Nettmøte om selvangivelsen 2007

Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen svarte på DinSide-leseres skattespørsmål om alt fra reisefradrag, hyttesalg og arv.

Publisert
Sist oppdatert
I hovedsak er det alle tilfellene der det har skjedd noe i livet ditt, du bør tenke på.


Tradisjonen tro sendes selvangivelsen ut første uken i april, nærmere bestemt torsdag 3. april.

I den anledning stilte Gry Nilsen, advokat og leder av skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen, i nettmøte her på DinSide.

Nettmøtet er nå avsluttet.

Les også: Dette må du sjekke

Nettmøtet er nå avsluttet.

hussalg

Innsendt av synnøve
30.03.2008 09:31
I januar-07 solgte jeg et feriested i Nord-Norge, hadde da eid dette stedet i ca. 10 år.
Lurer på hvor på selvangivelsen (hvilken post) jeg kan tekke fra utgiftene i forbindelse med salget. F.eks. utgifter til megler etc.
Hvis du har brukt dette som egen fritidsbolig, er gevinst ved salget skattefritt. Da er det heller ikke mulig å trekke fra utgiftene ved salget dessverre.

skattetilgode

Innsendt av Petter
31.03.2008 05:18
Hei. Dette er Amir. jeg og familien min pusset opp huset i fjor rundt 300 000 kr. lurte på om hvis vi sender inn kvitteringer for opposingskostnader, får vi noe mere skattetilgode?
Vennlig Hilsen Petter.
Nei, dessverre er det ikke fradrag for oppussing hvis dere selv har bodd i huset.

reisefradrag

Innsendt av eirik
31.03.2008 10:57
Hei. Man får fradrag for reise til og fra jobb på 1,4 kr pr km når reiseutgiften overstiger ca 12000 kr. kommer bompenger inn her og i tilfelle hvordan fører man dette?
Reisefradraget er et avstandsfradrag på 1,40 kroner per km de første 35.000 km, deretter 0,70 kroner per km. Hvis man har krav på fradrag for bom eller ferje, og har utgifter til dette på minst 3.300 kroner, legges det til. Egenandelen/bunnfradraget er på 12.800 kroner.

Man regner alstå først ut avstandsfradraget, legger til eventuelle bomutgifter (hvis man har krav på fradrag for det), og trekker fra bunnfradraget.

Man har bare krav på fradrag for bomutgifter når bruk av bil er nødvendig. Bil er nødvendig når bruk av offentlig transportmidler betyr minst to timer lenger reise/ventetid enn bruk av bil.

Fradrag på tannlegekostnader

Innsendt av Knut
02.04.2008 18:01
Lurte på følgende: Måtte sette inn tann på bro, dette kostet ca. kr. 15.000,-. Kan dette trekkes av på selvangivelsen?
Det kan trekkes fra hvis dette inngår som et ledd i behandling av varig tannkjøttlidelse, men ikke hvis det dreier seg om såkalt apikal periodontitt, altså tannkjøttbetennelse som skyldes karies.

Det må sendes inn erklæring fra tannlegen.

Tap på salg av hytte

Innsendt av BjarneR
03.04.2008 08:24
Jeg arvet en hytte i 2007 hvor arvetaksten ble satt så HØY som mulig, til 500 .00 istedet for meglers vurdering 400.000. Myndighetene godtok dette ifm arveoppgjøret. Senere i løpet av 2007 solgte vi hytten og oppnådde en pris på kr 450.000 brutto og 406.000 etter at alle omkostninger var trukket fra.

Jeg vil hevde at jeg har solgt med tap tilsv 94.000 og dermed er hjemlet ca 26.000 i fradrag på skatten.

Har jeg vurdert rett, selv om jeg egentlig overtok hytta gratis, dvs uten arveavgift men med utgifter til tinglysning og dokumentavgift?

Taps/gevinstberegningen tar utgangspunkt i inngangsverdien, sammenlignet med det du solgte for, og i tillegg fradrg for omkostninger.

Normalt vil skatteetaten akseptere at inngangsverdien settes lik arveavgiftsgrunnlaget. Men: de er ikke bundet av den verdien arveavgiftsmyndighetene har satt. Arveavgiftsgrunnlaget er bare et øvre tak, og det er altså anledning til å sette inngangsverdien lavere. Ut fra det du skriver kan det se ut som at reell verdi ved dødsfallet var lavere, og at en del av tapet dermed er "konstruert". Svaret på dette er jo avhengig av en konkret vurdering, blant annet av eventuell endring i markedet. Du må gi utfyllende opplysninger i selvangivelsen om dette - både arveavgiftsgrunnlaget og meglers vurdering.

Barn

Innsendt av David O
03.04.2008 10:07
Hei, vi fikk en sønn i februar 2007. Hvilken betydning får dette for selvangivelsen?
Normalt ingenting, men:

Hvis dere har hatt utgifter til barnehage eller dagmamma (hvit), kan dere kreve foreldrefradrag.

Hvis dere er samboere, og en av dere har barn fra tidligere forhold, og dermed har vært ansett som enslig forsørger (skatteklasse 2), forsvinner den statusen når dere får et barn sammen.

Valutalån

Innsendt av Valutta
03.04.2008 10:20
Har en mulighet for å få fradrag på rentene/gebyrer ved lån i utenlandsk bank?


Ja, betalte renter og gebyrer til bank er fradragsberettigede uansett om lånet er tatt opp i norsk eller utenlandsk bank. Den eneste forskjellen er at du selv må føre opp rentene/gebyrene, i og med at de ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Husk å ta vare på dokumentasjonen for det du har betalt - du har nemlig plikt til å dokumentere renter og gebyrer betalt til utlandet.

Sjøfolk

Innsendt av Svein Olav
03.04.2008 10:51
Posten småutgifter sjøfolk. 40 kr.pr dag,kan det føres på selv om man har sjømannsfradraget?
Ja, fradraget er uavhengig av sjømannsfradraget. Fradrag for småutgifter gis til sjøfolk som bor utenfor hjemmet, og har fri kost om bord, evt hyretillegg.

Man har normalt ikke krav på småutgifter når oppholdet er under to døgn (her finnes unntak).

Man har heller ikke krav på småutgifter hvis arbeidsgiver dekker det som småutgiftene er ment å dekke, for eksempel avis, telefon osv.

Separert

Innsendt av Stig
03.04.2008 10:52
Hei,
Jeg ble separert i september og min ex flyttet da også ut fra "hjemmet". Hun har fått skatteklasse 2 etterhvert. Hvordan vil vi bli lignet? Vi har ett barn som går i barnehage.

mvh
Stig
Hvis det er din ex som har daglig omsorg for barnet, vil hun lignes i klasse 2 for (hele) 2007. Det innebærer at hun får et ekstra personfradrag på 37.000 kroner (2007), slik at skatten hennes reduseres med i overkant av 10.000 kroner.

Du vil lignes som "enslig", altså i skatteklasse 1, for (hele) 2007.

fradrag

Innsendt av Birthe B
03.04.2008 10:53
Når en av ektefellene er innlagt på sykehus en annen plass i landet og det er lang/dyr reise.. kan man få fradrag for at den andre ektefellen reiser på besøk?
Gjelder det kun alvorlig sykdom, der livet står i fare?
Forutsetning for å få sykdomsfradrag er at man har hatt utgifter på minst 9.180 kroner i løpet av året, at det dreier seg om varig sykdom eller svakhet, og at sykdommen er dokumentert med legeattest.

Hvis disse vilkår er oppfylt får man fradrag for merutgifter knyttet til sykdommen. Hva som er "knyttet til" sykdommen er jo en skjønnssak. Vår erfaring er at reiseutgifter for ektefelle i stor grad blir akseptert som sykdomsutgifter.

BARNEHAGE FRADRAG???

Innsendt av MATHILDE
03.04.2008 11:16
hei!!!
vi har to barn, bet ca 40.000 ,- dette barnehage året, korleis skriv enn det av skatte? går det ann?
Ja det går an!
Har man to barn under 12 år er maksimalt fradrag 30.000 kroner. Når dere har betalt 40.000 kroner blir altså fradraget 30.000 kroner. Hvis dere har privat barnehageplass er ikke fradraget forhåndsutfylt i selvangivelsen. Dere må altså selv føre det opp der er står ledige linjer for utfylling. Posten er 3.2.10.

Neste år får dere fradrag for hele utgiften: I 2008 er maksimalt fradrag for 2 barn økt til 40.000 kroner.

Tapt aksjekapital

Innsendt av Lina
03.04.2008 11:20
jeg hadde eget AS som ble slått konkurs høsten 2006. Aksjekapitalen var på 100000,- Bostyret er ennå ikke ferdig med saken, men kan jeg føre noe av denne kapitalen som tap eller har jeg ingen rettigheter der.
Har hvert år sendt inn oversikt tl aksjonærergisteret.
Når et aksjeselskap oppløses regnes det som salg av aksjene, med rett til fradrag for tap på vanlig måte. Du har altså krav på fradrag for tapt aksjekapital. Tapet gis det året fradraget er "endelig konstatert". Ved konkurs vil det normalt si når bobehandlingen avsluttes.

Reisefradrag for barn?

Innsendt av Rose
03.04.2008 11:23
Jeg bor på østlandet og mine barn bor på vestlandet. Jeg har sammværsrett med barn så de reiser frem og til bake annenhver helg med fly, er det muligheter til å få fradrag for disse reisene?
Nei dessverre.

Utleie av enebolig

Innsendt av Gabbi
03.04.2008 11:35
Hei, Jeg har et hus som jeg har leid ut fra januar i fjor. Hvor fører jeg opp husleien? Jeg har foretatt en del opppussing av huset (maling, hage ol.) og jeg har også påkostet asfaltering av felles innkjørsel. Jeg betaler for snømåking, samt kommunale avgifter og forsikring på huset. Er dette noe jeg kan føre opp og trekke fra på selvangivelsen?

Vennlig hilsen
Du skal bruke et skjema som heter RF 1189 "Årsoppgjør for utleie av fast eiendom".
Der fører du opp inntekter og alle de utgiftene du nevner. Nettoinntekten føres over i selvangivelsen. Post 2.8.2.

Når det gjelder asfaltering, er det mulig at dette vil anses som påkostning som det ikke gis fradrag for (legges til verdien av huset i stedenfor).

Salg av bolig

Innsendt av Marte
03.04.2008 11:44
Hei!
Vi solgte i fjor eneboligen vår før det var gått ett år og må vel nå betale skatt av overskuddet her. Er dette ting skatteetaten har, eller må jeg her lete gjennom gamle regninger og finne alt jeg eventuelt får fratrekk for? Står boligen i det hele tatt på selvangivelsen fra før eller må det påføres av meg?
Tusen takk for svar.
Du må selv lage en oppstilling for å beregne tapet på et eget ark. Finn frem hva du kjøpte boligen for, og hva du betalte i dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

Finn også frem sluttoppgjøret fra megler, der vil jo mange av utgiftene du hadde i forbindelse med salget stå ferdig oppført.

Skatteetaten registrerer kjøp og salg av eiendommer via opplysninger fra Kartverket.

Forskudd på arv

Innsendt av Mia
03.04.2008 11:52
Jeg fikk utbetalt litt farsarv i september 2007. Fikk 100.000 kr. Det står i veiledningen til selvangivelsen av man må fylle ut skjema for arv. Det er min mor som har huset og som "styrer" over det som ble igjen etter min far. Hun har valgt å utbetale bare litt, og hun tenker vel at resten skal fordeles når hun er borte.
Må jeg fylle ut arveskjemaet når ikke noe av det andre er fordelt, kun litt penger? Det er så mye som må fylles ut som iallefall jeg ikke har noe greie på, og sannsynligvis ikke mulighet til å finne ut av heller.. Slik som hvor mye penger som var på konto ved død, renter, utgifter til begravelse, hva huset er verdt osv osv.
Hva gjør jeg?
Det er skjemaet for gave som skal fylles ut. I og med at din mor sitter i uskifte, regnes halvparten (50.000 kroner) å komme fra henne, og halvparten fra din avdøde far. Det er ikke nødvendig å opplyse om annet enn denne gaven.

Grunnen til at man plikter å opplyse om slike gaver er at dette beløpet vil "spise" av fribeløpet på 250.000 kroner. Legg merke til ta fra 2008 er det mulig å gi 33.406 kroner til hvert av barna hvert år uten at det må leveres skjema.


Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer