Dagpenger fra Nav ved sluttpakke

Nei, du mister ikke dagpengene om du sier nei til sluttpakke

Slik finner du ut av de kronglete reglene.

ENDRER MYE: I mange tilfeller vil NAV redusere eller nekte deg støtte om du får penger gjennom en sluttpakkeavtale.  (Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet)
ENDRER MYE: I mange tilfeller vil NAV redusere eller nekte deg støtte om du får penger gjennom en sluttpakkeavtale.  (Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet) Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Mandag 15. august i år de 140 ansatte ved bedriften RHI i Porsgrunn beskjed om at 100 av dem ville miste jobben.

Bedriften kom med tilbud om sluttpakke. Ikke alle syntes tilbudet var godt nok. Men å si nei så ikke ut til å være noe alternativ.

– Hvis du takker nei til sluttpakke, vil du trolig få avslag eller utsettelse på søknad om dagpenger. Det blir altså tolket som at du har takket nei til lønn fra arbeidsgiver, og ifølge folketrygdloven er det da hjemmel for avslag, kunne Nav-leder Grunde Grimsrud i Porsgrunn opplyse til Telemarksavisa.

Senere snudde Nav i saken, og fagavdelingen deres levner ingen tvil i en e-post til Dinside:

- Man kan alltid takke nei til et sluttkompensasjonstilbud. Om man da vil få dagpenger, avhenger av om man fyller vilkårene. Det er først når man takker ja til en sluttkompensasjonsavtale at det kan få konsekvenser for eventuelle dagpenger.

Du får ikke dagpenger før det er slutt

Dagpenger fra Nav er ment som en kompensasjon for manglende lønn. Sluttpakker ses dermed på samme måte som den lønna du får når du faktisk arbeider.

I Navs regelverk står det derfor at du ikke har rett til dagpenger før perioden sluttkompensasjonen gjelder for er over.

Om du har fått et engangsbeløp, bør det derfor stå i avtalen at beløpet gjelder en lengre tidsperiode. Dette gjelder også skattemessig (se under).

Heldigvis kan du søke om dagpenger fra første dag du blir arbeidsledig. I søknaden må du legge ved kopi av sluttpakkeavtalen din.

Hvis du får innvilget dagpenger, vil du ikke få dagpenger de 3 første dagene. Disse dagene kalles ventedager. Bare normale arbeidsdager (mandag til fredag, unntatt helligdager) regnes som ventedager. Dette gjelder også om du tidligere har jobbet mens andre normalt har fri.

Hvis du selv er skyld i at du mistet jobben eller har sagt opp frivillig, så blir ventetiden minst 12 uker.

Dette kan i enkelte tilfeller komme til å bli et skjønnsspørsmål fra NAVs side.

Derfor er det svært viktig at det står klart i sluttavtalen at du ble oppsagt som et resultat av nedbemanning, at du selv ikke ønsket å fratre og at du ikke selv er årsak til oppsigelsen.

Hva om sluttpakkeavtalen er dårligere enn dagpengene?

De aller fleste sluttpakker tilsvarer den lønna du hadde i en begrenset tidsperiode.

Dermed vil den i de fleste tilfelle gi deg mer enn de 62,4 prosent av inntekten din før skatt som dagpengene utgjør.

Men hva om sluttpakkeavtalen innebærer at man får langt lavere ytelser enn man ville fått dersom man var «vanlig» arbeidsledig? Kan man da søke om en lavere dagpengesats i tillegg til sluttpakken for å få tettet hullet?

Fagavdelingen hos Nav har svar også her.

- For å finne ut hvor lenge vedkommende er dekket, tar man verdien på sluttpakken og deler på tidligere månedslønn. Dersom verdien på sluttpakken er 200.000 og tidligere månedslønn er 20.000, er han dekket ti måneder fremover i tid. Hun eller han kan ikke få dagpenger før det er gått ti måneder.

Det er altså den lønna du hadde før sluttpakken som teller som beregningsgrunnlag, ikke sluttpakken i seg selv.

For de som har hatt deltidsstilling er det viktig å vite at det totale bruttobeløpet som sluttpakken utgjør divideres med den månedslønnen du ville hatt i en 100 prosents stilling.

Du får ikke sykepenger heller

Skulle du bli syk i sluttpakkeperioden, får du som hovedregel ingenting fra NAV.

Dette fordi inntekten fra tidligere arbeidsgiver jo ikke faller bort selv om du selv er satt ut av spill. Du er jo uansett ikke pliktig til å møte på jobb.

Retten til sykepenger knytter seg direkte til den pensjonsgivende inntekten. Det er bare tap av slik inntekt som kvalifiserer til sykepenger, forklarer advokat Svein Steinfeld Jervell i advokatfirmaet Dalan til Dinside i en e-post.

VONDT I RYGGEN: Om helsa svikter under sluttpakkeperioden kan du ikke regne med å få sykepenger. (Foto: Syda Productions/Shutterstock/NTB scanpix)
VONDT I RYGGEN: Om helsa svikter under sluttpakkeperioden kan du ikke regne med å få sykepenger. (Foto: Syda Productions/Shutterstock/NTB scanpix) Vis mer

Om du skaffer deg nytt arbeid i sluttpakkeperioden får du derimot sykepenger om du skulle bli sykmeldt. Men disse beregnes da ut fra det du tjener i den nye jobben. Sluttpakkepengene holdes naturlig nok utenfor.

- Ettersom sykepenger ytes for å erstatte arbeidsinntekt som faller bort på grunn av sykdom, vil sluttpakker som ville blitt utbetalt uavhengig av om vedkommende starter i nytt arbeid i løpet av sluttpakkeperioden i utgangspunktet ikke medføre tap i sykepenger, skriver Steinfeld Jervell.

Sluttpakker og svangerskap

Planlegger du familieforøkelse i løpet av sluttpakkeperioden, er det grunn til å være ekstra på vakt.

Svangerskapspermisjon med foreldrepenger har du krav på uansett, men fallgruven ligger i beregningsgrunnlaget.

GRAVID: Det kan være fornuftig å få gjort unna familieforøkelsen mens du fortsatt er i jobb. (Foto: 10 FACE/Shutterstock/NTB scanpix)
GRAVID: Det kan være fornuftig å få gjort unna familieforøkelsen mens du fortsatt er i jobb. (Foto: 10 FACE/Shutterstock/NTB scanpix) Vis mer

Beregningen av foreldrepenger tar utgangspunkt i den inntekten du har når stønadsperioden starter.

Dersom barnet ditt blir født etter at du har sluttet i jobben og du fortsatt lever på sluttpakke, vil foreldrepengene bli beregnet etter sluttpakkesatsene og ikke etter lønnen du faktisk hadde mens du var i jobb.

Det kan i verste fall bety vesentlig mindre i lommeboka.

Arbeidsudyktig med sluttpakke

Dessverre hender det at folk som blir oppsagt opplever at de ikke kan arbeide etterpå.

I slike tilfeller er det viktig å være klar over at ytelsene fra det offentlige kan bli redusert så lenge man fortsatt mottar lønn fra tidligere arbeidsgiver.

Arbeidsavkaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp for å komme i arbeid.

Utbetalingene av disse samordnes med sluttpakkeutbetalinger.

Skulle du bli varig arbeidsudyktig og dermed uføretrygdet, blir trygden nedsatt med samme antall kroner som du mottar som sluttpakke.

Hva med feriepengene?

I ferieloven står det at feriepenger bare skal utbetales på grunnlag av vederlag for faktisk utført arbeid.

Det betyr at ytelser fra arbeidsgiver som ikke har sammenheng med den innsatsen du gjør, ikke gjelder som feriepengegrunnlag.

Det betyr med andre ord at du ikke får de 10,2 prosentene hver sommer, slik du er vant til med vanlig lønn.

Likevel er det fullt mulig å avtale med arbeidsgiveren at feriepenger skal beregnes likevel. Noen sluttpakker har dette med, og du eller de som representerer deg under forhandlingene bør absolutt sjekke om det er mulig.

Pass på skatten

Om du får sluttpakkepengene utbetalt i én bolk, kan du risikere en ubehagelig overraskelse fra Skatteetaten.

FORDEL GODENE: Sørg for at sluttlønna dels på det antallet måneder den er ment å vare. (Foto: Devrim PINAR/Shutterstock/NTB scanpix)
FORDEL GODENE: Sørg for at sluttlønna dels på det antallet måneder den er ment å vare. (Foto: Devrim PINAR/Shutterstock/NTB scanpix) Vis mer

Spesielt om beløpet kommer på toppen av din vanlige lønn, for eksempel den siste måneden du er i jobb.

Det er derfor smart å enten be arbeidsgiver om å porsjonere utbetalingene månedsvis eller søke Skatteetaten om å få fordelt utbetalingene over tid skattemessig.

Fram til i fjor var det slik at deler av sluttpakkevederlaget (tariffestet sluttvederlag og tilleggsvederlag) var skattefritt. Dette ble endret 1. januar i år, og dermed er alt du får av arbeidsgiver etter at arbeidsforholdet er avsluttet skattepliktig.

LES OGSÅ:
Sluttpakke og dagpenger
Unngå sluttpakke-fella


Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer