 12 år

Du kan få dekket deler av dine utgifter til undersøkelse og behandling hos ortoptist av Helfo. Ortoptisten bestemmer selv sine satser, så prisene kan variere, men støttesatsen du får fra Helfo er felles: Barn under 12 år får 362 kroner i støtte fra Helfo, mens barn over 12 og voksne får 213 kroner i støtte.

Mistet briller: 13 år

NAV gir støtte til reparasjon eller nye briller/kontaktlinser dersom barnet har mistet eller ødelagt brillene/kontaktlinsene som NAV allerede har betalt støtte for – men kun for barn under 13 år.

Fastlege/lege: 16 år

Barn under 16 år slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen.

FASTLEGE FOR BARN, 16 ÅR: Etter fylte 16 år, går barn over til voksenbetaling hos fastlegen. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
FASTLEGE FOR BARN, 16 ÅR: Etter fylte 16 år, går barn over til voksenbetaling hos fastlegen. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer

Legespesialist: 16/18 år

En legespesialist er for eksempel en lege som holder til på sykehus. Her er samme regler for fritak av egenandel som for fastlege, dersom legespesialisten har avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.

Fysioterapeut/manuell terapeut: 16 år

Barn under 16 år får gratis undersøkelse og behandling hos fysioterapeut og manuellterapeut, med forutsetning av henvisning fra lege og at terapeuten har driftsavtale med helseforetak.

Poliklinikk: 16/18 år

Barn under 16 år slipper egenandel ved poliklinisk behandling/undersøkelse. For psykiatrisk behandling er aldersgrensen 18 år.

Pasientreiser: 16 år

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til reisegodtgjørelse. De fleste vil imidlertid måtte betale en egenandel – men dette slipper barn under 16 år samt ledsager.

BARN HOS PSYKOLOG, 18 ÅR: Mens barna må betale hos fastlegen etter fylte 16, får de gratis hjelp hos psykolog til de er 18. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
BARN HOS PSYKOLOG, 18 ÅR: Mens barna må betale hos fastlegen etter fylte 16, får de gratis hjelp hos psykolog til de er 18. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer

Psykolog: 18 år

Barn og ungdom under 18 år slipper egenandel hos psykolog.

Briller: 18 år

Barn og unge under 18 år kan få støtte til briller/kontaktlinser ved særskilte synsdiagnoser, blant annet skjeling.

Barnetrygd: 18 år

Du får barnetrygd for barnet til og med måneden før barnet fyller 18 år.

Tannlege: 18/20 år

All behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis for barn til og med 18 år.

Når du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, har du fremdeles rett til billigere tannbehandling. Dette gjelder ved bruk av den offentlige tannhelsetjenesten, og du betaler 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler resten.

TANNLEGE OG KJEVEORTOPED, 18 ELLER 20 ÅR: Tannlegen er gratis for barn under 18 år, mens de kan betale redusert takst til de er 20. Tannregulering dekkes til barnet er 20 - dersom det er innenfor diagnosene som gir rett på refusjon. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
TANNLEGE OG KJEVEORTOPED, 18 ELLER 20 ÅR: Tannlegen er gratis for barn under 18 år, mens de kan betale redusert takst til de er 20. Tannregulering dekkes til barnet er 20 - dersom det er innenfor diagnosene som gir rett på refusjon. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer

Tannregulering/kjeveortoped: 20 år

Barnet kan få støtte til kjeveortopedisk behandling dersom det er innenfor gitte diagnoser. Satsene er gradert etter alvorlighetsgrad, fra full dekning til 40 prosent støtte. Ved diagnoser som får full refusjon, er det ingen aldersgrense, men de som har rett på 75 og 40 prosent refusjon må ha påbegynt behandlingen seinest det året bruker fyller 20 år.

Det er politikerne som bestemmer, og dette sier de:

Det er ulike departementer som bestemmer over ulike lover og regler i ulike etater.

For saker under Helfo, er det Helse- og omsorgsdepartementet som bestemmer.

For saker under NAV, er det Arbeids- og sosialdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

Vi har kontaktet departementene for å høre hvorfor de opererer med de aldersgrensene de gjør, og hvorfor de ikke er like på alt.

De fleste reglene ligger under Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet om ulike aldersgrenser:

– En sentral hovedregel når det gjelder aldersgrenser innenfor helseområdet, er at barn over 16 år har rett til å bestemme selv i helserettslige spørsmål. Likevel er det slik at i noen særlige tilfeller er grensen satt høyere. Og rent unntaksvis kan den settes lavere.

– Det er ulike aldersgrenser for fritak og egenbetaling. Det kan være både faglige og samfunnsøkonomiske grunner for fastsettelser av aldersgrenser. For eksempel har alle barn fra 0–18 rett til gratis tannbehandling, men 19- og 20-åringer betaler en mindre egenandel selv, uttaler Helse- og omsorgsdepartementet til Dinside.

Arbeids- og sosialdepartementet om reglene for briller:

Det er det 18 år for anskaffelse av briller eller kontaktlinser og 13 år for skade eller tap av briller.

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet er utgangspunktet og hovedregelen, at personer under 18 år er barn – som følger av folketrygdloven § 1-6, og er i samsvar med internasjonal rett.

Om 13-årsgrensen for skade eller tap, uttaler departementet overfor Dinside at tap av eller skade på briller eller kontaktlinser, er en særordning.

– Denne særordningen for barn under 13 år og for barn mellom 13–18 år som på grunn av funksjonshemning, sykdom eller skade kan likestilles med barn under 13 år, er begrunnet i at denne gruppen i mindre grad enn andre kan forventes å være forsiktig med briller og kontaktlinser. Tap og skade må i større grad påregnes og yngre barn kan ikke holdes ansvarlig på samme måte som eldre barn og voksne, ifølge Arbeids – og sosialdepartementet.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer