Lang ventetid hos fysioterapeut:

Nye regler kan gi kortere ventetid hos fysioterapeut

Fysioterapeutforbundet tror derimot ikke at man vil se store endringer i ventetiden.

VENTETID PÅ OVER 12 UKER: Det er for lenge, ifølge Norsk Fysioterapeutforbund. Nå varsler regjeringen endringer som kan gi kortere ventetid. Foto: NTB Scanpix
VENTETID PÅ OVER 12 UKER: Det er for lenge, ifølge Norsk Fysioterapeutforbund. Nå varsler regjeringen endringer som kan gi kortere ventetid. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Fysioterapitilbudet som du blir tilbudt som pasient, er kommunens ansvar. Men reglene sier ingenting om hvor lenge du skal måtte vente på å få en time når du har fått henvisning fra fastlegen. Og ventetiden kan være lang - opptil flere måneder. I 2016 kunne fysioterapeuter på Jessheim i Akershus vise til ventetid på hele 14 måneder, ifølge eub.no

Men vil de nye reglene fra 1. januar kunne gjøre ventetida kortere?

Det mener Helsedepartementet, men verken fysioterapeutene selv eller legene har troa.

Ingen maksgrense for ventetid

Dagens regelverk sier at kommunen skal gi nødvendige helse- og omsorgstjenester til kommunen, som inkluderer behandling hos fysioterapeut. Disse tjenestene kan kommunen selv tilby, eller de kan inngå avtaler med andre offentlige eller private fysioterapeuter.

Kommunen betaler et driftstilskudd til den private fysioterapeuten, som dermed kan benyttes innenfor egenandelsordningen med henvisning fra fastlege. Med de nye reglene blir det ingen endringer av dagens egenandelsordning.

Det er ikke noe minstekrav til hvor mange fysioterapeuter hver kommune skal ha.

- Behovet i den enkelte kommune kan variere, ikke bare ut fra størrelsen på befolkningen, men også ut fra befolkningssammensetningen. Også her er det forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven som gjelder, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til Dinside.

En maksgrense for hvor lenge en pasient skal måtte vente på å få gå til fysioterapeut med sin henvisning, er det heller ikke.

- Hva som vurderes som nødvendig og forsvarlig i det enkelte tilfelle vil være avgjørende for hvor raskt pasienten skal få komme til, sier Jahrmann Bjerke.

Det står kun i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi at behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter henvisningen, for at pasienten skal ha krav på refusjon.

Ventetid på 12 uker eller mer

Norsk Fysioterapeutforbund kartla ventetid til fysioterapeuter som har avtale med kommunene om å ta imot pasienter omfattet av egenandelsordningen i overgangen 2013/2014.

Da kom det frem at 20 prosent av fysioterapeutene hadde en ventetid for nye pasienter på 12 uker eller mer, og at bare rundt 5 prosent av fysioterapeutene kunne ta inn nye pasienter i løpet av et par arbeidsdager.

De konkluderte dessuten med at en større andel av pasientene i denne perioden måtte vente 12 uker eller mer på behandling, enn fem år tidligere, og at det sjelden er et poeng å tidsdifferensiere ut over 12 uker.

- På medisinsk grunnlag vil det ikke være riktig å la pasienter stå i evigheter i behandlingskø for fysioterapi, sier kommunikasjonsleder Vidar Rekve i Norsk Fysioterapeutforbund til Dinside.

- Selv om tallene er fra noen år tilbake, tror vi likevel de gir en god pekepinn på hvordan situasjonen er, ettersom forholdet mellom fysioterapiårsverk i kommunehelsetjenesten og befolkningstall knapt har endret seg de siste årene, legger han til.

Nye regler kan gi kortere ventetid

Fra og med 1. januar 2018 har regjeringen endret loven slik at det stilles krav om at alle kommunene skal ha knyttet til seg fysioterapeut, i tillegg til lege, sykepleier, helsesøster og jordmor.

- Nytt regelverk vil gi pasienter direkte tilgang til fysioterapeut uten å måtte ha henvisning fra lege. Det betyr at pasienten vil kunne komme raskere til behandling, og det kan redusere risikoen for at plagen kan bli langvarig, sier Jahrmann Bjerke.

Hvordan skal man med de nye reglene sikre at kommunen har knyttet til seg nok fysioterapeuter?

- Det er kommunens eget ansvar å sørge for at loven følges, og en lovpålagt plikt til å etablere et internkontrollsystem og sørge for at tjenester planlegges og utføres i samsvar med lover, lyder svaret fra departementet.

Hvordan ser man for seg at ventetiden skal ned med de nye reglene?

- Ventetiden kan bli kortere fordi pasienten ikke lenger trenger time hos fastlege først for å få henvisning. Dette vil kunne føre til kortere ventetid fra behovet for behandling oppstår til nødvendig behandling starter opp, sier Jahrmann Bjerke, som også mener at når pasienter kommer raskere til behandling, vil mange kunne klare seg med totalt færre behandlinger.

Har ikke tro på endring

Fysioterapeutforbundet er derimot ikke overbevist om at regelendringen vil gjøre underverker for ventetiden.

- Vi er fornøyd med endringen, men tror ikke at lovpålegget om å ha fysioterapikompetanse i kommunen får betydning for ventetida på behandling. Lovpålegget er egentlig bare en gjeninnføring av en lovfestet plikt som var der for få år siden, i kommunehelsetjenesteloven av 1984, sier Rekve.

- Hva mener dere må til for å få ned ventetiden til fysioterapeut?

- Vi må ha en økning i fysioterapiårsverk i kommunene, spesielt på de områdene det har vært en nedgang over mange år, som i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og der behovet vil øke på grunn av endringer i befolkningssamansetninga, som gir økt behov for flere typer fysioterapitilbud til de eldre, sier Rekve.

Han forteller videre at det har vært en nedgang i kommunale fysioterapiårsverk per 10.000 innbyggere fra 2002 til 2014, og bare en svak bedring de siste årene. Det er fortsatt behov for en økning i årsverk, spesielt gjelder det selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen, mener Norsk Fysioterapeutforbund.

Forbundet understreker videre at det samtidig må satses langt mer på forebyggende og helsefremmende arbeid, og at de ikke bare kan reparere når problemene allerede er oppstått.

Tror nye regler kan gi lengre ventetid

Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, sier til Dinside at problemet per i dag er for liten kapasitet.

Han tror at det å fjerne henvisningen fra fastlegen kan føre til det motsatte av det regjeringen ønsker, nemlig å gi lengre ventetid for pasientene.

- Ved å fjerne henvisningen vil alle kunne komme rett inn til fysioterapeut. Det gir en mindre barriere for å oppsøke fysioterapeut for alle med mindre plager. Det er ikke overraskende om det fører til at trykket øker og gir lengre ventetid, sier Brelin.

At det er for lenge å vente på behandling i 12 uker, er Brelin enig med Fysioterapeutforbundet i.

- Hvis fastlegen tror at behandling hos fysioterapeut er det som kan hjelpe, er det behov for langt raskere hjelp enn etter 12 uker, understreker han.

Samtidig er det viktig at det ikke bare er stor nok tilgang på fysioterapeuter, men at det blir gjort riktige prioriteringer, påpeker han.

- De som trenger det mest, må få hjelp, sier Brelin, og er usikker på om dette vil bli ivaretatt med de nye reglene.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer