Nye lover og regler fra nyttår

Vi har samlet de største regelendringene som trer i kraft fra 1. januar 2024.

NYE REGLER: Er du glad i nettshopping, og spesielt fra utlandet, bør du være klar over de nye reglene som gjelder fra 1. januar. Video: Embla Hjort-Larsen / Storyblocks. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

I tillegg til nye muligheter, innebærer et nytt år også nye lover og regler.

I denne saken får du en oversikt over de nye lovene og reglene vi må forholde oss til fra 1. januar 2024.

Moms på all netthandel

Fra 1. januar må du betale merverdiavgift og eventuell toll på kjøp under 350 kroner fra utenlandske nettbutikker. Det gjelder også hvis du har kjøpt en vare i 2023, men får den levert først i 2024.

Siden 2020 har vi sluppet unna moms- og toll hvis prisen var under 350 kroner.

For å slippe momsen og eventuell toll, bør du sjekke om nettbutikken du handler hos er VOEC-registrert. Handler du fra en VOEC-registrert nettbutikk får du se totalprisen, og betaler alle avgifter når du handler.

Øker prisene på snus, røyk og alkohol

Avgiften på snus blir justert opp, og fra 1. januar vil prisen for 100 gram snus øke fra dagens 93 kroner til 97 kroner. Det tilsvarer en økning på 4,3 prosent.

For de som røyker, vil kostnaden for en pakke sigaretter også stige med fire prosent.

I tillegg vil alkohol bli noe dyrere i 2024, med en økning på 3,8 prosent.

Reduserte avgifter

Fra 1. januar reduseres trafikkforsikringsavgiften med 1,10 kroner per døgn for alle kjøretøy utenom elbiler.

Veibruksavgiften på bensin og mineralolje reduseres med henholdsvis 0,26 og 0,32 kroner per liter etter prisjustering etter nyttår.

Mer til vanskeligstilte

I dag faller barnetillegget til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstøtte bort hvis barnet har inntekt som går over grunnbeløpet på i underkant av 120 000 kroner.

Disse reglene oppheves fra 1. januar, slik at du som forsørger får barnetillegg uavhengig av hva som ditt barns inntekt.

Satsene for barnetillegg til arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstøtte økes til 36 kroner per barn per dag.

Økt barnetrygd

Satsen for ordinær barnetrygd for barn mellom 6 år til og med måneden før fylte 18 år, øker fra nyttår.

Har du barn i denne aldersgruppen, får du mer utbetalt i barnetrygd hver måned. Den nye satsen er 1510 kroner.

Høyere terskelverdi for strømstøtte

Siden desember 2021 har regjeringen hatt en strømstøtteordning som skal hjelpe deg med å håndtere de ekstraordinære strømprisene.

I høst har strømstøtten vært basert på en gjennomsnittlig markedspris time for time, i det lokale prisområdet som husholdningen din tilhører.

Fra 1. januar øker terskelverdien for beregning av strømstøtte fra 70 til 73 øre per kilowattime eksklusive merverdiavgift.

Når prisen i enkelttimer går over 73 per kWt eksklusive merverdiavgift, og ikke 70 kWt eksklusive merverdiavgift, gjør dette at strømstøtten vil dekke 90 prosent av prisen over dette nivået.

Obligatorisk fastpris på nye bøker

Også en ny boklov inntrer 1. januar. Hensikten med den nye loven er å legge til rette for at det skapes en bred og mangfoldig litteratur av god kvalitet, og at litteraturen er tilgjengelig for alle i Norge.

Loven innebærer blant annet obligatorisk fastpris på bøker.

Det vil si at utgiveren av boka skal sette en fastpris for salg til deg som forbruker. Fastprisen gjelder for utgivere og forhandlere i tolv måneder.

Bedre beskyttelse for ansatte

Arbeidsmiljøloven har nylig blitt oppdatert for å inkludere spesifikke tiltak mot seksuell trakassering på arbeidsplassen. Dette gir en tydeligere beskyttelse for ansatte i slike situasjoner.

Når et selskap som er en del av en større konserngruppe må redusere antall ansatte, gjelder nå noen nye retningslinjer.

Dersom det er egnede stillinger tilgjengelige i andre selskaper innenfor samme konsern, må disse tilbys de berørte ansatte fra det opprinnelige selskapet.

Ansattes som påvirkes av nedbemanningen, skal ha førsterett til nye stillinger som blir tilgjengelige i andre selskaper innenfor konsernet. Dette gir dem prioritet før eksterne ansettelser.

Fra 2024 har midlertidig ansatte rett til fast ansettelse etter tre år, uavhengig av årsaken til den midlertidige ansettelsen.

Strengere regler for utenlandske turbusser

Norge har i lang tid hatt problemer med at turister fraktes rundt i det ganske land av utenlandske sjåfører og busser til en rimelig penge.

Dette er noe som truer den norske turbilnæringen.

Fra nyttår vil det bare være lov for utenlandske busser å kjøre med passasjerer på norske veier maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager i året.

Målet med endringen er å få bukt med sosial dumping i transportsektoren.