Nye lover og regler

Nye lover fra 1. januar 2023

Dyrere medisiner, mindre fradrag på BSU og våpenamnesti til juni. Her er noen av årets viktigste nye lover og regler.

KILDESORTERING: Fra 1. januar er alle husholdninger pålagt å kildesortere mat og plast. Foto: Elisabeth Gulbrandsen
KILDESORTERING: Fra 1. januar er alle husholdninger pålagt å kildesortere mat og plast. Foto: Elisabeth Gulbrandsen Vis mer
Publisert

Nytt år, nye muligheter og nye lover. 1. januar i år trer flere nye lover og regler i kraft.

- Det er én endring som er særlig viktig: Ny erstatningslov for voldsofre, sier Per Racin Fosmark i Advokatforeningen til DinSide.

Den nye loven erstatter voldsoffererstatningsloven.

– Jeg er glad for at vi med denne loven får en mer effektiv og forutsigbar voldserstatningsordning. Den nye ordningen skal sørge for en tilnærmet automatisk utbetaling til voldsutsatte som er tilkjent erstatning ved dom. Dette utgjør i dag om lag 67 prosent av voldserstatningssakene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Den nye loven betyr blant annet at erstatningskravet skal behandles som en del av straffesaken, og at staten skal utbetale erstatning når dommen foreligger, for så å kreve inn summen av den som er dømt i straffesaken.

Om det ikke foreligger dom, har du ett år på deg til å søke erstatning.

Den omfatter også bare handlinger som har skjedd i Norge, så man vil ikke lenger få erstatning for handlinger som er begått i utlandet.

På plussiden må man ikke sannsynliggjøre at du har fått en skade, bare at du har vært offer for en handling som er nevnt i loven. Også etterlatte kan ha krav på erstatning etter den nye loven.

Handlingene som omfattes av den nye loven er: Terrorhandlinger, grov vold, tvang, tvangsekteskap, grov frihetsberøvelse og menneskehandel.

Forhåpentligvis er dette en lovendring som ikke vil få betydning for deg. Men en rekke andre endringer kan påvirke deg eller lommeboka din i året som kommer.

Her er de viktigste:

Strengere krav til kildesortering

Slurver du med kildesortering? Da er det på tide å ta tak! Fra 1. januar 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut.

Offentlige og private virksomheter og institusjoner skal også sortere ut dette.

Det er anslått at innføringen av de nye kravene innebærer at andelen plastavfall fra husholdningene og liknende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035.

Våpenamnesti

Enten du har arvet et våpen, eller anskaffet deg det på annet vis: Fra 1. januar til 1. juni kan du levere det inn uten å risikere straff. Dette gjelder ikke bare skytevåpen, men også ammunisjon og andre ulovlige våpen som elektrosjokkvåpen, ulovlige kniver og tåregass.

Fri rettshjelp

Inntektsgrensen for fri rettshjelp økes, slik at flere vil få mulighet til fri rettshjelp.

For enslige betyr det at inntektsgrensen økes fra 320 000 til 350 000 kroner, og for par fra 490 000 til 540 000 kroner. Grensen for formue økes fra 100 000 til 150 000 kroner.

Dyrere medisiner på blå resept

I dag er egenandelen av legemidler som fås på blå resept på 39 prosent. Denne blir nå hevet til 50 prosent. Maksbeløpet på 520 kroner per resept blir ikke endret. Dette vil føre til at dem som får relativt billige legemidler på blå resept, som ikke når opp til egenandelstaket og får frikort, vil få økte utgifter.

Verner menneskets beste venn

Hundeloven er en annen lov som endres fra årsskiftet.

- Siden hundeholderen er nærmest til å forebygge uønskede hendelser i hundeholdet, innføres det krav til hundeholderens kompetanse. I tillegg skjerpes kravet til hundeholderens aktsomhet. Det innføres også flere nye virkemidler for å håndheve og sikre etterlevelse av loven, skriver regjeringen i en pressemelding.

HUNDELIV: Den nye hundeloven skal beskytte hundene, og legger større ansvar på eierne, både for hundens ve og vel, men også for å begrense eventuelle skader hunden kan gjøre. Foto: NTB
HUNDELIV: Den nye hundeloven skal beskytte hundene, og legger større ansvar på eierne, både for hundens ve og vel, men også for å begrense eventuelle skader hunden kan gjøre. Foto: NTB Vis mer

I praksis vil det si at alle som har hund skal man ikke bare kjenne til hundens behov, og beskytte den mot påkjenninger og belastninger, men også være kjent med potensielle skader hunden kan gjøre.

Lavere tobakkskvote

Fra nyttår halveres mengden tobakksvarer som kan innføres avgiftsfritt som reisegods, og mengden du kan kjøpe på taxfree.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) har reagert sterkt på endringene:

- Dette er et politisk vedtak det er vanskelig å forstå. Nå blir det en særnorsk regel, som vil kreve egne kartonger bare for nordmenn. På samme fly fra utlandet kan altså en norsk statsborger nå bare ta med 5 pakker røyk, mens en utenlandsk statsborger kan ta med 10 pakker. Dette er rett og slett molbopolitikk og burde ikke vært vedtatt, skriver han til DinSide.

Bedre digitale rettigheter

Den nye Digitalytelsesloven gjelder avtaler om levering av ulike digitale tjenester som i dag ikke er særlig regulert.

- Som eksempler kan nevnes ulike applikasjoner som lastes ned til mobiltelefoner og nettbrett, og strømmetjenester for avspilling av musikk, filmer og TV-serier.

Du vil for eksempel kunne holde vederlaget tilbake, kreve heving eller kreve erstatning ved forsinkelse.

Loven skal gjelde enten du betaler penger for tjenesten, eller betaler med personopplysninger. Dette er også en såkalt preseptorisk lov, forklarer Fosmark, der selskapene ikke kan lure deg inn i bindende avtaler med dårligere vilkår: De rettighetene du har gjennom loven vil alltid gjelde som et minimum.

Ny finansavtalelov

Finansavtaleloven blir også modernisert, og vil gi et styrket forbrukervern. Moderniseringen skal gi en mer oversiktlig lovstruktur og skal i korte trekk bli mer forståelig.

- Forbrukeren kan ha dårlige forutsetninger for å vurdere risiko, kostnader og avkastningspotensial for en del finansielle tjenester, og det kan være lite rom for «prøving og feiling», for eksempel ved boliglån. Det er også behov for en strengere regulering av markedet for forbrukslån, skriver Fosmark.

Styrket rettssikkerhet gjennom barnevernloven

Den nye barnevernloven skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats.

- Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner samtidig for svært inngripende tvangstiltak. Dette stiller store krav til barnevernets arbeid og til at rettssikkerheten for barn og foreldre blir ivaretatt på en god måte.

- Det er lagt stor vekt på menneskerettslige vurderinger. Kritikken fra EMD har i hovedsak vært rettet mot barnevernsmyndighetenes og domstolenes avgjørelsesgrunnlag og begrunnelser, herunder i tilknytning til myndighetenes plikt til å arbeide for gjenforening av barn og foreldre. I denne vurderingen har også fastsettelse av samvær vært sentralt.

Mindre fradrag for BSU

BSU-sparing er et godt insentiv for unge å spare til bolig. Med dagens regler får unge som oppfyller kravene fått redusert skatt med 5500 kroner, om de setter inn maksbeløpet på 27 500 kroner. Dette blir nå redusert til 2750 kroner.

Utvidet rett til omsorgspenger

Reglene om sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger i Folketrygdloven forenkles, blant annet utvides retten til omsorgspenger for foreldre med barn med langvarig sykdom.

Dette vil blant annet si at omsorgsdager når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen kan fordeles mellom foreldrene etter avtale, samt å gi rett til at to personer kan pleie og ta ut pleiepenger samtidig.

Økt barnetillegg

Fra 1. januar gis barnetillegg til begge foreldre som forsørger barn og mottar dagpenger. Fra 1. februar økes satsen til 35 kroner per barn per dag.

Justerer skattesatsene

Endringene de aller fleste vil merke berører skatten du betaler. I årets statsbudsjett ble en rekke satser justert, blant annet for formuesskatt, trinnskatt, minstefradrag, personfradrag og skattefradrag for pensjonsinntekt.

For dem som bor i en bolig verdt mer enn ti millioner kroner, vil verdsettelsen av primærboliger øke til 70 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger ti millioner. Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 95 til 100 prosent.

Enslige forsørgere vil miste særfradraget, men dette skal kompenseres for med økt utvidet barnetrygd.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer